Improved paint containers v2.0. | Coloured Dust

Monday, August 12, 2013

Improved paint containers v2.0.

A further improvement of paint containers.
Dalsze udoskonalanie pojemniczków na farby.


More than two months ago, I shared a way to improve paint mixing:
Ponad dwa miesiące temu, podzieliłem się z Wami sposobem na udoskonalone mieszanie farb:

Improved paint containers. Glass balls in dispenser bottles. 

lass balls proved to be a viable option, with a few exceptions. They proved ideal for paints such as AK-Interactive and Vallejo Air. Unfortunately, for thicker paints like Vallejo Model Color, Vallejo Game Color, Citadel Foundation or some AK-Interactive paints, there was a problem. Glass balls are a little too light and can not cope with mixing the paint as I would have expected.


Szklane kulki sprawdziły się przez ten czas dobrze, z małymi wyjątkami. Okazały się idealne do farb takich jak AK-Interactibe czy Vallejo Air. Przy gęstszych farbach jak Vallejo Model Color, Vallejo Game Color, Citadel Fundation czy, niektórych farbach AK-Interactive, pojawił się problem. Szklane kulki są trochę zbyt lekkie i nie radzą sobie z mieszaniem tych farb tak, jak bym tego oczekiwał.

AK-Interactive PRIMER

Previous article caused a big discussion on the topic improve the paint containers. One of the readers Paradox0n suggested trying Agitatorballs. They are available in store PK-PRO. On the occasion of a major purchase in the store, I ordered this product.

Pod poprzednim artykułem rozgorzała duża dyskusja w temacie udoskonalania pojemniczków na farby. Jeden z czytelników Paradox0n zaproponował użycie Agitatorballs. Dostępne są one w sklepie PK-PRO. Przy okazji większych zakupów w tym sklepie, zamówiłem ten produkt.

Agitatorballs (PK-PRO)
Agitatorballs

There are two
versions of the metal balls - small and large.

Dostępne są dwie wersje metalowych kulek - małe i duże.


Agitatorballs (PK-PRO)
TS-MP-50-Agitator-Balls-Set
Agitatorballs (PK-PRO)
MP-30-Heavy-Agitator-Balls-Set

The picture below
shows a comparison of the size of the two types of metal balls.

Poniższe zdjęcie pokazuje porównanie wielkości dwóch rodzajów metalowych kulek.


Agitatorballs (PK-PRO)

Clarifications for those who commented on the previous discussion. After over a month of use, I've NOT noticed rust on the balls. I expect that rust will not appear. Agitatorballs cope very well with mixing thick paint - better than glass balls. They are heavier than glass. Also, the price is not high - 0,08 € per unit of small balls is not big money. I would recommend you also test this solution.

Rozwieje wątpliwości czytelników z poprzedniej dyskusji. Po ponad miesiącu użytkowania, nie zauważyłem rdzy na kulkach. Spodziewam się, że już się nie pojawi. Agitatorballs radzą sobie bardzo dobrze z mieszaniem gęstych farb - lepiej niż szklane. Są cięższe od szklanych. Ich cena też nie jest wygórowana. 0,08 € za sztukę w przypadku małych kulek to nie są duże pieniądze. Polecam przetestowanie, również tego rozwiązania.

[edit 12.08.2013 - info from Spell]
Biorąc pod uwagę kolor, najprawdopodobniej są to chromowane kulki lub z dodatkiem chromu, czyli teoretycznie nie sa w stanie zagrozić farbom.

[edit 13.08.2013]
Wymiary małych kulek: 
Średnica: 6,35mm Waga: 1g 

Wymiary dużych kulek: 
Średnica: 8mm Waga: 2g

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.