INBOX002 - Sigurt the Slash (SCIBOR 54FM0001) | Coloured Dust

Friday, December 7, 2012

INBOX002 - Sigurt the Slash (SCIBOR 54FM0001)

Begin a new kind of articles showing the unboxing, some of the figures painted by me. I think many of you have such a useful database. Today let's look at the model of Polish manufacturer, Scibor Monstrous Miniatures - Sigurt the Slash 54FM0001, which I had the pleasure to paint.
 
Rozpoczynam nowy rodzaj artykułów pokazujący zawartość pudełek, niektórych malowanych przeze mnie figurek. Myślę, że wielu z Was przyda się taka baza danych. Dzisiaj przyjrzyjmy się modelowi polskiego producenta, firmy SCIBOR MONSTROUS MINIATURES - Sigurt the Slash 54FM0001, którego będę miał przyjemność pomalować.

Front of the box.
The side of the box with the name and product code.
Inside the box.
After removal from the box.
Base.
The components of the ax.
The components of the ax.
Front of the mini.
Back of the mini.
54mm

Figurine is made of very good quality, hard resin. I did not notice any type of problems or air bubbles. You can not see the mold parting line. Any kind of resin excess are very easy to remove.

Figurka wykonana jest z bardzo dobrej jakościowo, twardej żywicy. Nie zauważyłem żadnych problemów typu bąbelki powietrza czy nadlewki. Nie widać również linii podziału formy. Wszelkiego rodzaju "nadlewki" są bardzo proste do usunięcia.


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like
my articles, please follow my profile on Facebook and this blog
and leave a comment.

It may also be interested in one of my previous articles - How to make slimy grime effect?