Mangler Squigs | Coloured Dust

Friday, May 11, 2012

Mangler Squigs

Jedna z moich ostatnich prac.

Ten model to prawdziwa męczarnia. Nabyłem go zaraz po premierze w grudniu 2011 roku, a skończyłem 2 miesiące później. Finecast. Odlew to prawdziwa "tragedia", niedolania, bąbelki powietrza, braki, niepasujące do siebie części i do tego wszystko strasznie kruche i delikatne. Łańcuchy przy goblinach połamały się w kilku miejscach, musiałem sklejać, poprawiać...

Mam również wrażenie że farba się gorzej trzyma na materiale jakim jest Finecast, delikatne puknięcie i odpryskuje pomimo odtłuszczenia modelu, podkładu i pokrycia go lakierem. Nie miałem już do niego serca w ostatnich dniach malowania. Troszkę się błyszczy w niektórych miejscach, wina lakieru i oświetlenia przy zdjęciu.
Oczy, czego nie widać na zdjęciach są pomalowane farbą fluorescencyjną więc znacząco wyróżniają się na tle całego modelu co daje przyjemny efekt. Mały efekt OSL koło oczu ale nie zwracajcie na niego uwagi bo praktycznie go nie widać, robiony dla wprawki.

Rozjaśnienia czerwonej skóry są bardzo delikatne pomarańczowym i żółtym, takie było założenie, że mają być brudne mało kontrastowe.
Obydwa squigi łącza się za pomocą magnesów neodymowych dzięki czemu jak widać można z nich zrobić 2 osobne modele.One of my recent work.

This model is a real hassle. I bought it immediately after launch in December 2011 and ended two months later. Finecast. Cast a true tragedy, air bubbles, gaps, mismatched parts to each other and to this all very fragile and delicate. Chains with goblins broke in several places, I had to stick together, correct ...

I also have the impression that the paint on the material holds less objective Finecast, soft pop and flake even degrease the model, primer and paint to cover it. I had no heart to it in the last days of painting. Shines a little bit in some places, paint and light wine in the photo.
Eyes, what is not seen in the pictures are painted with fluorescent paint so significantly stand out from the entire model which gives a nice effect. OSL small effect around the eyes but do not ignore him because I almost can not see it, made ​​for the exercises.

Red skin lightening are very delicate orange and yellow, such was the assumption that to be dirty little contrast.

Both squigi Connect with neodymium magnets so as I can see them do two separate models.


Get Adobe Flash player

Squigs are magnetized and I can split them to 2 separate minis