How to clean a very dirty airbrush? | Coloured Dust

Friday, March 8, 2013

How to clean a very dirty airbrush?

Hi! This is Spell from Bloody Brushes. This is my guest appearance at Arbal’s and the topic of this article is the recipe for cleaning Your Chinese!

Witam, tu Spell z Bloody Brushes. Zaliczam właśnie gościnne wystąpienie u Arbala, a tematem mojego wpisu będzie sposób na wypucowanie Chińczyka!


Aerograf posiadam od czerwca ubiegłego roku. Dość długo szukałem mojego pierwszego sprzętu i zanim przesiadłem się na niemiecką ULTRA firmy Harder & Steenback, to uczyłem się obsługi na chińskim AD-7704, który (wbrew pozorom) budową bardzo przypomina BD-208. Nie licząc pokrętła regulacji ciśnienia reszta jest kosmetyką. 


I own an airbrush since June last year. I’ve been looking for my first piece for a long time and before I switched to german Ultra (by Harder & Steenback), I learned how to paint with Chinese AD-7704 which is very similar to BD-208. Apart from pressure regulating valve the differences are cosmetic.

Jedną z pierwszych rzeczy, którą musimy opanować, nie jest wcale stawianie prostych kresek, plamek, trójkącików, kółek czy kwadratów. Musimy opanować stronę techniczną. W tym wypadku wypada wiedzieć jak rozebrać aerograf i jak go złożyć do poprzedniego stanu w taki sposób, by działał. O samej budowie będzie jednak przy innej okazji. Dziś chciałem pokazać jak ten złom wyczyścić.

One of the first things You have to learn is not the ability to paint straight lines, dots, triangles, circles or squares but the technical issues concerning your piece. It is good to know how to take the airbrush apart and how to put it back together so it works. The very construction of the airbrush will be covered in another article. Today I would like to show you how to clean this piece of junk.

[ARBAL]
Ja tylko dodam od siebie, że tak skrupulatne czyszczenie jakie opisał Spell jest tak naprawdę potrzebne raz na jakiś czas. Przy opanowaniu kultury pracy z aerografem, wystarczy niewielkie czyszczenie podstawowych elementów zaraz po skończonej pracy. Najważniejsze jest, by nie dopuścić do zaschnięcia farby wewnątrz aerografu.

From my part I would like to add that such scrupulous cleaning, as described by Spell, is really needed once in a while. When knowing how to work with your airbrush cleaning the basic elements the moment you finish your work will suffice. The most important part is not to let the paint dry inside the airbrush.

Co nam będzie potrzebne? Niezbędne są waciki kosmetyczne, patyczki do uszu, kawałek papierowego ręcznika, płyn do czyszczenia aerografu (ja używam taniutkiego płynu firmy WAMOD) oraz cierpliwość. Opcjonalnie przyda się igła do czyszczenia dyszy, słój na zlewki, spirytus (jeżeli nie mamy akurat płynu do czyszczenia), specjalne wyciory do czyszczenia aerografu (ja akurat nie posiadam), wazelina, jednorazowe rękawiczki, maska. Dwa ostatnie punkty są dla słabych, prawdziwi twardziele tego nie używają!  

What will we need? The absolute “must have” are: cleansing swabs, cotton swabs, piece of paper towel, airbrush liquid cleaner (I use cheap solution by WAMOD) and a little patience. Optionally we will need nozzle cleaning needle, cleaning pot, spirit (if we are out of liquid cleaner), special airbrush cleaning rods (personally I don’t have them), petroleum jelly, latex gloves and mask. The last two positions are used by weaklings, man’s-men don’t use them!                  1. Rozbieramy chińczyka na części pierwsze, a następnie kładziemy je na papierowym ręczniku. Po co? A po to by w trakcie czyszczenia nie zachlapać sobie warsztatu

Disassemble the airbrush and put the parts on a paper towel. Why? In order not to lap up your workstation.

 
2. Na obrazkach obok widzimy umiarkowanie ubrudzony aerograf. W przypadku AD-7704 problematyczne w czyszczeniu są trzy kluczowe miejsca. Pierwszym jest dno stałego pojemnika. Jeżeli nie czyścimy sprzętu regularnie, to zaschnięta farba da nam popalić. Warto wtedy zalać dno płynem do czyszczenia aerografu, zatkać wieczkiem i zostawić na noc.


The photos on the side show a moderately dirty airbrush. There are three key elements to consider when cleaning AD-7704. First one is the bottom of fixed container. If you don’t clean your airbrush regularly the dried up paint will give it to you. Pour the liquid cleaner into the container, put the cover on and leave it for the night.
    

Drugim miejscem jest gwintowany wylot, na którym montuje się dyszę. Źle wyczyszczony może mocno utrudnić korzystanie z aerografu. Na zdjęciu widać owiniętą taśmę teflonową, służy do uszczelniania, warto raz na jakiś czas ją wymienić. O trzecim punkcie napiszę później.  

Second element is the screwed outlet where you install the nozzle. When improperly cleaned it may make it hard for you to use your airbrush. The photo on the side shows the outlet strapped with teflon tape for additional sealing. It is a good idea to replace the tape once a while. The third element will be covered later.


3. Moczymy wacik kosmetyczny w płynie do czyszczenia i bardzo dokładnie czyścimy zbiornik. Niestety trzeba trzeć do skutku, w zależności jak bardzo zapuściliśmy aerograf.

Dip the cleansing swab in liquid cleaner and clean the container very delicately. Unfortunately you have to be patient depending on how much you have neglected your airbrush.


4. W płynie do czyszczenia moczymy patyczek do uszu i energicznie doprowadzamy do porządku dno pojemnika.

Dip the cotton swab in liquid cleaner and clean the bottom of the container. 


Najważniejsza jest dziurka od iglicy!
The most important part is the needle hole!


5. Często zdarza się, że farba nam chlapnie na spust i okolice. Te miejsca dokładnie pucujemy patyczkiem.

Sometimes a drop of paint will be spilled on the trigger or its surrounding. Clean the spot with cotton swab.


Robimy to dokładnie! Cóż, przed chwilą pisałem, że rękawiczki są dla mięczaków? Pisałem, ale tego dnia zaciąłem się w palucha. Płyn do mycia aerografu i rana to kiepskie połączenie.

Do it thoroughly! Have I just written that using latex gloves is for weaklings? I have but the same day I cut my finger. Mixing liquid cleaner with open wound is not a good idea.


6. Przydatnym narzędziem jest igła do czyszczenia dyszy. Niestety ta, którą posiadam średnio się spisuje do dysz 0,2mm. Nie szkodzi, świetnie się nią czyści wylot, na którym montowana jest dysza. Innym sposobem na czyszczenie wylotu jest przepychanie go tępym końcem iglicy lub wspomnianymi wcześniej specjalnymi wyciorami.

Nozzle cleaning needle is a very useful tool. The one I own, unfortunately, is not practical with 0,2mm nozzle. It doesn’t matter, it’s great for cleaning the outlet. Another way you can clean the outlet is to push the blunt end of the needle through it. Or using aforementioned cleaning rods for that matter.


7. A oto trzeci problematyczny punkt programu - dysza. Prawdziwy ból w tyłku. Chwila nieuwagi i albo zrywamy gwint, albo przerywamy uszczelkę. Obie opcje oznaczają konieczność kupna nowej dyszy. Jak to więc wyczyścić? Maczamy patyczek do uszu w płynie i bardzo delikatnie i bardzo cierpliwie ściągamy farbę. Dłuższe maczanie w płynie może uszkodzić uszczelkę, dlatego to należy robić w ten sposób. Arbal twierdzi, że wystarczy dyszę wrzucić na 5-10 minut do płynu (by ułatwić sobie życie). Pewnie ma rację, ale ja i tak robię po swojemu. 

And here is the third, problematic element – the nozzle. Real pain in the ass. A moment of inattention and the screw is off or the seal is ripped. Both of those things mean buying new nozzle. How to clean it then? Dip the cotton swab in liquid cleaner and remove the paint. Be very delicate and patient. You have to do it this way because prolonged dipping in the liquid cleaner may damage the seal. Arbal says that you can dip the nozzle for 5 to 10 minutes (to make your life easier). He is probably right but I do it my way.
                 

 
8. Bierzemy cienką szpilkę lub nawet pasującą iglicę (mam dwie 0,2mm więc się nie bałem, że zepsuję) i wypychamy na zewnątrz resztki farby. Też cierpliwie i też dokładnie, aż nic nie zostanie.    

Take a pin or matching needle (I’ve got two 0,2mm so I didn’t worry about breaking them) and push the residue paint out of the nozzle. Thoroughly and patiently until there is no paint left.9. Iglicę czyścimy namoczonym w płynie wacikiem.      

Clean the needle with cleansing swab dipped in liquid cleaner.


10. Czas na wyczyszczenie reszty ruchomych części. Czyli: spust (po wyczyszczeniu warto go potraktować wazeliną).

It is time to clean the rest of the moving parts and that is: the trigger (after cleaning it’s a good idea to treat it with a little petroleum jelly).


Część, której nazwa wyleciała mi z głowy... a zapodziałem gdzieś instrukcję, by sprawdzić jak się nazywa.
That part (the name slipped my mind and I lost my instruction)


Osłonę dyszy, to małe cholerstwo od spustu oraz to coś co nakłada się na dyszę.
Nozzle housing, that little part in the trigger mechanism and that part that you put on the nozzle.

11. Często się zdarza, że zapuścimy też wewnętrzną stronę wieczka, bardzo ciężko jest to zeskrobać. W tej sytuacji wrzucamy detal do płynu do czyszczenia aerografu i zostawiamy na noc. Powinno pomóc.

Usually we forget to clean the inner side of the container cover. It is really hard to scrub the paint off. In that case dip it in the liquid cleaner and leave it over night. It should help.


12. W zasadzie tyle. Zostaje nam tylko złożyć aerograf, trzeba tylko pamiętać o tym, by dyszę wkręcać palcami i to delikatnie. A nawet bardzo delikatnie. Na koniec warto nalać do zbiornika odrobinę spirytusu (Cleanser Ipa) i przedmuchać sprzęt przed pierwszym użyciem. Tutaj przydaje się słój na zlewki. No i nie psiknijcie sobie w oko!

In fact, that's all. Now, we need to assemble our airbrush. You just have to remember to screw the nozzle with your fingers and we have to do it gently. And even very gently. Finally, we should fill up the tank with a little drop of alcohol (Cleanser Ipa) and blow out stuff before first use. Here we can use airbrush cleaning pot. And don't blow your eye!

Cóż, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że mój artykuł będzie pomocny.
Well, thank you for your attention and I hope that my article will be helpful.
   
[ARBAL]
Dzięki Spell za przekazanie nam Twoich doświadczeń :)
Thanks to you Spell for giving us your experience

[SPELL]
Cała przyjemność po mojej stronie.
It was my pleasure. Pozdrawiam,
Spell

P.S.
If you like this article, please follow Coloured Dust profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of previous articles - Modelling materials (part 1)