How to paint Space Marines Tactical Squad? (part 1/2) | Coloured Dust

Saturday, June 2, 2012

How to paint Space Marines Tactical Squad? (part 1/2)

W odpowiedzi na zapytania docierające do mnie z różnych stron, postaram się opisać ogólnie jak pomalowałem mój Space Marines Tactical Squad w kolorach zakonu Ultramarines. Oczywiście pokazane techniki mogą być użyte do malowania każdego innego zakonu Space Marines. To były moje pierwsze w życiu figurki do systemu Warhammer 40000 więc proszę o wyrozumiałość. Materiał zawarty w tym artykule jest bardzo obszerny więc zdecydowałem się podzielić go na dwie części. To nie jest szczegółowy opis malowania figurek krok po kroku, to raczej materiał dla co najmniej średnio zaawansowanych malarzy pokazujący jakich technik i kolorów użyłem. Jeśli chcecie bym rozwinął, któryś z przedstawionych poniżej elementów to pozostawcie informację w komentarzach.

In response to numerous requests that come to me from various directions, I'll try to describe generally how I painted my Space Marine Tactical Squad in the colors of the Ultramarines chapter. Of course demonstration of the technique can be used to paint any other chapter of the Space Marines. These were my first minis ever from the system Warhammer 40,000 so please show soem understanding. The material prepared by me for this article is very long so I decided to split it into two parts. This is not a detailed description of the painting of minis step by step, but rather the material for at least intermediate painters showing what techniques and colors I used. If you want me to further develop any of the article threads  - please leave such information in the comments.
Space Marine Tactical Squad (Ultramarines)

Do malowania użyłem farb Citadel ze starej palety, ale w opisie będę bazował również na nowych kolorach zgodnie z Citadel Paint Conversion Chart. Oto lista użytych kolorów:

For the painting I used Citadel paints from old pallets, but in the description I'll be also using new colors, according to the Citadel Paint Conversion Chart. Here is a list of the colors used:

Macragge Blue (Mordian Blue)
Altdorf Guard Blue (Ultramarines Blue)
Leadbelcher (Boltgun Metal)
Runefang Steel (Mithril Silver)
Ironbreaker (Chainmail)
Auric Armour Gold (Burnished Gold)
Evil Sunz Scarlet (Blood Red)
Flash Gitz Yellow (Sunburst Yellow)
Celestra Gray (Astronomican Grey)
Abaddon Black (Chaos Black)
White Scar (Skull White)
Kislev Flesh (Elf Flesh)
Steel Legion Drab (Graveyard Earth)
Ushabti Bone (Bleached Bone)
Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh)
Agrax Earthshade (Devlan Mud)
Nuln Oil (Badab Black)

1. Przygotuj modele do malowania, wytnij je z ramek, usuń wszelkie linie podziału formy. Jeśli model jest plastikowy, jak nasi Space Marines, to najprościej użyć do tego celu nożyka modelarskiego. Ten etap jest bardzo ważny - nie lekceważ go, nie zajmie Ci wiele czasu. Pamiętaj nawierć otwory w lufach bolterów używając małego wiertła o grubości 1mm. 

Prepare the models for painting, cut them from the frame, remove all lines of form. If the model is plastic, as our Space Marines, it is easiest to use for this purpose modeling blade. This step is very important - do not underestimate it, it will not take you long. Remember drill holes in the bolters barrels with a small drill with a thickness of 1 mm.
 
2. Pomyśl o nawet niewielkim skonwertowaniu swoich modeli. To spowoduje, iż chociaż trochę będą się różniły od tych, które możesz spotkać na stołach. Możesz dodać wszelkiego rodzaju zniszczenia pancerzy czy sztandaru sierżanta. Do tego celu również użyj wiertła o grubości 1mm. Poniżej kilka przykładów:

Think of even a small convertions of models. This will differentiate them from all other  figurines you can meet on the tables. You can add any type of armor destrucion or destroy the sergant flag. For this purpose, also use a drill with a thickness of 1 mm. Here are some examples:

Battle damages 1
Battle damages 2
Battle damages 3

Na tym etapie możesz również rozważyć użycie magnesów neodymowych by mieć możliwość wymiany uzbrojenia w oddziale. Ja zastosowałem ten sposób na modelu sierżanta oraz dwóch marinsów z ciężką bronią.

At this stage you may also consider using neodymium magnets to be able to exchange weapons in the ward. I applied this method to model the sergeant and two marins with heavy weapons.

Using neodymium magnets 1
Using neodymium magnets 2
Using neodymium magnets 3
Using neodymium magnets 4

3. Pokryj modele czarnym podkładem, np.: Chaos Black Spray. Poczekaj, aż wyschnie.
Cover models with black primer, eg: Chaos Black Spray. Wait until dry.

4. Pomaluj średniej wielkości pędzlem dokładnie wszystkie elementy power armor kolorem Macragge Blue (Mordian Blue), a kiedy wyschnie pomaluj je jeszcze raz ale bardzo cienką warstwą, rozwodnionej farby Altdorf Guard Blue (Ultramarines Blue).

Paint medium brush thoroughly all the elements of the power armor color Macragge Blue (Mordian Blue), and when dry paint them again, but a very thin layer of paint diluted Altdorf Guard Blue (Ultramarines Blue).


Przed nami jeszcze 8 etapów które opiszę w drugiej części tego artykułu.

Have fun painting,
ARBAL