How to paint "Doom" from Pegaso Models? | Coloured Dust

Sunday, August 5, 2012

How to paint "Doom" from Pegaso Models?

A simple tutorial "step by step" to describe the process of painting figures Pegaso Models - FA75-001 Doom in 70mm scale.
 
Prosty tutorial "krok po kroku" opisujący proces malowania figurki Pegaso Models - FA75-001 Doom w skali 70mm. 

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to

Do malowania użyłem głównie farb Citadel ze starej palety, ale w opisie będę bazował również na nowych kolorach zgodnie z Citadel Paint Conversion Chart. Oto lista użytych kolorów: 

For the painting I mainly used Citadel paints from old pallets, but in the description I'll be also using new colors, according to the Citadel Paint Conversion Chart. Here is a list of the colors used:

CITADEL:
Runefang Steel (Mithril Silver)
Ironbreaker (Chainmail)
Auric Armour Gold (Burnished Gold)
Celestra Gray (Astronomican Grey)
Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey)
White Scar (Skull White)
Nuln Oil (Badab Black)
Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh)
Agrax Earthshade (Devlan Mud)
Rhinox Hide (Scorched Brown)
Mournfang Brown (Bestial Brown)
Balor Brown (Sneakebite Leather)
Ushabti Bone (Bleached Bone)
Stormvermin Fur (Charadon Granite)

VALLEJO:
Surface Primer 602 Black
Matt Varnish 70.520
Gloss Varnish 70.510
Glaze Medium 70.596
Thinner 70.524
Black 70.950

TAMIYA:
X-27 Clear RedPrzygotowałem model do malowania, usunąłem wszelkie linie podziału formy. Ten etap jest bardzo ważny i nie należy go lekceważyć

Prepared a model for painting, I removed all mould lines. This step is very important and should not be underestimated
Skleiłem model przy użyciu kleju typu Super Glue. Figurka jest metalowa i ciężka więc poszczególne jej elementy łączyłem dodatkowo przy pomocy pinów.

Model glued using an adhesive type of Super Glue. Figurine is made of metal and hard so individual elements combined with the extra pins.Na początku odtłuściłem model myjąc go w wodzie z mydłem. Przy pomocy aerografu nałożyłem Vallejo Surface Primer 602 Black dokładnie na całą figurkę.

At the beginning washing the model with soap and water. With airbrush put on Vallejo Surface Primer 602 Black thoroughly the entire figurine.
Pomalowałem ubranie rozwodnionym kolorem Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey).

I painted the color of clothes diluted Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey).
Płaszcz, równiez pomalowałem rozwodnionym kolorem Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey).

Coats, also painted the color of diluted Mechanicus Stanard Grey (Adeptus Battlegrey).
Kolorem Ironbreaker (Chainmail) pomalowałem wszystkie elementy metalowe na figurce.

Color Ironbreaker (Chainmail) painted all the metal parts of the figurine.
W identyczny sposób pomalowałem sztylety.

In the same way I painted daggers.
Pokryłem dokładnie całą figurkę, nie zapominając o płaszczu, wash'em Nuln Oil (Badab Black). Futro butów rozjaśniłem techniką suchego pędzla kolorem Stormvermin Fur (Charadon Granite). Po wyschnięciu wash'a pomalowałem złote elementy kolorem Auric Armour Gold (Burnished Gold).

Thoroughly covered the statue, not forgetting the mantle, wash Nuln Oil (Badab Black). Boots fur highlight of drybrush technique the color Stormvermin Fur (Charadon Granite). After wash drying painted gold color components Armour Auric Gold (Burnished Gold).

Pogłębiłem głębie cieni na ubraniach starym kolorem z palety Citadel Black Ink.

Deepened the shadows on the clothes of the very old palette color  Citadel Black Ink.
Rozjaśniłem ubranie, płaszcz, sztylety oraz futro butów kolejno kolorami:
Brightened clothes, coats, daggers and fur boots in sequence colors:
- Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey)
- Celestra Gray (Astronomican Grey)
- Celestra Gray (Astronomican Grey) + White Scar (Skull White)
- White Scar (Skull White)

W losowych miejscach przebarwiłem spodnie washem Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).

In random places wash pants Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).


Pomalowałem twarz używając kolejno kolorów:
Face painted with colors in sequence:

Base:
- Rhinox Hide (Scorched Brown)
- Mournfang Brown (Bestial Brown)
Shadow:
- Nuln Oil (Badab Black)
Highlight:
- Balor Brown (Sneakebite Leather)
- Ushabti Bone (Bleached Bone)

Rozjaśniłem czarne włosy techniką suchego pędzla kolorami Celestra Gray (Astronomican Grey) i White Scar (Skull White). w losowych miejscach przebarwiłem je washem Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).

Highlight the black hair color dry brush technique Celestra Gray (Astronomican Grey) and White Scar (White Skull). in random places wash them Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).
Rozjaśniłem wszystkie srebrne i złote elementy kolorem Runefang Steel (Mithril Silver).


Highlight
all the gold and silver elements color
Runefang Steel (Mithril Silver).Przykleiłem do figurki pomalowany prędzej płaszcz. Przerwę we włosach wypełniłem przy pomocy Liquid Green Stuff.

Glued to the figures painted coat sooner. Break in her hair filled with Liquid Green Stuff.
 
Po wyschnięciu masy pomalowałem ją w taki sam sposób jak resztę włosów. W ten sposób połączenie płaszcza z figurką jest praktycznie niewidoczne.

Once weight dry, I painted her in the same way as the rest of hairs. In this way the combination of shell and figures is not visible.

SWORD

Miecz pomalowałem dokładnie kolorem Vallejo Black 70.950, który ma służyć jako podkład.

I painted the sword exact with color Vallejo Black 70 950 to serve as a primer.
Złote elementy pomalowałem farbą Auric Armour Gold (Burnished Gold). Rękojeść pokryłem kolorem Mournfang Brown (Bestial Brown), wycieniowałem Nuln Oil (Badab Black) i rozjasniłem Ushabti Bone (Bleached Bone).

Gold items painted with paint Auric Gold Armour (Burnished Gold). I covered handle color Mournfang Brown (Bestial Brown), the shadow Nuln Oil (Badab Black) and brightened Ushabti Bone (Bleached Bone).
Nałożyłem cienie na złote elementy kolorem Agrax Earthshade (Devlan Mud), a następnie rozjaśniłem je farbą Runefang Steel (Mithril Silver).

I put the shadows on the golden elements color Agrax Earthshade (Devlan Mud), and then ligtening them with paint Runefang Steel (Mithril Silver).
Pomalowałem ostrze kolorem Ironbreaker (Chainmail). Następnie całe pokryłem je washem Nuln Oil (Badab Black) i po wyschnięciu rozjaśniłem Runefang Steel (Mithril Silver). Na końcu pokryłem je lakierem błyszczącym Vallejo Gloss Varnish 70.510.

I painted the blade color Ironbreaker (Chainmail). Then I covered it all wash Nuln Oil (Badab Black) and after drying lightened Runefang Steel (Mithril Silver). Finally, I covered them in Vallejo Gloss Varnish 70.510.


Do pomalowania krwi na mieczu użyłem farby Tamiya Color X-27 zgodnie z tutorialem napisanym przez CUKRAas'a na stronie grupy "Chest Of Colors": And now something about BLOOOOOD!!!!!!!!!!

To paint the blood on the sword I used paint Tamiya Color X-27 according to the tutorial written by CUKRAas on the website "Chest Of Colors": And now something about BLOOOOOD!!!!!!!!!!

BASE

Powierzchnię podstawki pokryłem szpachlą modelarską i przykleiłem do niej kilka średnich kamieni. Po wyschnięciu pomalowałem ją odpowiednio kolorami:
Celestra Gray (Astronomican Grey)
Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey)

I covered the surface of the base a modelling spatula and glued to her a few medium sized stones. Once dry, I painted them with colors :
Celestra Gray (Astronomican Grey)
Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey)

Śnieg wykonałem zgodnie z dwoma poradnikami "Massive Vodoo":
Making simple snow
Making advanced snow
Krew na śniegu wykonałem również farbą Tamiya Color X-27, wpuszczając po prostu kilka jej kropel w śnieg.

Snow done under the two guides "Massive Vodoo":
Making simple snow
Making advanced snow
Blood in the snow also made Tamiya Color X-27, letting in just a few drops in the snow.

Refer to
my article:
How to make a simple but good-looking socket?


TOTEM
 
Totem pomalowałem kolejno kolorami:
Totem painted in sequence with colors:
- Vallejo Black 70.950
- Ironbreaker (Chainmail)
- Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh)
- Nuln Oil (Badab Black)
- Runefang Steel (Mithril Silver)
Figurka jest gotowa.
Figure is ready.

Pegaso Models - FA75-001 Doom

More photos and comments of painted mini you can find in the gallery:
Doom - Pegaso Models
If you like this model, please vote for him on CoolMiniOrNot.BR,
Michał "ARBAL" Walczak