From the workshop... #21 | Coloured Dust

Friday, July 24, 2015

From the workshop... #21

Holidays... For this reason, a little less entries on my blog and a little less projects. Already I spent some time at the Polish seaside. Now, going to the Polish lake so the blog will be a little quieter. But in my workshop always something going on...

Wakacje... Z tego powodu troche mniej wpisów na blogu i trochę mniej projektów. Spędziłem już tydzień czasu nad polskim morzem. Teraz wybieram się nad polskie jezioro więc na blogu będzie trochę ciszej. W moim warsztacie zawsze jednak cos się dzieje...

Polish seaside.
See what caught my attention while shopping at the supermarket. Funny kit with airbrush for children :)
Zobaczcie co przykuło moją uwagę na zakupach w supermarkecie. Zabawny zestaw z aerografem dla dzieci :)


In the queue waiting to paint another bust from Castle Miniatures. Inbox as usual will appear on myblog shortly.
W kolejce do malowania czeka kolejne popiersie od Castle Miniatures. Inbox jak zwykle pojawi się na blogu w najbliższym czasie.


Also, a new figure in 75mm scale is waiting for paint. Through the "Last mercenary" from Nuts Planet I gonna put for a while busts painting. The figure was sculpted by Alfonso Giraldes aka Banshee.

Również nowa figurka w skali 75mm czeka na pomalowanie. Za sprawą "Last Mecenary" od Nuts Planet odstawię na chwilę popiersia. Figurkę wyrzeźbił Alfonso Giraldes aka Banshee.


And in spare time I am working on a bust of "Gaius Iulius Caesar" from Nuts Planet. I'm very happy with the gold armor. Painting it was very tiring. Are you interested in exact "Step by Step"?

A w wolnych chwilach pracuję nad popiersiem "Gaius Lulis Caesar" od Nuts Planet. Jestem bardzo zadowolony ze złotej zbroi. Jej pomalowanie było bardzo męczące. Jesteście zainteresowani dokładnym "Step by Step" ?
I received package from Italy. Lovely bases from Hydra Models. I've never had in my hands so beautiful basess. Perfectly smooth surfaces and beautiful wood. Also, my favorite black bases :) Go to www.hydramodels.com and also check and like their Facebook pageI will post a big review soon on the blog.

Dotarła do mnie paczka z Włoch. Przepiękne podstawki od Hydra Models. Nigdy nie miałem w rekach tak przepięknych podstawke. Idealnei gładkie powierzchnie i przepiękne drewno. Są również moje ulubione czarne podstawki. Odwiedzcie www.hydramodels.com oraz zajrzycjie i polubcie ich stronę na Facebook'u. Przesyłka do Polski kosztowała 16euro i była u mnie w domu po 3 dniach. W najbliższym czasie wrzuce na blog potężną recenzję tych podstawek.


And now it's time to go to the well-deserved vacation :)
A teraz czas udać się na zasłużone wakacje :)


Have fun painting,
ARBAL