INBOX005 - Eagle Knight (SCIBOR 28SF0081) | Coloured Dust

Saturday, January 5, 2013

INBOX005 - Eagle Knight (SCIBOR 28SF0081)

Another unboxing Polish manufacturer mini, SCIBOR MONSTROUS MINIATURES - Eagle Knight 28SF0081. One of the many models of this manufacturerprepared for players of Warhammer 40000.


Kolejne rozpakowanie pudełka figurki polskiego producenta, firmy SCIBOR MONSTROUS MINIATURES - Eagle Knight 28SF0081. Jeden z wielu modeli tego producenta, ewidętnie przygotowany dla graczy Warhammer 40000.


Plastic blister.
The back of the box with the name and product code.
Shoulder pads.
Chain sword.
Base.
Comparison with standard base of Warhammer 40,000.
Base.
Front of the mini.
Back of the mini.
Resin exces.
Ready to paint...

Figurine is made of very good quality, hard resin. You can not seethe mold parting line. Unfortunately, the last photo shows the excess resin at the barrel of a gun, in need of correction. Model kit includes a very interesting scenic base.The taste is not talking, but this figure looks as if she was sculpted to quickly. Looking at the other Scibor miniatures I have the impression that the author went in the direction of a large number of models in offer, rather than their quality. It's noted that only during the painting figures, when it turns out that many of its elements are just stubs.

Figurka wykonana jest z bardzo dobrej jakościowo, twardej żywicy. Nie widać linii podziału formy. Niestety na ostatnim zdjęciu widoczny jest nadmiar żywicy przy lufie karabinu, wymagający skorygowania. Model zawiera w zestawie bardzo ciekawą podstawkę sceniczną. O gustach nie należy rozmawiać, ale ta figurka wygląda jak by była "lepiona" na szybko.  Przyglądając się innym figurkom Scibora mam wrażenie, że twórca poszedł w kierunku dużej ilości modeli w ofercie, a nie ich jakości. Zauważa się to dopiero w czasie malowania figurki, kiedy to okazuje się, że wiele jej elementów jest po prostu niedopracowanych.

Eagle Knight


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like
my articles, please follow my profile on Facebook and this blog
and leave a comment.

It may also be interested in one of my previous articles - Modelling materials (part 6)