INBOX016 - Rhasva Sentinel (GE1-002 Pegaso Models) | Coloured Dust

Wednesday, April 17, 2013

INBOX016 - Rhasva Sentinel (GE1-002 Pegaso Models)

In my hands get Rhasva Sentinel model from Pegaso Models - company that I  don't need to present.

W moje ręce trafił model Rhasva Sentinel firmy, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać - Pegaso Models.


The figure from "Gehenna" serie in 1:32 scale we get in hard, cardboard box on which we can see photos of painted "sentinel".

Figurkę z serii "Gehenna" w skali 1:32 otrzymujemy w twardym, kartonowym pudełku, na którym widnieją zdjęcia pomalowanego "wartownika".


The entire model was made of white metal and all 8 parts are protected by thick sponge.
Model został wykonany z białego metalu, a wszystkie 8 części jest chronionych grubą warstwą gąbki.


The main part of the figure's body, front:
Główna część ciała figurki, przód:


Back:
Tył:


Our fatty holds beautifuly carved axe:
Nasz grubasek dzierży pięknie rzeźbiony topór:


Perhaps the most difficult part during painting this model will be butterfly's wings.
Chyba największe trudności podczas malowania będą nam sprawiały motyle skrzydełka:


In the box we also get a base:
W pudełku znajdziemy także podstawkę:


...and some tiny parts:
...oraz parę drobnych części:


The model is really climatic and very good made. As I said before, behind this very high quality stands Pegaso Models.
I can't wait to paint him!

Model jest naprawdę klimatyczny oraz bardzo dobrze wykonany. Jak już wspomniałem, za jakość odpowiada firma Pegaso Models.
Nie mogę się doczekać jego malowania!
Be creative, don't give up,
RatCatcher


P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Painting true metallics.