Tools (part 1) | Coloured Dust

Tuesday, October 9, 2012

Tools (part 1)


Each figures painter's workshop is filled with all sorts of tools. Some use very often, others occasionally. Some of them are very popular, others are less well known. I hope that in this new series of articles, beginning hobbyists will be able to verify the status of your workshop, and advanced perhaps find something new for yourself.

Warsztat każdego malarza figurek jest pełen wszelakich narzędzi. Jedne używamy bardzo często, inne okazjonalnie. Jedne są bardzo popularne, inne są mniej znane. Mam nadzieję, że w tym nowym cyklu artykułów, początkujący hobbyści będą mogli zweryfikować stan swojego warsztatu, a zaawansowani być może znajdą coś nowego dla siebie.

BRUSHES

AK interactive brushes.

Here there is a lot to write much. Remember that in the market there are many manufacturers producing brushes of varying quality and, above all at different prices, and the brushes to wear out, you can always try to restore them even yourself - How to revitalize the old brushes?

Tutaj nie ma się nad czym rozpisywać. Pamiętajcie, że na rynku jest wielu producentów produkujących pędzle rożnej jakości i przede wszystkim w różnej cenie, a jak pędzle się zniszczą to zawsze można spróbować je jeszcze samodzielnie odnowić - How to revitalize the old brushes?
CLAY SHAPERS

Firm Clay Shapers.

Clay Shapers feature a durable silicone tip which is impervious to virtually any medium and can be easily cleaned with a wipe from a dry cloth. Developed by artists for artists, Clay Shapers are somewhere between a boxwood modeling tool and your finger. Clay Shapers enable techniques that are just not possible with traditional artists tools. Clay Shapers offer excellent control with all types of clay including: Castilene, Wed clay, Makins Clay, Klean Klay, Kiln Fire Clays, Air Dry Clays, Polymer Clay, PMC, Magic-Sculpt, Wax, Green Stuff, Milliput & Most Adhesives. 

Clay Shapers posiadają wytrzymałą końcówkę silikonową, która jest odporna na praktycznie każdym podłożu i mogą być łatwo czyszczone, wycierane suchą szmatką. Opracowane przez artystów dla artystów, Clay Shapers to coś pomiędzy narzędziem do modelowania a palcem. Clay Shapers umożliwiają zastosowanie technik, które nie są możliwe, przy użyciu tradycyjnych narzędzi dla artystów. Oferują doskonałą kontrolę wszystkich rodzajów mas w tym: CastileneMakins Clay, Klean Klay, PMC, Magic-Sculpt, Wax, Green Stuff, Milliput i większość klejów.


Clay Shapers come in 5 sizes, 5 shapes and 3 colors:
Black = Extra Firm, 
Gray = Firm, 
White = Soft 
  •  Make smooth marks without fingerprints.
  •  Use water to smooth the surface even more.
  •  Sculpt fine detail with size 0’s and 2’s.
  •  Apply adhesives, most won’t stick to Clay Shaper tips after curing, simply peal off!
  •  Use Black (firmest) Clay Shapers with hard sculpting materials and the Gray or White (firm and soft) with more pliable mediums.

DRILL

Citadel Hobby Drill.A small hand drill to drill 1mm thick is an indispensable tool. Suitable for drilling holes for the pins, or drill rifles barrels in my figures. I use Citadel Hobby Drill and I am very happy with this tool. Very good quality for a reasonable price. This is not common in the modeling tools company Games Workshop.

But sometimes I have to drill a hole with a larger diameter such as to place the mini of neodymium magnets. My honest BOSH of the function of the stroke is irreplaceable :) Take a look to my still unfinished
project Dark Elf Dreadlord on Black Dragon (part 2).
Mała, ręczna wiertarka do wierteł o grubości 1mm jest niezastąpionym narzędziem. Nadaje się do wiercenia otworów pod piny, czy nawiercania luf w karabinach moich figurek. Osobiście używam Citadel Hobby Drill i jestem bardzo zadowolony z tej wiertareczki. Bardzo dobra jakość za rozsądną cenę. Nie jest to częste w przypadku narzędzi modelarskich firmy Games Workshop. 

Czasem jednak muszę wywiercić otwór o większej średnicy np. w celu umieszczenia magnesów neodymowych w figurce. Mój poczciwy BOSH z funkcją udaru jest wówczas niezastąpiony :) Zerknijcie do mojego niezakończonego jeszcze projektu Dark Elf Dreadlord on Black Dragon (part 2).

BOSH :)


SOME-THING


So ... some-thing ...
Sometimes we make the tools themselves. Especially figures sculptors are in their "arsenal" specific tools made ​​for yourself. I made a device which you can see in the photo, pasting a pin in the handle of the old brush. This is a very useful and simple tool to for example place a Super Glue drop exactly where you need it. It may look funny but believe me, I can not already exist in my workshop without this tool.Tak... coś... 
Czasem narzędzia robimy sobie sami. Szczególnie rzeźbiarze figurek mają w swoim "arsenale" specyficzne narzędzia robione samemu. Ja zrobiłem przyrząd, który widzicie na zdjęciu, wklejając szpilkę w trzonek starego pędzla. To bardzo przydatne i proste narzędzie np. do wprowadzania kropelki kleju typu Super Glue dokładnie tam gdzie jest to potrzebne. Może wygląda to śmiesznie ale wierzcie mi, nie potrafię już egzystować w moim warsztacie bez tego narzędzia.


Have fun painting,
ARBAL


P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in. One of my previous articles - Army Painter - Tufts or Army Painter - Colour Primer .