How to paint face in simple way? | Coloured Dust

Wednesday, August 29, 2012

How to paint face in simple way?

In this article I will show you how to paint face in a simple and fast way, using acrylic paints. The next stages will present my work on the basis of 70mm Crusader XIII C.

W tym artykule pokażę jak pomalować twarz w prosty i szybki sposób, przy użyciu farb akrylowych. Kolejne etapy przedstawię na podstawie mojej pracy Crusader XIII C. w skali 70mm.
Do pomalowania twarzy użyłem następujących farb:
To paint the face I use the following paints:

CITADEL:
White Scar (Skull White)
Nuln Oil (Badab Black)
Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh)
Agrax Earthshade (Devlan Mud)
Abaddon Black (Chaos Black)
Kislev Flesh (Elf Flesh)
The Fang (Shadow Grey)
Cadian Fleshtone (Tallarn Flesh)
Celestra Grey (Astronomican Grey)

VALLEJO:
Surface Primer Grey 73.601
Glaze Medium 70.596
Thinner 70.524

Na początku pokryłem cały model podkładem firmy Vallejo Surface Primer Grey 73.601 przy pomocy aerografu.

At the beginning I covered the whole model of Vallejo Surface Primer Grey 73.601 with an airbrush.

1. Pomaluj całą twarz cienką warstwą White Scar (Skull White). Możesz nałożyć więcej białej farby na najbardziej wystające elementy twarzy jak np. poliki, nos, zapewniając sobie w ten sposób tzw. pre shadeing.

Paint the entire face with a thin layer of White Scar (Skull White). You can put more white paint on the face of the most prominent elements such as nose, providing the so-called in this way. pre shadeing.
2. Pomaluj całą twarz rozcieńczoną farbą Kislev Flesh (Elf Flesh). Zamiast wody warto użyć Vallejo Thinner 70.524. Pamiętaj aby nanieść kilka cienkich warstw zamiast jednej grubej. W ten sposób nie stracisz żadnych szczegółów rzeźby.

Paint the whole face paint diluted Kislev Flesh (Elf Flesh). Instead of water, try using Vallejo Thinner 70524. Remember to apply several thin layers rather than one thick. In this way you will not lose any detail of sculpture.
Kilka cienkich warstw Kislev Flesh (Elf Flesh) zapewnia idealne pokrycie.

Several thin layers of Kislev Flesh (Elf Flesh) provides the perfect cover.
3. Rozpoczynamy cieniowanie. Pierwsze cienie wykonujemy farbą Cadian Fleshtone (Tallarn Flesh).

We begin shading. First shadows we painted Cadian Fleshtone (Tallarn Flesh).
4. Aby złagodzić przejścia pomiędzy kolorami mieszamy Vallejo Glaze Medium 70.596 z farbą Kislev Flesh (Elf Flesh) i taką w połowie przezroczystą mieszanką, przykrywamy miejsca przejść kolorów.

To ease the transition between colors mix Vallejo Glaze Medium 70,596 with paint Kislev Flesh (Elf Flesh) and the half transparent mixture, cover of color transitions.
5. Pogłębiamy cienie w takich miejscach jak, okolice oczu, okolice nosa, uszy, broda. Używamy do tego celu Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).

Deepen the shadows in places like, around the eyes, around the nose, ears, chin. We use to this Reikland Fleshshade (Ogryn Flesh).
6. Kolejny raz pogłębiamy cienie, tym razem farbą Agrax Earthshade (Devlan Mud). Tą samą farbą i bardzo cienkim pędzlem malujemy szczegóły takie jak np blizny.

Once again, the shadows deepen, this time painted Agrax Earthshade (Devlan Mud). The same paint and  thin brush paint details such as scars.
7. Rozpoczynamy malowanie oczu od pokrycia gałek ocznych w całości farbą Abaddon Black (Chaos Black).

We start painting the eyes on the cover entirely Abaddon Black  (Chaos Black).
8. Malujemy gałki oczne kolorem White Scar (Skull White) pozostawiając w koło cienką, czarną obwódkę.

Paint color eyeballs White Scar (Skull White) leaving a thin circle, black border.
9. Pomaluj tęczówkę kolorem The Fang (Shadow Grey) lub innym według uznania. Następnie namaluj źrenice kolorem Abaddon Black (Chaos Black) robiąc mała kropkę w środku tęczówki.

The iris color paint The Fang (Shadow Grey) or other discretion. Then paint the eyes color Abaddon Black (Chaos Black) making a small dot in the middle of the iris.
10. Rozjaśnienie twarzy wykonaj mieszanką:
Glaze Medium 70.596
Kislev Flesh (Elf Flesh)
White Scar (Skull White).
Dodawaj więcej White Scar (Skull White) do mieszanki rozjaśniając najbardziej wystające elementy twarzy.

Brighten your face, do a mix of:
Glaze Medium 70596
Kislev Flesh (Elf Flesh)
White Scar (Skull White).
Add more White Scar (Skull White) to the mix brightening the most prominent elements of the face.


11. Zarost pomaluj kolorem Celestra Grey (Astronomican Grey), następnie Nuln Oil (Badab Black) i rozjaśnij cienką warstwą White Scar (Skull White).

Facial paint color Celestra Grey (Astronomican Grey), then Nuln Oil (Badab Black) and shine a thin layer of White Scar (Skull White).


Wszystkie powyższe techniki można użyć na figurkach w skali 28mm.
All of these techniques can be used on 28mm scale figurines.

Całą pomalowana figurkę możesz obejrzeć w mojej galerii:Crusader XIII C.
All the painted figure you can view in my gallery: Crusader XIII C.


Have fun painting,
ARBAL


P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment. 
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a desert base?