Airbrush "EVOLUTION 2in1" - Harder&Steenbeck | Coloured Dust

Friday, March 15, 2013

Airbrush "EVOLUTION 2in1" - Harder&Steenbeck

After over a year of using Chinese airbrush K208 I decided to switch to a professional equipment. My choice was Harder & Steenbeck airbrush produced in Germany. Let me share with you my first impressions after using the EVOLUTION 2in1 version.

Po ponad roku używania chińskiego aerografu K208 postanowiłem przesiąść się na profesjonalny sprzęt. Wybór padł na aerograf niemieckiej firmy Harder&Steenbeck. Przedstawię Wam moje wrażenia z użytkowania aerografu EVOLUTION 2in1.For those who have not yet done it, I suggest to read my recent review of Chinese airbrush K208. This way it will be easier to pick up differences in the quality of performance of the two airbrushes.

Na początek proponuję Wam zapoznać się z moją recenzją chińskiego aerografu K208, żebyście mogli wychwycić różnicę w jakości wykonania obydwu aerografów.
You may also find it interesting to watch a film which presents Harder & Steenbeck company and the entire airbrushes production process. It is worth to notice how much emphasis is placed there on the aspect of quality control.

Jako ciekawostkę proponuję również obejrzenie filmu, który prezentuje firmę Harder&Steenbeck oraz cały proces produkcji aerografów. Zwróćcie uwagę jak duży nacisk kładzie się na kontrolę jakości.

Airbrush is packed in a plastic box, wrapped around by a cardboard cover. The whole is also foiled.

Aerograf zapakowany jest w plastikowe pudełko, na które nasunięta jest kartonowa okładka. Całość jest dodatkowo zafoliowana.


Package.

After removing the cover we find yellow box made of hard plastic and a manual, written in several languages.

P
o zdjęciu kartonowej okładki znajdujemy żółte pudełko wykonane z bardzo twardego plastiku oraz instrukcję obsługi, napisaną w kilku językach.


The manual, apart from the construction schemes of the airbrush, contains basic information about its usage. We can find there exercises for the first use of an airbrush as well as solutions to most basic technical problems that may occur. I think it can be a very useful thing for those starting out a work with an airbrush. The manual is also available in PDF format directly from the manufacturer's website - HERE.

Instrukcja oprócz schematów budowy aerografu zawiera podstawowe informacje na temat jego użycia. Możemy w niej przeczytać o pierwszych ćwiczeniach nauki użytkowania aerografu oraz o sposobach rozwiązywania podstawowych problemów technicznych w czasie pracy. Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób rozpoczynających przygodę z aerografem od zera.
Instrukcja jest również dostępna w postaci dokumentu PDF bezpośrednio na stronie internetowej producenta - w TYM MIEJSCU.


Instruction.

The yellow box after closing is secured with two sliding locks. Here we can safely store and transport our equipment. The interior of the box is filled with velvet-like material and makes a very positive impression.

Pudełko po zamknięciu jest zabezpieczone dwoma przesuwanymi blokadami. Możemy w nim bezpiecznie przechowywać i przewozić nasz aerograf. Wnętrze pudełka wyściełane jest materiałem przypominającym aksamit i naprawdę robi pozytywne wrażenie.


Inside the box.


Inside the box.
EVOLUTION logo placed on the airbrush was applied with laser.
Logo EVOLUTION umieszczone na aerografie jest nanoszone laserowo.

Close-up of an airbrush in a box.
This is how the EVOLUTION airbrush looks like when taken out from the box. I must say that comparing to the Chinese fakes Iwata makes the first impression here is amazing.

Tak prezentuje się EVOLUTION po wyjęciu z pudełka. Pierwsze wrażenie jest niesamowite, a jakość wykonania w stosunku do chińskiej podróbki Iwaty robi piorunujące wrażenie.EVOLUTION 2in1, as the name suggests, includes two interchangeable paint containers – 2ml and 5ml. Their replacement involves taking one out from the screw. Lower part of the airbrush container slot is additionally equipped with a gasket. These components are perfectly matched so I can hardly think of a situation where the paint will gather somewhere and dry up.


EVOLUTION 2in1, jak sama nazwa wskazuje (2in1), zawiera w zestawie dwa wymienne pojemniczki na farbę - 2ml i 5ml. Wymiana polega na wykręceniu pojemniczka z gwintu. Dolna część gniazda na pojemnik w aerografie jest dodatkowo wyposażona w uszczelkę. Elementy te są idealnie dopasowane. nie zaistnieje więc sytuacja, że farba będzie nam się gromadzić i zasychać w jakiś niepotrzebnych zakamarkach.


Two replaceable color cups.


In addition to this, EVOLUTION is made of high quality materials which make the cleaning operation very easy. I am not sure how to explain this but it seems that the paint is very easily (compared to the Chinese airbrush) peeling off its surface.

Dodatkowo EVOLUTION wykonany jest z najwyższej jakości materiałów co powoduje, że jego czyszczenie jest bardzo łatwe. Nie wiem jak to opisać ale odnoszę wrażenie jak by farba bardzo łatwo (w porównaniu do chińskiego aerografu) odchodziła od powierzchni.

The view from the top of the container for the paint.


The airbrush is equipped with a 0.2 mm nozzle. In the set we can also find an additional 0.4 mm nozzle with a needle.

Aerograf wyposażony jest w dysze 0,2mm. W zestawie znajdziemy również dodatkową dyszę 0,4mm wraz z igłą.


Additional set of 0,4mm nozzle and needle.
Needle casing (so called “crown”) is detachable, but it is not a problem. The paint does not accumulate on it in large amounts during painting.

Osłona igły (tzw. koronka) jest odkręcana. Nie stanowi ona jednak żadnego problemu, farba nie gromadzi się na niej w dużej ilości w czasie malowania.


And now what is probably the biggest advantage of the EVOLUTION airbrush. Replacement of the nozzle takes a few seconds only and does not require any tools! There are no screws on it so there is really no chance for damage. It also facilitates and speeds up the cleaning of the airbrush. After rather tough experiences with dismantling of the Chinese airbrush I cannot believe that it was possible to design the whole thing in such a simple way.

A teraz to co jest chyba największą zaletą aerografu EVOLUTION. Wymiana dyszy trwa zaledwie kila sekund i nie wymaga użycia żadnego narzędzia! Nie ma żadnych gwintów przy dyszy. Nie ma więc praktycznie możliwości jej uszkodzenia. Ułatwia to również i przyśpiesza czyszczenie aerografu. Po przesiadce z chińskiego aerografu człowiek nie może się nadziwić, że można było zaprojektować to w taki prosty sposób.


Simple assembly nozzle.
After removing the back cover, we have access to the needle. EVOLUTION 2 in1 does not give us possibility to set rigidly the spot size given by the airbrush. In my opinion (which I wrote already on the occasion of K208 review), this feature is completely unnecessary when working on the miniatures.

Po zdjęciu tylnej części obudowy mamy dostęp do igły. EVOLUTION 2in1 nie ma możliwości ustawienia na sztywno wielkości plamki podawanej przez aerograf. Moim zdaniem (o czym pisałem przy okazji recenzji K208) ta funkcja jest całkowicie zbędna przy pracy nad figurkami.
In the set we can also find a quick-connector for the hose. Of course, the hose can also be connected directly through the 1/8” thread.

W zestawie znajdziemy szybkozłączkę do podłączenia węża. Oczywiście wąż możemy podłączyć bezpośrednio poprzez gwint 1/8".

EVOLUTION is a DOUBLE ACTION airbrush. It gives possibility to adjust the amounts of applied paint (front rear trigger) and at the same time - possibility of adjusting the amount of air (the up and down trigger) which assures precision. The trigger works very gently and precisely. Switch from the Chinese airbrush to the Evolution takes a little while, but mastering the delicate trigger is worth it, as it allows us to control the airbrush in an incredible way. Thanks to its unique design, the trigger is very stable and does not wobble from side to side.

EVOLUTION
to aerograf typu DOUBLE ACTION. Zaopatrzony jest w możliwość regulacji ilości podawanej farby (spust przód tył) i przy tym w możliwość regulacji ilości powietrza (spust góra dół) co zapewnia precyzję pracy. Spust działa niezwykle delikatnie i dokładnie. przesiadka z chińskiego aerografu na EVOLUTION wymaga chwili przyzwyczajenia. Opanowanie jednak tego delikatnego spustu pozwoli nam jednak na niesamowitą kontrolę nad tym aerografem. Dzięki unikalnej budowie, spust jest bardzo stabilny i nie chwieje się na boki. 

Each Evolution airbrush has a laser-applied serial number on the casing. 
Każdy wyprodukowany egzemplarz EVOLUTION ma laserowo nanoszony numer seryjny na obudowie.It is also worth mentioning that the design of EVOLUTION allows its adjustment to our personal needs. Separately, we can buy and install the following items:
 •     nozzle sets 0.15/0.2/0.4/0.6 mm
 •     spatter cap
 •     fPc-air valve (fine pressure control)
 •     end piece with adjustable paint control
 •     end piece Quick Fix adjustable paint control with memory function
 •     color cup micro working with minimum volumes of color
 •     metal cup 2 ml, 5 ml and 15 ml
 •     metal lid for cup (gravity and suction feed system) 5 ml
 •     metal lid for cup 2 ml
 •     side fitting connector set with 2 glasses 15 ml
 •     air line connector


Warto również wspomnieć, że konstrukcja EVOLUTION pozwala na jego rozbudowę pod nasze osobiste potrzeby. Osobno możemy dokupić i zamontować takie elementy jak:
 • zestawy dysz 0.15/0.2/0.4/0.6 mm
 • osłona odprysków
 • zawóe fPc-air (regulator ciśnienia)
 • końcówka z regulacją grubości plamki
 • końcówka z regulacją grubości plamki "Quick Fix"z funkcja pamięci
 • mkro pojemnik na farby
 • metalowe pojemniki na farby o różnej wielkości - cup 2 ml, 5 ml and 15 ml
 • metalowa pokrywa do pojemnika na farbę 5 ml
 • metalowa pokrywa do pojemnika na farbę 2 ml
 • boczny zestaw montażowy z 2 szklanymi pojemnikami 15 ml
 • szybkozłączkifPc-air valve

Looking at the list of the elements to expand there is one thing that strikes me: I cannot understand why the standard equipment does not have a pressure regulator installed in a form of a removable valve. Regulation of the pressure directly in the airbrush is a very useful and comfortable option. With it we do not have to change the pressure in the compressor, especially when the latter does not have a good pressure control.

Patrząc na listę powyższych elementów umożliwiających rozbudowę nie mogę zrozumieć czemu w standardowym wyposażeniu nie ma zamontowanego regulatora ciśnienia w postaci wymiennego zaworka. Regulacja ciśnienia bezpośrednio w aerografie jest bardzo przydatna i po prostu wygodna. Nie musimy robić tego bezpośrednio w kompresorze lub kiedy nasz kompresor nie posiada dobrego regulatora ciśnienia.


SUMMARY:
 

EVOLUTION 2in1 Airbrush Harder & Steenbeck company is undoubtedly a professional tool made to the highest standards. Simple design, thoughtful solutions, easy-replacement nozzles and wide possibilities to expand make this airbrush a versatile tool for advanced and novice painters or modelers. Price of the equipment as for the Polish standards is quite high, but well - a high quality costs. It is a pity that the standard equipment does not have a pressure regulator.

+ Simple construction = easy to clean
+ Easy and quick replacement of nozzle without additional tools
+ High quality
+ Possibility to configure the airbrush to one’s personal needs with additional elements

- No pressure regulator as standard
- High price

PODSUMOWANIE:
Aerograf  EVOLUTION 2in1 firmy Harder&Steenbeck to niewątpliwie profesjonalne narzędzie, wykonane według najwyższych standardów. Prosta konstrukcja, przemyślane rozwiązania, wymiana dysz bez użycia narzędzi oraz ogromna mozliwość jego rozbudowy, czynią z tego aerografu uniwersalne narzędzie dla zaawansowanych jak i początkujących malarzy - modelarzy. Cena jak na polskie warunki jest dość duża, ale płacimy za bardzo wysoką jakość. Szkoda, że w standardowym wyposażeniu nie znajduje się regulator ciśnienia.

+ prosta budowa = proste czyszczenie
+ łatwa i szybka wymiana dyszy bez użycia narzędzi
+
bardzo wysoka jakość wykonania

+ możliwość konfiguracji aerografu do własnych potrzeb, poprzez dodatkowe elementy

- brak regulatora ciśnienia w standardowym wyposażeniu
- wysoka cenaHave fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Paint Hanger - HobbyZone (ENGLISH VERSION)