How to make a base with water effect? | Coloured Dust

Wednesday, December 12, 2012

How to make a base with water effect?


How to make a base with Vallejo transparent water effect.

Jak wykonać podstawkę z użyciem Vallejo transparent water effect.

 

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to


UPDATE: 26.12.2023

Do wykonania podstawki użyłem produktu firmy Vallejo z serii Water Effects. Obydwa przedstawione na zdjęciach pojemniczki to dokładnie te same produkty tylko inaczej zapakowane.

To make the base used product of Vallejo Water Effects series. Both containers shown in the pictures is exactly the same product just packaged differently.


Dodatkowo wykorzystałem następujące farby oraz washe z najnowszej serii Model Wash:
In addition, I used the following paints and Washes from the latest series Model Wash:


Przed rozpoczęciem pracy warto wyszukać w internecie zdjęć referencyjnych pokazujących morskie fale. Posłużą one za wzór.

Before you start, it is worth searching the web for reference photos showing waves. They will serve as an example.

1. Przygotowałem podstawkę, modelując kształt fal morskich przy użyciu masy Milliput.
I prepared the stand, wave shape modeling using Milliput.2. Pomalowałem wymodelowane fale. Mieszałem pokazane wcześniej farby tak aby uzyskać różne odcienie turkusu i szarości. Fale należny malować zgodnie z wszelkimi przyjętymi zasadami malowania figurek, czyli zwrócić uwagę na cienie i rozjaśnienia. Przejścia barw nie muszą być wykonane perfekcyjnie. Na końcu pogłębiłem cały efekt przy użyciu szarych washy.

Painted modeled waves. Previously shown paint mixed to get different shades of turquoise and gray. Waves due to paint according to all accepted principles of painting miniatures, or pay attention to the shadows and brightness. Color transitions need not be performed perfectly. At the end I deepened the effect by using gray washes.3. Kiedy farby dokładnie wyschły pokryłem całą powierzchnię efektem Transparent Water. Należy pamiętać, aby nie nakładać zbyt grubej warstwy bowiem może ona schnąć kilka dni! Nałożyłem 3, 4mm warstwę. Aktualnie jest zima więc postawiłem podstawkę na grzejniku, żeby przyśpieszyć proces wysychania. 

When the paint was thoroughly dry, I covered the entire surface with Transparent Water effect. Be sure not to apply too thick because it can dry for a few days! I applied 3, 4mm layer. Currently, it is winter so I put the stand on the heater to speed up the drying process.


Po upływie 8 godzin efekt całkowicie wysechł.
After 8 hours, the effect is completely dry.


4. Używając białej farby, techniką suchego pędzla, delikatnie pomalowałem wszystkie wystające obszary. Wybaczcie ale pokazanie tego na zdjęciu jest problematyczne.

Using white paint and dry brush technique I delicately painted all exposed areas. I'm sorry, but it is problematic to show that on a picture.


5. Nałożyłem kolejną warstwę Transparent Water, w ten sam sposób co w punkcie 3.
I applied another layer of Transparent Water, in the same manner as in step 3


Tak to wygląda po wyschnięciu.
That's how it looks when dry.


6. Wykonałem mieszankę białej farby z Transparent Water.
I made a mixture of white paint with Transparent Water.


Tak przygotowaną mieszankę naniosłem w miejscach gdzie powinna na wodzie wytworzyć się piana. Całość pozostawiłem do wyschnięcia.

So I applied the prepered mixture in places where the water should produce a foam. I left it to dry.7
.
 Pomalowałem boki podstawki na czarny kolor aby wytworzyć naturalny kontrast. Podstawka jest skończona.

I painted the sides of the base black color to create a natural contrast. The stand is finished.
BR,
Michał "ARBAL" Walczak