Crusader XIII C. | Coloured Dust

Wednesday, August 15, 2012

Crusader XIII C.

70mm model from Nocturna Models. This model is rather a "historical art" than a reflection of historical figures. The entire model was painted with acrylic paints only.

70mm model firmy Nocturna Models. Ten model to raczej "historyczna sztuka" niż odzwierciedlenie historycznej postaci. Cały model został pomalowany tylko farbami akrylowymi.


 
Godfryd of Ibelin:
Be without fear in the face of your enemies. Be brave and upright that God may love thee. Speak the truth, always, even if it leads to your death. Safeguard the helpless and do no wrong. That is your oath. And that is so you don't forget it.

Godfryd z Ibelinu:
Bądź nieustraszony w obliczu swych wrogów, bądź mężny i prawy by Bóg mógł Cię miłować. Mów prawdę, zawsze, nawet jeśli prowadzi to do Twej śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła. To Twa przysięga.


Please switch to HD (720p) when watching.

If you like this model, please vote for him on CoolMiniOrNot.


Have fun painting,
ARBAL