Dark Elf Dreadlord on Black Dragon (part 2) | Coloured Dust

Monday, June 4, 2012

Dark Elf Dreadlord on Black Dragon (part 2)


Magnesy neodymowe (5x2) kontra głowa smoka.
Neodymium magnets (5x2) versus the dragon head.

Pisanie bloga i regularne zamieszczanie na nim materiałów dobrej jakości okazało się pracochłonne, stąd praca nam smokiem wydłuża się. Kontynuując dywagacje z poprzedniej części artykułu można powiedzieć, że powoli brnę jednak do przodu.

Writing a blog and posting regularly on the quality of materials proved to be labor intensive, hence the dragon we work longer. Continuing from the previous digressions of this article can be said that slowly but I push forward.
My favorite drill :)
Model okazał się być dość duży. Jako, że czasem jestem również graczem i muszę przewozić moje figurki, postanowiłem zastosować magnesy neodymowe by smok był składany z części. To zdecydowanie ułatwi jego transport. Z najgłębszych czeluści warsztatu wydobyłem więc wiertarkę udarową. Nie posiadam małej precyzyjnej wiertarki bowiem używam tego typu narzędzi niezmiernie rzadko. Zwykła wiertarka z regulacją szybkości obrotów jest moim zdaniem wystarczająca.

Model proved to be quite large. From time to time, I am also a gamer and I have to carry my figures, I decided to use neodymium magnets to the dragon was made ​​of parts. This will definitely make it easier to transport. From the deepest depths of the workshop so I took out a percussion drill. I do not have a small precision drill for use of such tools is extremely rare. The usual drill with adjustable rotation speed is in my opinion sufficient.My favorite drill in action :)
Po sklejeniu poszczególnych części modelu, i wypełnieniu wszelkich szpar szpachlą modelarską, rozpocząłem montaż magnesów. Jako pierwsze poszły do obróbki skrzydła. Wywierciłem w tułowiu smoka otwory 5mm pod magnesy.

After sticking the various parts of the model, and filling any gaps Modelling putty, I began assembling the magnets. The first went for treatment wing. Drilled holes in the trunk 5mm into the dragon magnets.5mm hole
Następnie zabrałem się za skrzydła nawiercając w nich ostrożnie najpierw otwory 2mm, a następnie bardzo delikatnie rozwierciłem je wiertłem 5mm.

Then I started the wings gently tapping them 2mm holes first, then very gently drilled 5mm drill them.

2mm hole
5mm hole
Mogłem już wkleić magnesy używając kleju typu "Super Glue". W tułowiu zastosowałem magnes o średnicy 5mm i grubości 2mm (5x2). W skrzydłach zastosowałem magnesy o średnicy 5mm i grubości 1mm (5x1). Dobra rada: zawsze sprawdźcie prawidłową biegunowość magnesów zanim je przykleicie, tak żeby się nie odpychały!

I could glue magnets using Super Glue. In trunk applied magnet with a diameter of 5mm and a thickness of 2mm (5x2) . The wings used a magnet with a diameter of 5mm and a thickness of 1mm (5x1). Good advice: Always check the polarity of magnets before they glued so they do not repel!

Glued magnets

Jako, że model ten jest bardzo wysoki, co dla mnie osobiście jest głównym problemem w transporcie, postanowiłem, że szyja wraz z głową również będzie mocowana na magnesach. Zastosowałem magnesy 5mm średnicy 2mm grubości (5x2).

Since this model is very high, which for me is a major problem in the transport, I decided that the neck with a head also be mounted on the magnet. I used magnets,5mm in diameter 2mm thick (5x2).

 Acrylic plaster
Na końcu przygotowałem podstawkę. Nie lubię wielkich fajerwerków w modelach przeznaczonych do gry - minimalizm z wyróżniającymi się szczegółami - to jest to co lubię. Wykorzystałem gotową masę gipsowo akrylową by nadać powierzchni podstawki nierównomierną strukturę. 

At the end it's time to prepare base. I do not like big fireworks in the bases for the game - minimalism with a distinctive detail - this is what I like. I used a ready-weight acrylic plaster to give the uneven surface of the base structure.
Black Dragon baes
Zatopiłem w nią parę kamieni, czaszkę, hełm Wysokiego Elfa i złamaną włócznię. Przed nałożeniem podkładu na całą powierzchnie przykleję jeszcze piasek.

It faded in a couple of stones, the skull, the helmet of the High Elf and a broken spear. Before applying the primer to all surfaces even glue sand.Black Dragon in parts
No i tak prezentuje się w częściach oraz poskładany do całości smok. Jeźdźcem zajmę się na samym końcu.

Well, as presented in sections and put together the whole dragon. I will deal with the rider at the end.
Black Dragon almost ready for primer


Have fun painting,
ARBALJeśli podobają Ci się moje artykuły proszę dołącz do mojego profilu na Facebook i do tego bloga oraz pozostaw komentarz.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.  

P.S.
Może zainteresuje Cię również jeden z moich poprzednich artykułów - How to fast paint skeleton?
It may also be interested in. One of my previous articles How to fast paint skeleton?