INBOX019 - Bestor, Savage Claw (Andrea Miniatures) | Coloured Dust

Monday, May 20, 2013

INBOX019 - Bestor, Savage Claw (Andrea Miniatures)

Today I want to share with You my inbox of Bestor, Savage Claw (WS-20) by Andrea Miniatures in 1:32 scale. All 14 parts of this model are made of white metal.


Dzisiaj podzielę się z Wami inboxem Bestor, Savage Claw (WS-20) firmy Andrea Miniatures, wykonanym w skali 1:32. Wszystkie, 14 części figurki odlane jest w białym metalu.
In the soft, cardboard box we can find very small leaflet with some advices how to prepare and paint our figure.

W miękkim, kartonowym pudełku znajdziemy małą instrukcję z kilkoma radami jak przygotować i pomalować nasz model.


Overall the quality of the cast is really good. Check it out by Yoursef :
Ogólnie jakość odlewu jest bardzo dobra. Sprawdźcie to sami :


The main body pieces :
Główne części ciała :
The head really looks like cat’s head.
Głowa wygląda naprawdę jak kocia głowa.


What I like is that the sword is nicely thin, this isn’t big piece of metal. Disadvantage about it, is that it can bend.

Czymś co lubię, jest to, że miecz jest bardzo cienki, nie jest to jakiś duży kawałek metalu. Wadą jest możliwość wyginania się tego elementu.
„Wooden” base for Bestor, Savage Claw.
"Drewniana" podstawka dla Bestora, Savage Claw.


At the end we have little package with some small elements : tail, belts, teeth and left leg.
Na koniec mamy małą torebeczkę z kilkoma drobnymi elementami : ogon, paski, zęby i lewa noga.

Theoretically it’s 1:32 (54mm) scale, but this „cat” is much bigger. It has 10cm height, from the bottom of the base (thispiece of „tree”) to the top of his sword.

Teoretycznie jest on w skali 1:32 (54mm), jednak ten "kot" jest dużo większy. Model ma 10 cm wysokości, od spodu podstawki (ten kawałek "drzewa") do czubka miecza.So, I like this mini! The main disadvantage is that this model is REALLY heavy! Maybe this is only my impression. It has few gaps betwen elements, but it's simply to fill them (for this I'm using Vallejo Plastic Putty).

Lubię tą figurkę! Główną wadą modelu jest to, że jest naprawdę ciężki! Może jest to tylko moje wrażenie. Niestety ma trochę dziur w miejscach łączeń elementów, ale wypełnienie ich jest proste (do tego użyłem Vallejo Plastic Putty).Be creative, don't give up,
RatCatcherIf you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.