Desk Working Lamp (VELLEMAN VTLAMP6) | Coloured Dust

Thursday, September 20, 2012

Desk Working Lamp (VELLEMAN VTLAMP6)Winter is coming .... I've got so frequent painting figures, when the outside is dark. This means painting with light from the lamps desk. It has long been planning to buy a professional light, and ultimately lured me to this article on Massive Voodoo blog.

Nadchodzi zima.... Czeka mnie więc częste malowanie figurek, kiedy na zewnątrz będzie już ciemno. Oznacza to malowanie, przy oświetleniu z lampki biurkowej. Od dawna planowałem zakupić profesjonalną lampkę, a ostatecznie skusił mnie do tego artykuł na blogu Massive Voodoo.
Described by Roman lamp looked really impressive. For a long time I've seen it in many other photos, but I was not able to figure out which company manufactures it. Ultimately, however, the price deterred me. 90 EURO Including delivery is a little to much for a light to the hobbyist. My friend found he equivalent of Craft Lamp Light on the Polish auction portal Allegro. This is the lamp of VELLEMAN model VTLAMP6. All the parameters, design, fluorescent, or even package appear to be identical. The difference is also included, as this lamp costs 215 PLN (54 EUR). It's almost half the price of the product Light Craft, which is already for me, as a hobbyist, reasonable.

Opisywana przez Romana lampa wyglądała naprawdę imponująco. Już od dawna widziałem ją na wielu innych zdjęciach, ale nie byłem w stanie zorientować się jaka firma ją produkuje. Ostatecznie odstraszyła mnie jednak cena. 90 EURO wraz z przesyłką to trochę dużo jak na lampkę dla hobbysty. Mój znajomy znalazł jednak odpowiednik lampy Light Craft na polskim portalu aukcyjnym Allegro. Jest to lampa firmy VELLEMAN model VTLAMP6. Wszystkie jej parametry, wygląd, świetlówki, a nawet opakowanie wydają się być identyczne. Różnica jest również w cenie, bowiem ta lampa kosztuje 215 PLN (54 EURO). To praktycznie połowa ceny produktu Light Craft, która staje się już dla mnie, jako hobbysty, przystępna.

Short description of the lamp VTLAMP6:
Lamp with adjustable arms bolted to a table or to other devices using the included vice. Large size and unlimited control make it very useful for everyday work. It has 3 lamps that shine a bright white light without causing eye pain with prolonged use. Ideal for cosmetic, dental, veterinary, and is used in other industries.

Krótki opis lampy VTLAMP6 :

Lampa z regulowanymi ramionami przykręcana do stołu lub do innych urządzeń za pomocą dołączonego imadełka. Duże rozmiary i nieograniczona regulacja czynią ją bardzo użyteczną podczas codziennych prac. Posiada 3 świetlówki, które świecą białym jasnym światłem nie powodując bólu oczu przy dłuższej pracy.Idealnie nadaje się do gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych oraz znajduje zastosowanie w innych branżach.


Features:
- light source: 3 x T5 14W compact fluorescent lamp
- comes with electronic ballast
- on/off switch
- table standard
- optional :
 

    - stand with wheels: VTLAMPST
    - table stand: VTLAMPST1

Specifications:
- dimensions:
    - arm length: 105cm
    - lamp length: 54.5cm
    - width: 60cm
    - height: 11cm
    - colour: white
- power supply: 230Vac

- spare lamp: LAMP14
- colour temperature (K): 6400Adam decided to take a chance and bought this lamp. After testing, it turned out that this is a very good product. As it is a great figures painter and restorer, I trusted him and also made ​​a purchase. The following tests the effect of Adam and comparative images.

"At the top of the left light Drawing I used to date + spotlight with LED lights from Ikea. At the top right of the light only of a new lamp VELLEMAN. Middle at the bottom of the lamp light turned on in order to give a comparison of the color of the light."

Adam zdecydował się zaryzykować i zakupił tą lampę. Po testach okazało się, że jest to bardzo dobry produkt. Jako, że jest świetnym malarzem figurek oraz konserwatorem zabytków, zaufałem mu i również dokonałem zakupu. Poniżej efekt testów Adama i zdjęcia porównawcze.

"Na górze po lewej lampka kreślarska której używałem do tej pory + światło punktowe z lampki ledowej z Ikei. Na górze po prawej światło tylko z nowej lampy VELLEMAN. Na dole pośrodku włączona lampa światła dziennego tak by dać porównanie barwy światła."
The lamp comes in a really big, solid cardboard. When the courier delivered my shipment size made ​​a big impression on me.

Lampa jest zapakowana w naprawdę duży, solidny karton . Kiedy kurier dostarczył mi przesyłkę, gabaryty zrobiły na mnie duże wrażenie.

Box from the outside.
Box from the outside.
Box from the outside.
Inside the box.
Before connecting a new light, even for a moment turned the old, battered lamp with 11W fluorescent light. Photos made ​​specifically for the comparison, but of course they do not reflect actual results. I think the pictures of Adam above show the difference better.

Przed podłączeniem nowej lampki, włączyłem jeszcze na chwilę starą, wysłużoną lampkę ze zwykłą 11W świetlówką. Zdjęcia zrobiłem specjalnie dla porównania, ale nie oddają one oczywiście rzeczywistego efektu. Myślę, że zdjęcia Adama powyżej lepiej ukazują różnicę.An old lamp with one 11W fluorescent lamp.

It's time to connect with the new lighting. When installing the first are visible differences in quality. Plastic material used to make the lamp is of high quality. It seems to be hard and very durable. The arm is made ​​of very solid, and adjustment of the desk lamp is smooth and does not cause any problem. All plastic components (except springs arm guards) are shiny, which gives the lamp a very pleasant and professional appearance.

Nadszedł czas na podłączenie nowego oświetlenia. Przy montażu widoczne są już pierwsze różnice w jakości wykonania. Tworzywo plastikowe użyte do wykonania lampy jest wysokiej jakości. Wydaje się być twarde i bardzo wytrzymałe. Ramię jest wykonane bardzo solidne, a regulacja lampy nad biurkiem jest płynna i nie sprawia żadnego problemu. Wszystkie plastikowe elementy (poza osłonami sprężyn ramienia) są błyszczące, co nadaje lampie bardzo przyjemny i profesjonalny wygląd. 

Springs cover.
Switch is located on the top of the cover.
Włącznik znajduje się na górze obudowy.

On/Off switch.
The package does not include any additional AC. Fluorescent tubes are "covered" special grill that makes the light is directed straight down and not blind us from the side.

W zestawie nie ma też żadnego dodatkowego zasilacza (a taki miałem przy starej lampce). Świetlówki są "przykryte" specjalnym grillem, który powoduje, że światło kierowane jest pionowo w dół i nie oślepi nas patrząc z boku. 


Grill.
During the life of the lamp does not heat up well in an excessive way, and the same fluorescent lamps do not emit large amounts of heat, of course (as opposed to ordinary light bulbs).

Lampa w czasie użytkowania nie nagrzewa się również w nadmierny sposób, a same świetlówki nie emitują oczywiście dużej ilości ciepła (w przeciwieństwie do zwykłych żarówek).VELLEMAN VTLAMP6 with 3x14W T5 compact fluorescent lamp.
I think the above description, and above all comparative images, encourages you to purchase this lamp. Working with her is a real pleasure. The eyes do not get tired, and the colors are very well reflected. Your eyes are the only one and you should save them.

I recommend to all of you exchange your old worn-out lights on the professional product of VELLEMAN.

Myślę, że powyższy opis, a przede wszystkim zdjęcia porównawcze, zachęca Was do zakupu tej lampy. Praca przy niej jest naprawdę przyjemnością. Oczy się nie męczą, a kolory są bardzo dobrze odzwierciedlone. Oczy ma się tylko jedne i nie należy na nich oszczędzać.  

Polecam Wam wszystkim wymianę swojej wysłużonej starej lampki na ten profesjonalny produkt firmy VELLEMAN.

[edit 15.11.2012 for Polish readers]
Ten artykuł nie jest sponsorowany, ale z tego powodu, że wielu z Was pyta mnie gdzie można zakupić tą lampkę zdecydowałem się opublikować dane firmy sprzedającej ten produkt. Kontakt i realizacja ze sprzedającym (co potwierdzają inni kupujący) jest bardzo dobry.


ELEKTRON W. Kawczyński, S. Kawczyńska Spółka Jawna
ul. Krochmalna 3
00-864 Warszawa

 Tel./fax: (22) 620-30-80 (w godz. 11-17)
ALLEGRO: elektron_spj[edit 24.11.2016 for Polish readers]
Jeśli interesuje Was jak wymienić w tej lampie świetlówki na diody LED i T5 LED, to moją modyfikację opisałem w tym artykule:
Have fun painting,
ARBAL