How to make a simple photobox? | Coloured Dust

Saturday, August 11, 2012

How to make a simple photobox?

There comes a moment in our hobby when we want to show off the painted figure of the front of the entire online world. We put the picture in the network of our work and from this picture depends on how our work assess viewers. It must be good quality, because even the best job in the measure of victory in the Golden Demon, you do not like it if it is poorly photographed. In this article I will show how quickly and without major financial resources, do the simplest photobox.

Przychodzi taki moment w naszym hobby kiedy chcemy się pochwalić pomalowaną figurką przed całym internetowym światem. Umieszczamy wówczas w sieci zdjęcie naszej pracy i od tego zdjęcia zależy jak naszą pracę ocenią oglądający. Musi ono być dobrej jakości, bowiem nawet najlepsza praca na miarę zwycięstwa w Golden Demon, nikomu się nie spodoba jeśli będzie źle sfotografowana. W tym artykule pokażę jak szybko i bez większych nakładów finansowych wykonać samemu najprostszy photobox.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to

UPDATE: 02.02.2024

Mój photobox tak naprawdę jest połączeniem zalet jakie daje softbox oraz namiot bezcieniowy. Trochę teorii zawartej w definicji:

Softbox – jeden z modyfikatorów oświetlenia stosowany w fotografii i filmowaniu. Używany głównie do studyjnych lamp oświetleniowych. W zależności od kształtu i wielkości pozwala na zmianę charakteru oświetlenia planu przez zmniejszenie lub eliminację cieni.

My Photobox is really a combination of the advantages offered by the shadeless softbox and a tent. Theory included in the definition:

A Soft box is a type of photographic lighting device, one of a number of photographic soft light devices. All the various soft light types create even and diffused light by directing light through some diffusing material, or by "bouncing" light off a second surface to diffuse the light. The best known form of bouncing source is the umbrella light where the light from the bulb is bounced off the inside of a metalized umbrella to create a soft indirect light.Poniżej prosty schemat budowy mojego photobox'a. Wykonałem go z dużego kawałka tektury. Całość skleiłem szeroką taśmą klejącą. Dwie ścianki boczne oraz ścianka górna są wycięte w taki sposób by pozostała tylko zewnętrzna, niewielka ramka. W ścianki te wklejamy następnie  kalkę techniczną lub papier śniadaniowy.

Here is a simple diagram of my photobox. I made it with a large piece of cardboard. The whole paper mached wide adhesive tape. The two side walls and upper wall are cut in such a way that left only the outer, compact frame. Then in the walls paste tracing paper or "breakfast pape".


1.Construction schemat.


Kalka techniczna spowoduje, że przepuszczane przez nią światło z lamp będzie zmiękczone. Trzy przezroczyste ścianki dają nam możliwość oświetlenia fotografowanej figurki z trzech stron. Należy pamiętać by wszystkie stosowane lampy miały identyczne źródło światła (takie same żarówki).  W ten sposób nasz photobox pełni funkcję namiotu bezcieniowego. W środek pudełka wklejamy dowolne przygotowane przez nas tło (chłopaki z Massive Voodoo udostępniają takie tła do wydruku). Na uzyskanym zdjęciu powinniśmy otrzymać prawidłowo doświetlony obraz z wszystkich stron bez cieni.

Tracing will cause it to pass through the light from the lamp will be softened. Three translucent walls give us an opportunity lighting figurines photographed from three sides. Keep in mind that all the tubes used were identical to the light source (same bulb). In this way our Photobox serves shadeless tent. In the center of the box paste prepared by us of any background (Massive Voodoo guys make backgrounds for printing). The obtained picture should get properly illuminated image from all sides without shadows.

2.Homemade softbox.

W praktyce używam photobox'a  nawet przy robieniu zdjęć w ciągu dnia w naturalnym świetle bez użycia lamp. Jeśli już jestem zmuszony do wykonania zdjęcia późnym wieczorem to stosuję tylko jedną lampę z góry. Przykłady zdjęć zrobionych prze zemnie w opisany sposób można obejrzeć w mojej GALERII.

In practice, I use photobox'a even when taking pictures during the day in natural light without lamps. If anything I'm forced to shoot late in the evening it shall use only one lamp in advance. Examples of photos taken by me in this way can be viewed in my GALLERY.BR,
Michał "ARBAL" Walczak