INBOX028 - GERTIE (Scale120) | Coloured Dust

Friday, September 6, 2013

INBOX028 - GERTIE (Scale120)

Completely different figure, which I got as a gift from a friend in Japan.
 
Całkowicie inna figurka, którą dostałem w prezencie od przyjaciela z Japonii.

A little history of Ma.K. models:
Trochę historii modeli Ma.K.:

SF3D was a Sci Fi plastic model series which ran during the mid 1980s. The series was created by artist Kow Yokoyama with Kunitaka Imai and Hiroshi Ichimura. SF3D was introduced in the Hobby Japan Magazine as a special monthly installment of scratch built models. Nitto, a small Japanese company picked up the rights to make plastic kits of Kow's designs. The models produced were very high quality with crisp molding, fine details and they included copper rod, brass tube, spring coils, and photo-etched parts. They were one of the first multimedia kits produced. The series ended after a few years. In 1998, the series was reintroduced by Nitto and Kow under the new name Maschinen Krieger Zbv 3000. Or simply Ma.K.
Figure that I will present, is offered by Scale120. Below is a picture of figurine painted by Mr. MJ Kim. Figure, is planned to be complementary to the robot model SF3D.

Figurka, którą Wam zaprezentuję, znajduje się w ofercie firmy Scale120. Poniżej zdjęcie figurki pomalowanej przez Mr. MJ Kim. Figurka z założenia ma być uzupełnieniem modelu robota SF3D.


GERTIE (Scale120)
Painted by Mr. MJ Kim.


Figurine is made in scale 1/20 (about 75mm) with an unusual, pink resin (difficult to photograph).
Figurka wykonana jest w skali 1/20 (około 75mm) z nietypowej, różowej żywicy (trudnej do sfotografowania).

GERTIE (Scale120)

The standard figures are packed in cardboard boxes. My copy arrived from Tokyo in bubble envelope without any damage.

Standardowo figurki pakowane są w kartonowe pudełka. Moja przyleciała z Tokio w bąbelkowej kopercie, bez żadnych uszkodzeń
.

Photo from Scale120 Facebook profile.


The casting is very good quality. Only hands require minor correction.
Odlew jest bardzo dobrej jakości. Jedynie ręce wymagały drobnej korekty.


The model that I have, allows gluing figures in two hands pose variants.
Model, który posiadam umożliwia sklejenie figurki w dwóch wariantach ułożenia rąk.

GERTIE (Scale120)
GERTIE (Scale120)

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.