How to make a desert base? | Coloured Dust

Friday, August 17, 2012

How to make a desert base?

In recent weeks Brovatar posted an interesting tutorial on Dry Earth Bases Tutorial. Already bought the same weight to create cracks and I decided to use it to create a base for my next figures in 70mm scale. But I used the extra pigments and spent more time on detale. You can find "recipe" for the implementation of the base with dry, cracked earth.

W ostatnich tygodniach Brovatar zamieścił ciekawy tutorial Dry Earth Bases Tutorial. Zakupiłem już wcześniej identyczną masę do tworzenia spękań i postanowiłem ją użyć do stworzenia podstawki dla mojej kolejnej figurki w skali 70mm. Użyłem jednak dodatkowo pigmentów i poświęciłem więcej czasu na detale. Poniżej znajdziecie "przepis" na wykonanie podstawki z suchą, spękaną ziemią.Przygotuj piedestał tak jak to opisałem w moim artykule How to make a simple but good-looking socket? Tym razem pomalowałem podstawkę akrylową, matową czarną farbą.

Prepare a pedestal as I described in my article How to make a simple but good-looking socket? This time I painted it with an acrylic, matt black paint.
Zabezpiecz boki piedestału przed zniszczeniem lub zabrudzeniem taśmą.

Protect the sides of the pedestal from damage or dirt by strip.
Pokryj właściwą powierzchnię podstawki klejem typu Wikol. Jeśli nie użyjesz kleju, to użyta później masa, po wyschnięciu odpadnie od powierzchni podstawki.

Cover the surface by PVA glue. If you do not use glue, after drying, the mass falls off from the surface of the base.
Do stworzenia efektu spękanej, wyschniętej, pustynnej ziemi użyjemy specjalnej masy firmy Viva Decor o nazwie "Facetten-Lack". Masa ta dostępna jest wielu kolorach. Ja użyłem białej ale możesz dodać do niej farbę akrylową i stworzyć swój własny kolor.

To create the effect of cracked, dry, desert land, we will use a special weight company called Viva Decor "Facetten-Lack." This mass is a wide range of colors available. I used white but you can add to it acrylic paint and create your own color.
Pokryj podstawkę masą, zanim klej zdąży wyschnąć. Im grubszą warstwę masy nałożysz, tym większe pęknięcia uzyskasz. Ja nałożyłem warstwę o grubości około 2-3mm.

Before the glue dries, cover the base by mass. The thicker layer superimpose weight, the cracks get bigger. I put on a layer with a thickness of about 2-3mm.
15min później...

15 minutes later ...
Kilka godzin później...
Instrukcja proponuje pozostawić masę do wyschnięcia na 24 godziny. Możesz przyspieszyć proces wysychania do kilku minut używając suszarki do włosów. Warto poeksperymentować.

A few hours later ...
Instruction proposes to allow the weight to dry for 24 hours. You can speed up the drying process for several minutes using a hair dryer. Experiment.
Teraz musisz pomalować podstawkę. Dobór kolorów zależy już tylko od Ciebie. 
Nałóż biały podkład.

Now you have to paint the base. The choice of colors is up to you.  
Apply white primer.
Pomaluj całą powierzchnie kolorem Rakarth Flesh (Dheneb Stone).

Paint the entire surface color Rakarth Flesh (Dheneb Stone).
Szczeliny wypełnij wash'em Agrax Earthshade (Devlan Mud).

Fill slots wash Agrax Earthshade (Devlan Mud).
Techniką suchego pędzla pokryj całą powierzchnię kolorem Balor Brown (Sneakebite Leather). 

The technique of dry brush coat the entire surface of the color of Balor Brown (Sneakebite Leather).
Techniką suchego pędzla pokryj całą powierzchnię kolorem Ushabti Bone (Bleached Bone).

The technique of dry brush coat the entire surface of the color Ushabti Bone (Bleached Bone).
Techniką suchego pędzla pokryj całą powierzchnię niewielką iloścą kolorem White Scar (Skull White).

The technique of dry brush coat the entire surface of a small amount of color White Scar (White Skull).
W dalszym kroku użyjemy pigmentu firmy Vallejo - Burnt Siena (73106).

In a further step, we use the pigment Vallejo - Burnt Sienna (73 106).
Dużym pędzlem rozprowadź pigment po całej powierzchni, tak by wypełnij dokładnie wszystkie szczeliny. Następnie całą powierzchnię zalej Cleanser Ipa lub Pigment Fixer firmy MIG żeby utrwalić pigmentPoczekaj aż wszystko wyschnie.

With large brush distribute over the entire surface of the pigment so as to thoroughly fill all the gaps. Then pour the entire surface Cleanser Ipa or company MIG Pigment Fixer to fix the pigment. Wait until everything is dry.
Farbą Ushabti Bone (Bleached Bone), a następnie White Scar (Skull White) delikatnie rozjaśnij wszystkie krawędzie spękań.

Paint Ushabti Bone (Bleached Bone), and then White Scar (Skull White) gently lighten all the edges of cracks.
W dalszym kroku użyjemy pigmentu firmy Vallejo - Light Yellow Ochre (73102) wymieszanego z Cleanser Ipa lub Pigment Fixer firmy MIG.

In a further step, we use the pigment Vallejo - Light Yellow Ochre (73 102) mixed with Cleanser Ipa or company MIG Pigment Fixer.
Mokry pigment nanieś małym pędzlem, precyzyjnie na same spękania.

Apply a wet pigment with a small brush, precisely the same cracking.
W ostatnim kroku pokryj wszystko matowym lakierem w sprayu, lub nanieś go aerografem.
The last step will cover everything with matte varnish by spray or airbrush


Możesz użyć tą metodą na podstawce do figurki w każdej dowolnej skali.
You can use this method on the base to the figures at any given scale.

Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment. 
It may also be interested in one of my previous articles - How to paint "Doom" from Pegaso Models?