INBOX012 - LtCol., 55th Poznan Infantry Regiment (ADALBERTUS - 54006) | Coloured Dust

Monday, February 25, 2013

INBOX012 - LtCol., 55th Poznan Infantry Regiment (ADALBERTUS - 54006)

I've catched model from Adalbertus. This figure is in 54mm scale and it shows LtCol., of 55th Poznan Infantry Regiment from Polish-Bolshevik war.

W moje ręce trafił  model firmy Adalbertus. Jest to figurka w skali 54mm, przedstawiająca podpułkownika poznańskiej piechoty z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

First, we need to know something about history of this model.
Na początku należałoby się trochę dowiedzieć o historii tego modelu.From Adalbertus site :
"55th Infantry Regiment was an elite unit in 14th Infantry Division of the Polish Army. Formed by insurgents from Greater Poland Voievodship as 1st Infantry Regiment in 1919. When Greater Poland joined Poland State in 1919 unit was sent as relief force to the city Lvov encircled by Ukrainians.  Then joined 14 Infantry Division defending Bobruysk on Berezina river in 1920. Bolshevik armoured cars  Fiat-Iżorski "Gen. Dowbor" i Austin-Putiłow "Poznanczyk" ex "Stienka Razin" were captured (by 56th Rgt). When Bolsheviks started offensive towards Warsaw Division delayed their advance in Summer 1920. Then concentrated at Deblin 14th Division was involved in Polish Army counterattack on Bolshevik flank on 16th August 1920. 55th Regiment was leading Division forces in encircling and then destroying Red Army troops in East/North of Warsaw.
Figurine is based on photo of hte LtCol Gustaw Paszkiewicz, commander of the  55th Infantry Rgt 1919-1920."

Cytat ze strony Adalbertusa :
" 55 pułk piechoty (1pp wielkopolskiej) elitarna jednostka w składzie 14 DP Wielkopolskiej (1DP Wielkopolskiej). Brała udział w obronie Bobrujska nad Berezyną (1919-1920, gdzie m.in. zdobyto bolszewickie samochody pancerne Fiat-Iżorski "Gen. Dowbór" i Austin-Putiłow "Poznańczyk" ex "Stienka Razin"). Podczas ofensywy na Warszawę dywizja opóźniała pochód przeciwnika. Po koncentracji w rejonie Dęblina wzięła udział w ofensywie znad Wieprza (16 sierpnia 1920). W szpicy natarcia, które doprowadziło do okrążenia i rozbicia wojsk Tuchaczewskiego, szedł 55pp.
 Figurka jest wzorowana na zdjęciu ppłk Gustawa Paszkiewicza, dowódcy 55pp 1919-1920."


Figure is packed in nice, cardboard box.
Figurka znajduje się w ładnym, kartonowym pudełku.Inside the box, we'll find 2-pages leaflet, from which we'll again find out a lot about history of this figure and we'll see pictures on which sculptor based during the process of creating this model.

W środku znajdziemy 2-stronnicową ulotkę, z której ponownie dowiemy się dużo o historii figurki oraz zobaczymy zdjęcia, na których wzorował się rzeźbiarz podczas tworzenia modelu.All the parts of figure were packed in plastic string bag.
Wszystkie części figurki zostały zapakowane w worek strunowy.


In this bag, we can find photo-etched parts - badges, etc.
W woreczku tym znajdziemy fototrawione elementy - odznaki, ordery.


Nice surprise is ready-made card with name of the mini ready to glue to the base. We have 3 patterns:

Miłą niespodzianką jest gotowa karteczka z nazwą modelu do przyklejenia na podstawkę. Do wyboru mamy 3 wzory :


All parts of this model after unpacking:
Wszystkie elementy figurki po wyłożeniu z opakowania:


Front of the main part of LtCol.:
Przód głównej części podpułkownika:Back:
Tył :


We have 2 different heads to choose. They've vary caps, because one in 1919 was different than one year later.
Do wyboru mamy również 2 głowy. Różnią się one czapką, gdyż w roku 1919 była ona inna niż rok później.


In the box we've also base for the model.
W pudełku dostajemy także podstawkę pod model.
SUMMARY:
This model is really good sculpted and it was casted in very good quality of resin. With figure we also get some nice surprises. I haven't seen any air bubbles or miscasts. Also, mold lines aren't visible.  In my opinion this model is worth for attention. It'll be fun while painting him.

PODSUMOWANIE:
Model jest naprawdę dobrze wyrzeźbiony, a odlany został z dobrej jakości żywicy. Dostajemy również z figurką kilka miłych niespodzianek. Nie zauważyłem żadnych bąbli oraz niedoróbek. Nie ma również widocznych linii podziału formy. Moim zdaniem model jest wart uwagi. Na pewno miło mi się będzie go malowało.


Be creative, don't give up,
RatCatcher
P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to make a simple but good-looking socket?