INBOX010 - DOVE (Tartar Miniatures TR75-19) | Coloured Dust

Monday, February 11, 2013

INBOX010 - DOVE (Tartar Miniatures TR75-19)


DOVE (Tartar Miniatures TR75-19)TARTAR MINIATURES BLOG

DOVE
TR75-19 
resin kit
Sculptor: Alexander Deryabin
Scale: 75mm

Tartar Miniatures is quite a little-known company that offers a historical figures, fantasy and busts. Interested me one figure in 75mm scale. I do not know why but it reminds me of the atmosphere of CyberPunk.

Tartar Miniatures to dość mało znana firma, która w swojej ofercie posiada figurki historyczne, fantasy oraz popiersia. Zainteresowała mnie jedna figurka w skali 75mm. Nie wiem czemu ale kojarzy mi się ona z klimatem CyberPunk.


Front of the box (Box Art).

Side of the box.

Figure is packed in a cardboard box. Inside, all the parts are in the string bag.

Figurka zapakowana jest w kartonowe pudełko. W środku, wszystkie części znajdują się w woreczku strunowym.


String bag.
Here are the photos of all parts of the figure. Model requires little work on the assembly. Minor visible mold lines. Dark gray color resin is of good quality. The set also features a resin scenic base.

Poniżej zdjęcia wszystkich części figurki. Model wymaga niewielkich prac przy złożeniu. Widoczne są drobne linie podziału formy. Żywica koloru ciemno szarego jest dobrej jakości. W zestawie znajduje się również żywiczna podstawka sceniczna.

7 parts. - front.

7 parts. - rear.Dove is a very different figure from those with whom I was previously dealing with. Totally different climate. I personally really like it. I like when each new model painted by me is a challenge, and something entirely different.


Dove to całkiem inna figurka od tych, z którymi miałem wcześniej do czynienia. Całkowicie inny klimat. Mi osobiście bardzo się podoba. Lubie, kiedy każdy kolejny malowany przeze mnie model jest wyzwaniem i czymś całkowicie innym.


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a chipping effect?