INBOX013 - Hellenika (PU5403 Kabuki Models) | Coloured Dust

Monday, March 4, 2013

INBOX013 - Hellenika (PU5403 Kabuki Models)



Lovely pin-up model from Italy.

Prześliczny model pin-up z Włoch.




















It's already another figure KABUKI MODELS, which reviews on the blog. This model also belongs to the series of Big Sisters.

To juz kolejna figurka firmy KABUKI MODELS, którą recenzuje na blogu. Ten model równiez należy do serii Big Sisters.

Hellenika
Code: PU5403
Stock: 5 units
Scale: 54mm
Fabric: urethane resin
Character design: Aurelio Lecis
Sculpture: Roberto Chaudon 

Figure is packed in plastic blister and secured in of the sponge. Packaging provides high safety during model transport.

Figurka zapakowana jest plastikowy blister i zabezpieczona w środku gąbką. Opakowanie zapewnia duże bezpieczeństwo modelu w czasie transportu.

Front of the blister.

Back of the blister.
Inside the pack among 8 parts
W środku opakowania znajdziemy 8 części. 



The quality of the cast made ​​me incredibly positive impression. The resin, which was cast figure is very good quality. It is hard, and the surfaces are very smooth. All the components are perfectly fit. Spear is slightly bent but the heat from the dryer will easily straighten it.

Jakość odlewu zrobiła na mnie niesamowicie pozytywne wrażenie. Żywica, z której odlano figurkę jest bardzo dobrej jakości. Jest twarda, a jej powierzchnie są bardzo gładkie. Poszczególne części są idealnie spasowane. Włócznia jest lekko wygięta ale pod wpływem ciepła z suszarki bardzo łatwo będzie ją wyprostować.

The set will also find a round resin, scenic base with a diameter of 40mm.
W zestawie znajdziemy również okrągła żywiczna, sceniczną podstawkę o średnicy 40mm.


This is the figure ready to be painted on the sooner prepared base.
A tak prezentuje sie figurka gotowa do malowania na przygotowanej prędzej podstawce.


Model ready to paint.

If you are interested in having the figures in your own collection, you can purchase it directly in KABUKI MODELS online store. Look around you, because you can find there are a lot of very interesting models.

Jeśli jesteście zainteresowani posiadaniem tej figurki we własnej kolekcji, możecie zakupić ją bezpośrednio w sklepie internetowym firmy KABUKI MODELS. Rozejrzyjcie się, bowiem można tam znaleźć jeszcze sporo bardzo ciekawych modeli.

Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to paint face in simple way?