Painting "Gaius Julius Caesar" bust (SBS) | Coloured Dust

Friday, August 28, 2015

Painting "Gaius Julius Caesar" bust (SBS)

Today I give you 82 pictures of the painting process bust "Gaius Julis Caesar" from Nuts Planet. It was a grueling project. Photo documentation also extended the work time on the bust. Initially, I had 220 shots, which I chose 82. Unfortunately for a few steps and small details I didn't do photos. Information about this I put in the text. The pictures were also carried out at different types of lighting. Hence the apparent differences in color. Please also read these few words because they complement the whole. Remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a trace in the form of comment and share the SBS to friends. Enjoy watching, I hope that this will be an inspiration for you to play with busts.

Dzisiaj oddaję Wam 82 zdjęcia z procesu malowania popiersia "Gaius Julis Caesar" od Nuts Planet. To był wyczerpujący projekt. Dokumentacja zdjęciowa dodatkowo wydłużyła pracę nad tym popiersiem. Początkowo miałem 220 zdjęć, z których wybrałem 82. Niestety dla kilku etapów i małych szczegółów nie zrobiłem zdjęć. Informację o tym umieściłem w tekście. Zdjęcia były również wykonywane przy różnych rodzajach oświetlenia. Stąd widoczne różnice w kolorach. Także przeczytajcie te kilka słów bo uzupełniają całość. Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Miłego oglądania, mam nadzieję że będzie to dla Was inspiracja do zabawy z popiersiami.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Bust has been asembled and prepared for painting. From the beginning, I put them on a pedestal and secured from damage. Using the airbrush I've painted whole with grey Vallejo Surface Primer.

Popiersie zostało sklejone i przygotowane do malowania. Od początku umieściłem je na piedestale i zabezpieczyłem od zabrudzenia. Za pomocą aerografu nałożyłem szary podkład Vallejo Surface Primer.Please my review:The following photo was taken with another camera with different settings. See how is visible the difference in the red color.

Poniższe zdjęcie wykonałem innym aparatem z innymi nastawieniami. Zobaczcie jak widoczna jest różnica w barwie czerwonego koloru.


Please read my guide:Please read my guide:These two pictures were taken with natural daylight.
Poniższe dwa zdjęcia zostały wykonane przy naturalnym, dziennym świetle.
Now we need only paint the head. I used to paint the skin colors from set Vallejo Game Air Face Painting. I have used the technique described in my guide:

Teraz pozostało już tylko  pomalowanie głowy. Do pomalowania skóry użyłem kolorów z zestawu Vallejo Game Air Face Painting. Użyłem techniki opisanej w moim poradniku:

Now I finished painting the face by adding additionale shadows and midtons. For this purpose, I used a brush and GW washes (Seraphim Sepia, Baal Red Leviathan Purple) mixed with GW Lahmian Medium. Working with such paints mix require high speed. It dries very quickly and it is difficult to correct mistakes later. For this reason, I haven't done photos of the work from this step.

Teraz dokończyłem malowanie twarzy poprzez dodanie dodatkowych cieni i midtonów. W tym celu użyłem pędzla i washy GW (Seraphim Sepia, Baal Red, Leviathan Purple) wymieszanych z GW Lahmian Medium. Praca z taką mieszanką farb wymaga dużej szybkości. Bardzo szybko wysycha i trudno jest później skorygować błędy. Z tego powodu nie wykonałem zdjęć z tego etapu pracy.This is the end of the adventure with this bust. The full photo gallery you can find HERE.
To już koniec przygody z tym popiersiem. Pełną galerię zdjęć znajdziecie TUTAJ.


Please read my guide:If you have any questions, please leave them in the comments.
Jeśli macie jakiekolwiek pytania to proszę pozostawcie je w komentarzach.


Have fun painting,
ARBAL