Burn your plinth… | Coloured Dust

Friday, November 2, 2012

Burn your plinth…


In search of an idea to perform base for another figure looking through various sources on the web. I thought it was the coolest idea foud on a blog MASSIVE VOODOO. What I present below is my more detailed instructions and a slight modification, the Roman idea.

W poszukiwaniu pomysłu na wykonanie podstawki pod kolejną figurkę przeglądałem różne źródła w sieci. Najciekawszy wydał mi się pomysł znaleziony na blogu MASSIVE VOODOO. To co przedstawię poniżej jest moją dokładniejszą instrukcją i lekką modyfikacją, pomysłu Romana.


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Poniższy sposób na wykonanie podstawki wymaga użycia ognia. Proszę zachowajcie wszelkie niezbędne środki ostrożności i wykonujcie poniższe czynności w bezpiecznym miejscu.

The following way to make the base requires the use of fire. Please keep all the necessary precautions and perform the following steps in a safe place. The base is prepared for an 80 mm scale figure, but available techniques and solutions can be used at any scale.

Podstawkę przygotowałem pod figurkę w skali 80mm, ale zastosowane techniki i pomysły można wykorzystać w każdej dowolnej skali.

1. Przygotowałem piedestał tak jak to opisałem w moim artykule How to make a simple but good-looking socket?

I prepared the pedestal as I described in my article How to make a simple but good-looking socket? 
2. Kolejne czynności wykonywałem na balkonie. To miejsce wydało mi się najbezpieczniejsze. Przygotowałem zapalniczkę oraz garnek z wodą na wypadek problemów z opanowaniem ognia.

I performed the next activities on the balcony. This place seemed the safest to me. I prepared a lighter and a pot of water in case I had trouble controlling the fire.3. Wykorzystałem wielką, wydrążoną dynię, która stała na moim balkonie z okazji Halloween. Idealnie osłoniła palącą się podstawkę od wiatru.

I used a large, carved pumpkin that was on my balcony for Halloween. It perfectly shielded the burning base from the wind.


  

4. Drewniana podstawka nie chciała palić się tak łatwo jak planowałem. Uzyskałem jednak niewielki żar. 

The wooden stand didn't want to burn as easily as I had planned. However, I obtained a slight heat.5. Dmuchając (tak jak byście rozpalali grilla) podtrzymywałem żar i w ten sposób idealnie mogłem "sterować" jak głęboko i gdzie ma się wypalać moja podstawka.

By blowing (as if you were lighting a grill), I kept the heat burning and this way I could perfectly "control" how deep and where my saucer should burn.
Oto końcowy efekt zabawy z ogniem. W tym momencie nie wygląda to rewelacyjnie, ale miałem ogólny zamysł oraz ostateczny wygląd w głowie więc byłem zadowolony z tego co uzyskałem.

Here is the final result of playing with fire. It doesn't look great at this point, but I had the general idea and the final look in mind so I was happy with what I got.
Teraz pozostaje już tylko oczyścić podstawkę z sadzy i popiołu oraz pomalować ją całą czarnym podkładem w sprayu. Finalny efekt tego co chciałem uzyskać widoczny jest na poniższym zdjęciu:

Now all that remains is to clean the base from soot and ash and paint the whole thing black primer spray. The final result of what I wanted to get visible in the picture below:W jednym z kolejnych artykułów, opiszę dokładnie, krok po kroku, jak wykonałem górną powierzchnię tej podstawki, przy użyciu pigmentów.

In one of the next articles, I will describe in detail, step by step, how I made the upper surface of this base, using pigments.


BR,
Michał "ARBAL" Walczak