How to make a Gaming Table? | Coloured Dust

Sunday, June 17, 2012

How to make a Gaming Table?


First Gaming Table
Grami bitewnymi zajmuję się od około 17 lat czyli od końca czwartej edycji systemu Warhammer Fantasy Battle. Moim marzeniem zawsze było posiadanie własnego, pełnowymiarowego stołu do gry w domu. Cztery lata temu stworzyłem mój pierwszy. Był to prosty blat pomalowany na zielony kolor (widoczny na zdjęciu obok), który ustawiłem w piwnicy mojego bloku. Rok temu zorganizowałem sobie wreszcie własny pokój do gry w mieszkaniu i postanowiłem  wykonać do niego "profesjonalny" stół.

I have been dealing with tabletop games for about 17 years, or more precisely, since the end of the fourth edition of Warhammer Fantasy Battle. My dream has always been to have my own, full size table to play on at home. Four years ago, I finally made myself one. It was simple top, painted with green color (visible in the picture) which I placed in the basement. A year ago I finally got my own gaming room in the apartment, an so, I decided to make a  more "professional" table for it.


Przy projektowaniu brałem pod uwagę kilka czynników:
- stół nie ma być zielony i nie ma być pokryty matą;
- nie ma być pokryty w całości modelarską trawką elektrostatyczną;
- stół nie ma być kolejną gładką powierzchnią;
- mają być widoczne trójwymiarowe zniszczenia terenu;
- powierzchnia ma być wytrzymała;
- stół będzie głównie używany do rozgrywek w Warhammer Fantasy Battle ale ma się nadawać również do Warhammer 40000;
- nie ma być modułowy;
- urozmaicenie stołu ma stanowić teren wysokiej jakości (domki, wzgórza, lasy, świątynie itp.)


In the design took into account several factors:
- The table is not to be green and not to be covered with mat;
- It is not to be covered with static grass neither;
- The table does not have to be another smooth surface;
- Three-dimensional terrain destruction is to be visible on it;
- The surface is to be durable;
- The table will be mainly used for games in the Warhammer Fantasy Battle, but it is also to be suitable for Warhammer 40 000;
- It is not to be modular;
- And finally, has a variety of high-quality area (houses, hills, forests, temples, etc.)


Żeby obniżyć koszty całego projektu, do jego stworzenia wykorzystałem stary zielony stoł. Pracę rozpocząłem od pomalowania jednej jego strony szarym kolorem. Użyłem w tym celu farb akrylowych, które pozostały mi po remoncie mieszkania.

To reduce the cost of the project, as base for the new table I used the old green one. The work began with painting of one of teh table sides with gray color. For this purpose I used acrylic wall paints which were leftovers after my apartment renovation. 


Acrylic plaster
Postanowiłem, że na stole będą widoczne spękania podobne jak w Citadel Realm of Battle Gameboard. W internecie natknąłem się kiedyś na poradnik modelarski gdzie używano masy szpachlowej gipsowo-akrylowej. Nabyłem taką masę w pobliskim składzie budowlanym


I decided that on the table there will be visible cracks, similar to the Citadel Realm of Battle Gameboard. On the internet I came across a guide for some scale models where gypsum-acrylic plaster was used commonly and decided to buy something similar. 
Zgodnie z instrukcją naniosłem na stół, w kilku różnych miejscach, warstwę masy o grubości 3mm. Postanowiłem jednak nanieść również kilka grubszych warstw grubości 6mm, zdając sobie sprawę, że te miejsca będą dłużej schły. Po kilku minutach od nałożenia, masa staje się elastyczna i można w niej rzeźbić lub odciskać wzory. Dodatkowo wtopiłem w masę kilka plastikowych czaszek. Pozostawiłem wszystko do wyschniecie na 24 godziny tak aby masa dobrze stwardniała.

In line with the instructions on the pack, in several different places on the table I put a 3mm layer of the plaster mass. I decided also to apply a few layers of 6mm thickness, realizing that these places will be drying longer. After a few minutes since the application, the acrylic plastert got flexible and I could carve it or imprint some shapes in it. In addition I pasted few plastic skulls inside. I left everything to dry for 24 hours so that the mass was well-hardened.

Surface after application of acrylic plaster

Surface after application of acrylic plaster

Surface after application of acrylic plaster

Następnego dnia, używając papieru ściernego delikatnie wyrównałem niektóre miejsca. Odkurzyłem cały stół z pyłu odkurzaczem.
The next day, using sandpaper I gently leveled some places and dusted off the table with vacuum cleaner.


Acrylic matte varnish
W składzie budowlanym zakupiłem również bezwonny, matowy, lakier akrylowy do drewna. Naniosłem dwie warstwy lakieru na wszystkie wyrzeźbione spękania, żeby jeszcze bardziej utwardzić masę gipsowo-akrylową. Odczekałem kolejne 24 godziny, aż wszystko dobrze wyschnie.

In the nearby DIY store I also bought odorless, matte acrylic varnish to the wood. Charted two coats of varnish on all carved cracks to further harden the mass of an acrylic plaster. I waited another 24 hours until all is well dry.
W między czasie postanowiłem urozmaicić powierzchnię stołu pomiędzy spękaniami nanosząc dużą szpachlą odrobinę masy. Po wyschnięciu również pokryłem ją lakierem.

In the meantime, I decided to spice up the table between the fractured surface by depositing a little amount of acrylic plaster with large spatula . After drying I covered it with varnish.Następnego dnia cały stół pomalowałem bardzo dokładnie tą samą szarą farbą, nanosząc dwie warstwy. Czaszki pomalowałem podobnie jak szkielet w artykule How to fast paint skeleton?

The next day I painted the whole table very carefully with same gray paint, two layers. The skulls were painted like skeleton from the article How to paint fast skeleton?

Surface after application of gray paint

Surface after application of gray paint
Dodatkowo zabezpieczyłem brzegi stołu plastikową listwą wykończeniową kupioną również w składzie budowlanym.
In addition, sealed the edges of the table, finishing a plastic strip bought in the DIY store.

Table after application of gray paint
Kolejnego dnia pomalowałem spękania. Zrobiłem dużą ilość wash'a rozwadniając czarną farbę akrylową i naniosłem go we wszystkie spękania terenu. Kiedy dobrze wysechł rozjaśniłem użytą wcześniej szarą farbę białym kolorem i przy pomocy techniki suchego pędzla rozjaśniłem całą powierzchnię stołu, zwracając szczególną uwagę na spękania. Na końcu cały stół pomalowałem dwiema warstwami lakieru.

The next day I painted the cracks. I prepared a large amount of wash diluting black acrylic paint and charted with it all cracks in the terrain. When well dried, I brightened the gray paint with white color and using a dry brush technique lit up the entire surface of the table, paying particular attention to cracks. In the end, I covered the whole table with two coats of varnish.

Surface after drybrush
Surface after drybrush
Surface after drybrush

Table after drybrush and application of matte varnish


Na końcu dla urozmaicenia przykleiłem w różnych miejscach kilka kolorów modelarskiej trawki elektrostatycznej.
In the end, to add diversity, I glued in different places a modeling static grass in few colors .
 
Table ready to play
 
Zbliżenie na przykładowy teren stojący na stole.
A closeup of a sample terrain ​​standing on the table.

Citadel Wood
Arcane ruins
Dreadstone Blight

Zdaje sobie sprawę, że kolor stołu nie jest najpopularniejszy wśród graczy, ale spełnia on moje założenia. Okazało się, że wykorzystana masa gipsowo-akrylowa jest bardzo dobrym materiałem do modelowania oraz jest bardzo twarda po wyschnięciu. Powierzchnia stołu po zabezpieczeniu lakierem jest bardzo wytrzymała na zniszczenia, a zastosowane plastikowe listwy na krawędziach zatrzymują kostki przed spadnięciem. Osoby, które grały na tym stole wyraziły same pozytywne opinie.

I realize that the color used on the table is not the most popular among players, but it meets my expectations. It turned out that the acrylic plaster used is a very good material for modeling and gets very hard when dry. After protecting the table surface with varnish it is very resistant to destruction, and plastic strips on the edges of the table stop dices from falling. All the people whom I played on this table have expressed same, positive feedback.Have fun painting,
ARBALJeśli podobają Ci się moje artykuły proszę dołącz do mojego profilu na Facebook i do tego bloga oraz pozostaw komentarz.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook,this blog and leave a comment. P.S.
Może zainteresuje Cię również jeden z moich poprzednich artykułów - How to revitalize the old brushes?
It may also be interested in. One of my previous articles How to revitalize the old brushes?