INBOX065 - Queen Of The North (Nuts Planet NP-B026) | Coloured Dust

Wednesday, November 9, 2016

INBOX065 - Queen Of The North (Nuts Planet NP-B026)


This time we look at the bust from Nuts Panet sculpted in 1:10 scale.  This is the fourth bust representing character from the TV series "Game of Thrones".

Tym razem przyjrzymy się popiersiu od Nuts Panet w skali 1:10. Jest to czwarte popiersie przedstawiające postać z serialu "Gra o Tron".

Photo from www.nutsplanet.com

Miniature as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Myeoag-Ha Hwang.

Figurka jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Myeoag-Ha Hwang.

Queen Of The North (Nuts Planet NP-B026)

Inside we will find only 1 part protected by sponge.
W środku znajdziemy tylko 1 część zabezpieczoną gąbką.

Queen Of The North (Nuts Planet NP-B026)

Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. 
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy.

Queen Of The North (Nuts Planet NP-B026)

Queen Of The North (Nuts Planet NP-B026)

Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.

Queen Of The North (Nuts Planet NP-B026)


Some places require minor corrections.
Kilka miejsc wymaga niewielkiej korekty.As always in a Nuts Planet kit, you will find the element that allows you to mount a bust in the pedestal.

Jak zawsze w zestawie od Nuts Planet, znajdziemy element pozwalający na zamontowanie popiersia w piedestale.


In conclusion, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. Bust doesn't require a lot of work to prepare them for painting (only 1 part). For all these reasons, it is the ideal model for people who want to start their adventure with busts. I highly recommend. 

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Popiersie to nie wymaga również wiele pracy by przygotować je do malowania (tylko 1 część). Z tych wszystkich powodów jest to idealny model dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z popiersiami. Szczerze polecam. 


PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak