Burn your plinth… | Coloured Dust

Friday, November 2, 2012

Burn your plinth…


In search of an idea to perform base for another figure looking through various sources on the web. I thought it was the coolest idea foud on a blog MASSIVE VOODOO. What I present below is my more detailed instructions and a slight modification, the Roman idea.

W poszukiwaniu pomysłu na wykonanie podstawki pod kolejną figurkę przeglądałem różne źródła w sieci. Najciekawszy wydał mi się pomysł znaleziony na blogu MASSIVE VOODOO. To co przedstawię poniżej jest moją dokładniejszą instrukcją i lekką modyfikacją, pomysłu Romana.Poniższy sposób na wykonanie podstawki wymaga użycia ognia. Proszę zachowajcie wszelkie niezbędne środki ostrożności i wykonujcie poniższe czynności w bezpiecznym miejscu.

The following way to make the base requires the use of fire. Please keep all the necessary precautions and perform the following steps in a safe place. 


Podstawkę przygotowałem pod figurkę w skali 80mm, ale zastosowane techniki i pomysły można wykorzystać w każdej dowolnej skali.

Stand prepared the figure in 80mm scale, but the techniques and ideas you can use in any given scale.


1. Przygotowałem piedestał tak jak to opisałem w moim artykule How to make a simple but good-looking socket?

Prepared
a plinth as I described in my article How to make a simple but good-looking socket? 

2. Kolejne czynności wykonywałem na balkonie. To miejsce wydało mi się najbezpieczniejsze. Przygotowałem zapalniczkę oraz garnek z wodą na wypadek problemów z opanowaniem ognia.

Steps was doing on the balcony. This place seemed safest. Prepared lighter and a pot of water in case of problems with the mastery of fire.

3. Wykorzystałem wielką, wydrążoną dynię, która stała na moim balkonie z okazji Halloween. Idealnie osłoniła palącą się podstawkę od wiatru.

I used a big, hollow pumpkin, which was on my balcony to celebrate Halloween. Ideally shielded burning base from the wind.
  
4. Drewniana podstawka nie chciała palić się tak łatwo jak planowałem. Uzyskałem jednak niewielki żar. 

The wooden stand would not burn as easily as planned. But I got a small heat.
5. Dmuchając (tak jak byście rozpalali grilla) podtrzymywałem żar i w ten sposób idealnie mogłem "sterować" jak głęboko i gdzie ma się wypalać moja podstawka.

Blowing (as you would rekindled grill) sustained heat and so perfectly I could "control" how deep and where I want to burn my stand.Oto końcowy efekt zabawy z ogniem. W tym momencie nie wygląda to rewelacyjnie, ale miałem ogólny zamysł oraz ostateczny wygląd w głowie więc byłem zadowolony z tego co uzyskałem.

This is the final result of playing with fire. At this point it does not look really great, but I had a general idea and the final look in my head so I was happy with what I got.
Teraz pozostaje już tylko oczyścić podstawkę z sadzy i popiołu oraz pomalować ją całą czarnym podkładem w sprayu. Finalny efekt tego co chciałem uzyskać widoczny jest na poniższym zdjęciu:

Now you can clean the base of soot and ash, and paint it all black primer spray. The final result of what I wanted to get visible in the picture below:


W jednym z kolejnych artykułów, opiszę dokładnie, krok po kroku, jak wykonałem górną powierzchnię tej podstawki, przy użyciu pigmentów.

In a subsequent article, I will describe exactly, step by step, how I made the top surface of the base, using pigments.


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like
my articles, please follow my profile on Facebook and this blog
and leave a comment.

It may also be interested in. One of my previous articles - How to paint face in simple way?