How to paint Forest Goblin Shaman? | Coloured Dust

Sunday, June 24, 2012

How to paint Forest Goblin Shaman?

Bardzo lubię wszelkie modele goblinów firmy Games Workshop. Mają w sobie charakter i niesamowity humor. Co jakiś czas lubię również pomalować mały model na wyższym poziomie. Pokażę Wam jak malowałem figurkę Forest Goblin Shaman, która jest częścią większego modelu
Arachnarok Spider. 

I like all different models of goblins, company Games Workshop. Have in them the nature and incredible humor. From time to time I also painted a small model at a higher level. I'll show you how to paint a figure Forest Goblin Shaman, which is part of a larger model Arachnarok Spider.W artykule jest duża ilość zdjęć więc umieściłem je jako małe miniaturki. Proszę kliknij na wybranym zdjęciu, żeby je powiększyć.
The article is a lot of pictures so I put them in as small thumbnails. Please click on the selected image to enlarge it.

Do malowania użyłem farb Citadel, głównie ze starej palety, ale w opisie będę bazował również na nowych kolorach zgodnie z Citadel Paint Conversion Chart. Oto lista użytych kolorów:
For the painting I used Citadel paints mainly from old pallets, but in the description I'll be also using new colors, according to the Citadel Paint Conversion Chart. Here is a list of the colors used:


Runefang Steel (Mithril Silver)
Ironbreaker (Chainmail)
Celestra Gray (Astronomican Grey)
Abaddon Black (Chaos Black)
White Scar (Skull White)
Warboss Green (Goblin Green)
Steel Legion Drab (Graveyard Earth)
Baneblade Brown (Khemri Brown)
Mournfang Brown (Calthan Brown)
Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh)
Nuln Oil (Badab Black)
Stormvermin Fur (Charadon Granite)
Carroburg Crimson (Baal Red)
Biel-Tan Green (Thraka Green)
Athonian Camoshade
Agrax Earthshade (Devlan Mud)
Caledor Sky (Enchanted Blue)
Flash Gitz Yellow (Sunburst Yellow)


1. Przygotuj model do malowania, wytnij go z ramek, usuń wszelkie linie podziału formy. Jeśli model jest plastikowy, jak nasz shaman, to najprościej użyć do tego celu nożyka. Ten etap jest bardzo ważny - nie lekceważ go, nie zajmie Ci wiele czasu. 

Prepare the model for painting, cut it from the frame, remove all lines of form. If the model is plastic, as our shaman, it is easiest to use for this purpose modeling blade. This step is very important - do not underestimate it, it will not take you long.

Model, nad którym tu pracujemy jest częścią większej figurki Arachnarok Spider. Zgodnie z zasadami shaman jest jedną z opcji więc zdecydowałem, że będę tą figurkę wykorzystywał również niezależnie w czasie gry. W tym celu shaman przyczepiany jest do podstawki lub do pająka za pomocą magnesu neodymowego.

Model, on which we work here is part of a larger figure Arachnarok Spider. Under the rules shaman is one of the options I decided that I also used this figure in the game regardless. For this purpose, shaman is trailed to base or to a spider with a neodymium magnet.

1. Prepared mini
2. Pokryj model najlepiej białym podkładem w spray'u np. Skull White Spray lub Matt White Undercoat.
Cover model with white primer spray such as Skull White Spray or Matt White Undercoat.

2. White undercoat
3. W kolejnym kroku zastanów się jaki kolor będzie dominujący, czyli jakiego koloru będzie na figurce najwięcej. Nasz model to goblin i w 80% widoczna jest jego skóra. Pomaluj ją więc kolorem Warboss Green (Goblin Green). Postaraj się nanieść kilka cienkich warstw farby niż jedną grubą.

The next step, think about how the color will be dominant, that is, what color will be the largest on the mini. Our model is a goblin, and 80% of his skin is visible. Paint it a color Warboss Green (Green Goblin). Try to apply several thin coats of paint than one thick.

3. Main color

3. Main color

4. Blacklining - obrysuj wszystkie poszczególne elementy figurki farbą Abaddon Black (Chaos Black). Pajęczynę tworzącą płaszcz, również pomaluj na czarno. Nie musisz być tutaj bardzo dokładny. Nie przejmuj się jeśli czarna farba wyjdzie na któryś z elementów bowiem w kolejnym kroku przykryjesz ja kolorami bazowymi. Dbaj tylko o to by nie "zniszczyć" pomalowanej już na zielono powierzchni.

Blacklining - Draw all the different elements of the figures painted Black Abaddon (Chaos Black). Forming a web of coat, the paint in black. You do not have to be very accurate here. Do not worry if the black paint will come out on one of the elements because in the next step, you will cover it with colored base. Keep it just would not "destroy" the already painted in green space.

4. Blacklining

4. Blacklining

5. W tym kroku musisz pomalować wszystkie elementy figurki kolorami bazowymi. Wypełniaj powierzchnie w taki sposób by między poszczególnymi elementami pozostawała cienka czarna kreska, którą pieczołowicie tworzyłeś w punkcie 4.

In this step, you have to paint the colors of all elements of the underlying figures. Fill the space in such a way that remained between the elements of a thin black line, which carefully you created in step 4.

5. Base colors

5. Base colors

Citadel Fundation
Używając starych farb Citadel Fundation pokazanych na zdjęciu pomalowałem pióra. 

Using the old Citadel Foundation paints shown in the picture painted feathers.5. Base colors

5. Base colors
Dokładne naniesione, cienkie warstwy kolorów bazowych są podstawą do dalszego malowania figurki, czyli cieniowania i rozjaśniania. Postaraj się więc być dokładnym.

Precise deposited, thin layers of base colors are the basis for further painting figures, the shading and lightening. So try to be careful.

6. Cieniowanie - rozpocznij cieniowanie poszczególnych elementów figurki. Ja zacząłem od piór używając wash'a Carroburg Crimson (Baal Red) oraz od kości, przyciemniając je w całości washem Agrax Earthshade (Devlan Mud).

Shading - start shading individual elements figurines. I started from the feathers using wash'a Carroburg Crimson (Baal Red) and the bone, darker wash them in full Agrax Earthshade (Devlan Mud).

6. Shading

6. Shading

Dodatkowo pomaluj płaszcz szamana, ale tylko wystające elementy kolorem Stormvermin Fur (Charadon Granite).

In addition, the shaman's coat paint, but only protruding parts color Stormvermin Fur (Charadon Granite).

6. Shading

6. Shading

7. Cieniowanie - nanieś cienie na wszystkie pozostałe elementy figurki.
Shading - Apply a shadow on all other elements of the figure.

Do wycieniowania skóry użyłem dwóch wash'y: Athonian Camoshade na całej powierzchni skóry i w zagłębieniach Biel-Tan Green (Thraka Gree). W najgłębszych miejscach (palce) pogłębiłem cień kolorem Nuln Oil (Badab Black).

I used to skin wycieniowania two wash'y: Athonian Camoshade the entire surface of the skin and in the hollows of Biel-Tan Green (thrak Gree). In the deepest areas (fingers) deepened the shadow color Nuln Oil (Badab Black).Dodałem również kilka przebarwień skóry na dłoniach, stopie, plecach i nosie aby urozmaicić model. Do cieni kości dodałem jeszcze dodatkowy odcień farbą Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh). Jako ostatni detal figurki pomalowałem oczy po wycieniowaniu skóry. Dodałem wokół nich niebieską poświatę, rozwodniona farbą Caledor Sky (Enchanted Blue). Na tym etapie możesz również pomalować już podstawkę.

I also added some discoloration of the skin on the hands, foot, back and nose to enrich the model. To the shadows of bones I added an extra shade of paint Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh). The last detail of figures painted eyes after shading the skin. I added a blue glow around them, watered-down paint Caledor Sky (Enchanted Blue). At this stage you can also paint the stand now. 
7. Shading

7. Shading

7. Shading
8. Rozjaśnienia - używając kolorów jaśniejszych niż kolory bazowe uwydatnij wystające elementy. Czasem użyj zupełnie innych kolorów niż bazowe, np. żółte pióra na samym końcu rozjaśnij białą farbą. Czasem po prostu stwórz mieszankę koloru bazowego z jaśniejszym by uzyskać inny odcień.

Lightening - with brighter colors than the colors of the underlying enhance protrusions. Sometimes use a completely different color than the base, such as yellow feathers at the end of white paint to lighten. Sometimes, just create a blend of base color with a lighter to get a different hue.

8. Highlighting

8. Highlighting

8. Highlighting

8. Rozjaśnienia skóry i Podstawka.  
Lightening of the skin and base.


Używając mieszanki farb Warboss Green (Goblin Green), Flash Gitz Yellow (Sunburst Yellow), White Scar (Skull White) oraz Glaze Medium 70.596 firmy Vallejo rozjaśniłem skórę. W kolejnym etapie dodając więcej farby White Scar (Skull White) rozjaśniłem najbardziej wystające elementy modelu, zwracając szczególną uwagę na twarz.

Using a mixture of paint Warboss Green (Green Goblin), Flash Gitz Yellow (Sunburst Yellow), White Scar (White Skull) and 70 596 Glaze Medium Vallejo's brightened skin. In the next step by adding more paint White Scar (Skull White) lit up the most prominent elements of the model, paying particular attention to the face.Na końcu pomaluj krawędź podstawki wykończ jej detale takie jak np. kępki trawy. Model jest już gotowy.
Finally, paint the edge of the base finish off the details such as grass. Model is ready.

CoolMiniOrNot

If you like this model, please vote for him on CoolMiniOrNot.

Have fun painting,
ARBALJeśli podobają Ci się moje artykuły proszę dołącz do mojego profilu na Facebook i do tego bloga oraz pozostaw komentarz.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook,this blog and leave a comment.


P.S.

Może zainteresuje Cię również jeden z moich poprzednich artykułów - How to revitalize the old brushes?
It may also be interested in. One of my previous articles - How to revitalize the old brushes?