Airbrush - Masking Techniques. | Coloured Dust

Thursday, September 26, 2013

Airbrush - Masking Techniques.

This article is not a tutorial. It's more a collection of images, ideas and techniques for masking elements while working with the airbrush. These pictures have collected for you from almost half a year. I will not elaborate too much, just watch a photo and maybe what you see will be a useful and helpful.

Poniższy artykuł nie jest tutorialem. To bardziej zbiór zdjęć, pomysłów i technik  do maskowania elementów w czasie pracy z aerografem. Zdjęcia te zbierałem dla Was od prawie pół roku. Nie będę się zbyt wiele rozpisywał, po prostu obejrzyjcie zdjęcia i może to co zobaczycie będzie dla Was przydatne i pomocne.

My main rules when painting figures and busts are: paint as much as possible by the help of the airbrush.
Główna moja zasad w czasie malowania figurki lub popiersia to: pomalować co tylko się da za pomoca aerografu.
MASKING TAPE

Masking tape is for me the greatest assistance during the masking elements. Commercially available tapes are of different widths. The narrowest masking tape I've ever seen was only 0.5 mm wide. Manufactured by the companies such as Tamiya, Jammy Dog, Tristar. You can use masking tapes available in DIY stores (OBI, Castorama, Brico Depot) but I would not recommend buying the cheapest version. The least expensive tape can damage the paint, which we will cover. For example tapes of company TESSA  fulfills it's task without problems.

Taśma maskująca stanowi dla mnie największą pomoc w czasie maskowania elementów. Dostępne na rynku taśmy są różnej szerokości. Najwęższa taśma jaką widziałem miała zaledwie 0,5mm szerokości. Produkują je takie firmy jak Tamiya, Jammy Dog, Tristar. Można użyć taśm malarskich dostępnych w sklepach DIY (OBI, Castorama, Brico Depot) jednak nie polecam kupowania najtańszej wersji. Najtańsze taśmy mogą uszkodzić farbę, do której będą przyklejone. Taśma malarska firmy TESSA, spełnia już jednak swoje zadanie bez problemów.

Yedharo Models - Spartan King
Preparation of Spartan King for painting.
Yedharo Models - Spartan King
Gray primer.
Airbrush - Masking Techniques.
Covering some of the surface before applying the skin color.
Airbrush - Masking Techniques.

Airbrush - Masking Techniques.
Airbrush basic skin color.
Vallejo washes applied by airbrush.
Vallejo washes applied by airbrush to make some shadows and highlights on skin.
CLING FILM.

Transparent film, designed for food packaging is ideal for masking. It is flexible and attaches to the surface. Its adhesive properties are not strong enough to damage the paint, we want to cover. More suitable for wrapping items of figurines or pedestal.

Przezroczysta folia, przeznaczona do pakowania żywności, jest idealna do maskowania. Jest elastyczna i przyczepia się do powierzchni. Jej właściwości klejące nie są na tyle silne aby uszkodzić farbę, którą chcemy zasłonić. Nadaje się bardziej do owijania elementów figurki lub np.: piedestału.

Masking bycling film.
Securing finished pedestal.
BLU TACK

Blu Tack is a reusable putty-like pressure-sensitive adhesive produced by Bostik, commonly used to attach lightweight objects (such as posters or sheets of paper) to walls or other dry surfaces. Traditionally pale blue, it is also available in other colours. The composition of Blu-Tack is a manufacturing secret but is described as a synthetic rubber compound without hazardous properties under normal conditions. It can be swallowed without harm and is noncarcinogenic. It is non-soluble and is denser than water.

Blu Tack (BluTack, nazywany także Blue Tack, BlueTack) – plastyczna masa klejąca wielokrotnego użytku podobna w konsystencji do plasteliny lub kitu. Nie wysycha i stosunkowo łatwo ją odlepić. Stosowana do mocowania lekkich elementów (takich jak plakaty lub kartki papieru) do ścian, tablic lub innych suchych powierzchni. Pierwotnie koloru jasnoniebieskiego, obecnie jest dostępna w różnych barwach. Produkowana przez firmę Bostik. Skład Blu-Tacka stanowi tajemnicę produkcji, ale jest ogólnie opisywany jako mieszanina gum syntetycznych, niewykazująca niebezpiecznych właściwości w normalnych warunkach. Może zostać połknięty bez szkody dla zdrowia i nie jest rakotwórczy. Jest nierozpuszczalny i gęstszy niż woda.

Blu Tack
Painted earlier skin areas are masked by tape and Blu Tack.
Airbrush - Masking Techniques.
Black primer on helmet.
Blu Tack biggest advantage is that it does not damage (does not detach) the paint, which has been stick. I do not recommend use to mask UHU Patafix  Patafix is just too strong and can damage the paint. In addition, he can leave the small, oily stains. Many people ask about the differences between this masses and that is the difference.

Największą zaletą Blu Tack jest to, iż nie uszkadza (nie odrywa) farby, do której został przyklejony. Nie polecam do maskowania masy tupu UHU Patafix. Masa Patafix jest po prostu zbyt silna i może uszkodzić farbę. Dodatkowo potrafi zostawić niewielkie, tłuste plamy. Wiele osób pyta o różnice między tymi masami i to jest właśnie ta różnica.

Yedharo Models - Spartan King
Now I can switch to brush and finish painting.
Airbrush - Masking Techniques.
The same techniques used to paint 54mm Obi-Wan model.MASKOL

WAMOD - Fluid Maskujący
Maskol is designed to protect the surface before painting. Used to paint the surface you want to cover before painting. This product after the painting and drying, forms a surface of the object a flexible membrane. After painting gently remove it secured exposing the lower layer. Adhesive strength of the preparation is small, so that at the time of detachment is not torn off along with the paint to adhere. At the same time the adhesion strength is good enough that the edges of the applied emulsion divert themselves. It is manufactured by various companies such as  HumbrolVallejo or Wamod.

Tzw. maskol, jest przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni przed malowaniem. Służy do zamalowanie powierzchni którą chcemy zasłonić przed malowaniem. Jest preparatem, który po pomalowaniu i wyschnięciu tworzy na powierzchni malowanego przedmiotu elastyczną błonę. Po pomalowaniu delikatnie należy ją usunąć odsłaniając zabezpieczoną dolną warstwę. Siła przylegania preparatu jest niewielka , więc w czasie odrywania nie odrywa się razem z farbą do której przywiera. Jednocześnie siła przywierania jest na tyle dobra, że brzegi naniesionej emulsji same się nie odrywają. Produkowany jest przez różne firmy modelarskie takie jak HumbrolVallejo czy Wamod.

WAMOD - Fluid Maskujący
I want to paint with airbrush only a jacket, so I protected all other surfaces.
WAMOD - Fluid Maskujący
Maskol + Masking Tape.
WAMOD - Fluid Maskujący
A few minutes later, it's ready to airbrush.And that's it. I hope that this information will be useful, especially for novice painters and modellers. If you are using some other interesting methods please tell us about them in the comments on this post.

I to by było na tyle. Mam nadzieję, że powyższe informacje przydadzą się, w szczególności początkującym malarzom i modelarzom. Jeśli stosujecie jakieś inne ciekawe metody to podzielcie się nimi proszę w komentarzu pod tym postem.


Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.