INBOX047 - German DAK (Nuts Planet NP-B015) | Coloured Dust

Tuesday, May 26, 2015

INBOX047 - German DAK (Nuts Planet NP-B015)

Today I'll show you another interesting bust from Nuts Planet. German DAK (NP-B015) was sculpted by Jun-sik Ahn in a scale of 1:10.

Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne ciekawe popiersie od Nuts PlanetGerman DAK (NP-B015) został wyrzeźbiony przez Jun-sik Ahn w skali 1:10.

Traditionally bust is packaged in a blue box with pictures painted model by Myeong-ha Hwang.
Tradycyjnie popiersie zapakowane jest w niebieskie pudełko ze zdjęciami pomalowanego modelu przez Myeong-ha Hwang.

German DAK (Nuts Planet NP-B015)
German DAK (Nuts Planet NP-B015)

Inside the box you will find quite a bit parts - 17.
W środku pudełka znajdziemy całkiem sporo części bo aż 17.

German DAK (Nuts Planet NP-B015)Bust is cast in high quality resin. Details are very clear and accurate.
Popiersie odlane jest z wysokiej jakości żywicy. Detale są bardzo wyraźne i dokładne.


The only place that we need to improve something is the bottom of the bust.
Jedyne miejsce, które musimy poprawić, to spód popiersia.The face has a nice smile :) Scratches are expressive of what makes the face painting will be interesting and enjoyable.

Twarz ma miły uśmiech :) Rysy są wyraziste co spowoduje, iż malowanie twarzy będzie ciekawe i przyjemne.


As always in kits from Nuts Planet we can find the element to easly mount a bust on pedestal.
Jak zawsze w przypadku popiersi od Nuts Planet w zestawie znajdziemy element pozwalający zamontować popiersie w piedestale.


German DAK (Nuts Planet NP-B015)

From the remaining small parts we need to assemble the machine gun and the optional chameleon.
Z pozostałych drobnych części musimy zmontować karabin oraz opcjonalnego kameleona.


You will also find two very carefully made distinctions. After removing the excess resin we can glue them to a uniform.
Znajdziemy również dwa bardzo dokładnie wykonane odznaczenia. Po usunięciu nadmiaru żywicy możemy przykleić je do munduru.


Chameleon is an optional element. We can put it on the cap if we want our model became more cheerful.
Kameleon jest opcjonalnym elementem. Możemy umieścić go na czapce jeśli chcemy aby nasz model zyskał bardziej wesoły charakter.Assembled machine gun should be glued to the bust at the end of painting.
Sklejony karabin powinniśmy przykleić do popiersia na samym końcu po jego pomalowaniu.


Thus prepared bust are waiting to paint in my workshop :)
Tak przygotowane popiersie czeka na pomalowanie w moim warsztacie :)Have fun painting,
ARBAL