Airbrush BD-208 (Chinese K208) | Coloured Dust

Friday, February 22, 2013

Airbrush BD-208 (Chinese K208)

After over a year of using the airbrush, I decided to start a series of articles related to the use of this tool in painting miniatures. I think the intense year of work with the airbrush let me now give you some experience. We'll start with the presentation of the Chinese Airbrush BD-208.
 
Po ponad roku używania aerografu, zdecydowałem rozpocząć się cykl artykułów związanych z wykorzystaniem tego narzędzia przy malowaniu figurek. Myślę, że intensywny rok pracy z aerografem pozwoli mi już przekazać Wam trochę zdobytego doświadczenia. Zaczniemy od prezentacji chińskiego aerografu BD-208.

Selecting my first airbrush and compressor was very hard decision. Almost a year wondering about the meaning of having such a tool in my workshop. During this time I read the many reviews and discussion forums. I decided to buy a compressor with a slightly higher-end, which was conceived and proved to be a good choice - Airbrush Compressor "Aeolian Knight" (AS-179) (PL). But I decided not to invest large amounts of money in the same airbrush. Many artists recommended to select at the beginning of cheap, Chinese airbrush that any damage will not be a big burden on your wallet.

Wybór mojego pierwszego aerografu oraz kompresora był bardzo ciężką decyzją. Prawie rok zastanawiałem się nad sensem posiadania takiego narzędzia w moim warsztacie. Przez ten czas przeczytałem również wiele opinii, recenzji oraz dyskusji na forach internetowych. Zdecydowałem się zakupić kompresor z nieco wyższej półki, który w zamyśle miał i okazał się być dobrym wyborem - Airbrush Compressor "Aeolian Knight" (AS-179) (PL). Postanowiłem jednak nie inwestować dużej kwoty pieniędzy w sam aerograf. Wielu malarzy polecało, wybrać na początek tani, chiński aerograf, którego ewentualne uszkodzenie nie będzie wielkim obciążeniem dla portfela.
The choice fell on the Chinese equivalent of Iwata Airbrush - Hp BH Hi Line Airbrush (Iwata Hi-Line Series). This model carries the designation BD-208, but the same design is also encountered by other names (K208). You can buy it without any major problems, such as: the auctions sites, or in some online stores for around 40 EURO.

Wybór padł na chiński odpowiednik aerografu firmy Iwata - Hp BH HI Line Airbrush (Iwata Hi-Line Series)
. Model ten nosi oznaczenie BD-208, ale ta sama konstrukcja spotykana jest również pod innymi nazwami (K208). Można go nabyć bez większych problemów np.: na aukcjach w serwisach aukcyjnych, lub w niektórych sklepach internetowych w cenie około 100 PLN.
All the work that you will find on this blog until the publication of this review were taken with this particular airbrush.

Wszystkie prace jakie znajdziecie na tym blogu do chwili publikacji tej recenzji były wykonane przy użyciu tego właśnie aerografu.

Airbrush BD-208.
Skład zestawu:
 • aerograf,
 • redukcja 1/8" na wąż wciskany 4mm
 • kaseta,
 • kluczyk, 


The main feature that distinguishes this airbrush from others is that it has all the possible arrangements, a small container and palm-friendly design. The most important and most functional is pressure adjustable (knob under the tank). This eliminates the need to adjust the pressure in the compressor, and we can do it faster, easier and more accurate.
 
Główną cechą, która odróżnia ten aerograf od innych jest, to iż posiada wszystkie możliwe regulacje, niewielki zbiornik i przyjazną dla dłoni budowę. Najważniejsza i najbardziej funkcjonalna jest możliwość regulacji ciśnienia (pokrętło pod zbiornikiem). Dzięki temu nie musimy regulować ciśnienia w kompresorze, a możemy to robić szybciej, wygodniej i dokładniej.


Airbrush BD-208 has an external thread hose connection 1/8'', which provides reliable attachment. Is also equipped with a hose pushed reduction (called the quick). Visible in the picture below quick pressure regulator was purchased separately. Recommended supplies in this type of solution. It will provide not only quick connect hose, but also protect the airbrushin connection thread.

Aerograf BD-208 posiada gwint zewnętrzny przyłącza wężyka 1/8'' co zapewnia solidność mocowania. Wyposażony jest również w redukcję na wąż wciskany (tzw. szybkozłączkę). Widoczna na zdjęciu poniżej szybkozłączka z regulacją ciśnienia zakupiłem osobno. Polecam zaopatrzenie się w tego typu rozwiązanie. Zapewni ona nie tylko szybkie podłączenie węża, ale też ochroni gwint przyłącza w aerografie.


The visible white tape on the thread that joins is teflon tape. The manufacturer's instruction manual recommends the use of this type of tape to seal the connections.

Widoczna biała taśma na gwincie przyłącza to taśma teflonowa. Producent w instrukcji obsługi zaleca stosowanie tego typu taśmy do uszczelnienia połączeń.With this adjustment, we can determine what is the spot size of the airbrush. For a year working on the figures, I've never used this feature. With these applications in my opinion, this feature is completely unnecessary.

Dzięki tej regulacji możemy ustalić jaki ma być rozmiar plamki podawanej przez aerograf. Przez rok pracy nad figurkami, nigdy nie użyłem tej funkcji. Przy tego typu zastosowaniach moim zdaniem ta funkcja jest całkowicie zbędna.


The BD-208 airbrush applied nozzle diameter of 0.2 mm. The set that I bought, received additional nozzles 0.25mm, 0.3mm and 0.35mm. But I will say frankly that I never used it.

W aerografie BD-208 zastosowano dyszę o średnicy 0,2mm. W zestawie który zakupiłem, dodatkowo otrzymałem jeszcze dysze 0,25mm, 0,3mm oraz 0,35mm. Powiem jednak szczerze, że nigdy ich nie użyłem.Visible in the photo below the needle guard is very impractical. When painting needle cap makes it difficult to work beacouse paint accumulates on it. Almost always when painting I unscrew the cover.
 
Widoczna na zdjęciu poniżej osłona igły jest bardzo niepraktyczna. Przy malowaniu zbiera się na niej farba i utrudnia pracę. Praktycznie zawsze przy malowaniu odkręcam tą osłonę.


Unfortunately, changing system requires the use of a special wrench. The thread is very delicate and it is easy to damage it. In addition, assembly of very small nozzle makes it difficult to seal.

Niestety wymiana dysz wymaga użycia specjalnego klucza. Gwint jest bardzo delikatny i bardzo łatwo jest go uszkodzić. Dodatkowo montaż dyszy utrudnia bardzo mała uszczelka.


BD-208 is a DOUBLE ACTION airbrush. Provided with a possibility to adjust the reported amounts of paint (front rear trigger) and at the same time the possibility of adjusting the amount of air (the trigger up and down) which provides precision. While the paint control is functioning properly administered to control the amount of air actually limited to 'the air or not. "
 
BD-208 to aerograf typu DOUBLE ACTION. Zaopatrzony jest w możliwość regulacji ilości podawanej farby (spust przód tył) i przy tym w możliwość regulacji ilości powietrza (spust góra dół) co zapewnia precyzję pracy. O ile regulacja podawanej farby działa prawidłowo to regulacja ilości powietrza, tak naprawdę ogranicza się do opcji "jest powietrze albo nie".The trigger is probably the most-used element in Airbrushin. In the pictures below you can see how it looks visually after only a few weeks of use.

Spust ten jest chyba najbardziej eksploatowanym elementem w aerografie. Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć jak wygląda wizualnie po zaledwie kilku tygodniach użytkowania.


After a few months of occasional use actually has a mechanical shutter, spontaneous damage. How does it look, you can see in the picture below. Fortunately, it is not impossible to work. Seller mentioned to me, however, the item under warranty. Currently, this type of spare parts for Chinese airbrushes are available for purchase. The trigger can be purchased for the amount 10PLN. When we run out of warranty so we can purchase a low cost replacement parts.

Po kilku miesiącach naprawdę sporadycznego użytkowania spust uległ mechanicznemu, samoczynnemu uszkodzeniu. Jak to wyglądało, możecie zobaczyć na poniższym zdjęciu. Na szczęście nie uniemożliwiało to pracy. Sprzedawca wymienił mi jednak ten element w ramach gwarancji. Aktualnie tego typu części zamienne do chińskich aerografów są dostępne w sprzedaży. Taki spust można zakupić za kwotę 10PLN. Kiedy skończy nam się gwarancja możemy więc niewielkim kosztem zakupić części zamienne.


Airbrush BD-208 is equipped with tiny upper reservoir with a capacity of 2 ml. The paint can be poured directly from the container or fill it with a pipette. Its size is completely sufficient for painting figures, even in 75mm scale.
 
Aerograf BD-208 jest wyposażony w malutki górny zbiorniczek o pojemności 2ml. Farbę możemy wlewać bezpośrednio z opakowania lub napełniamy go przy pomocy pipety. Jego wielkość jest całkowicie wystarczająca przy malowaniu figurek nawet w skali 75mm.


SUMMARY:
Airbrush
BD-208 (K208) is an ideal, inexpensive airbrush for beginners. After learning the basics of airbrush and use it to paint figures, it can also be a sufficient tool for advanced painters.


+ Readily available spare parts
+ Full control (in particular pressure control)
+ Low price

- Quality
- Makes it difficult to work with the needle cap
- Weak regulation of air fed through the drain

- Difficult to replace the nozzle, requiring use of a wrench (high probability of damage)PODSUMOWANIE:
Aerograf BD-208 (K208) jest idealnym, niedrogim aerografem dla początkujących. Po nauczeniu się podstaw obsługi aerografu i używania go przy malowaniu figurek, może być również wystarczającym narzędziem dla zaawansowanych malarzy.

+ łatwo dostępne części zamienne
+ pełna regulacja (w szczególności regulacja ciśnienia)
+ niska cena

- jakość wykonania
- osłona igły utrudnia pracę
- słaba regulacja podawanego powietrza poprzez spust
- trudna wymiana dyszy, wymagająca użycia klucza (duże prawdopodobieństwo uszkodzenia)


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to paint a resin scenic base?

31 comments:

 1. W światku modelarskim przyjęło się hasło pIwata lub pseudoIwata dla wszelkich klonów modeli tej japońskiej firmy.
  Regulacja ciśnienia w aerografie to rzadkość, częściej praktykowana jest raczej na szybkozłączce.
  Uszczelki są rozumiem gumowe, czyli nieodporne na rozpuszczalniki.
  Jakim środkiem czyścisz aerograf?
  Jakiego opóźniacza (retardera) do akryli używasz/polecasz?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak to popularna pseudo iwata :) Umieściłem informację, że to kopia Iwaty.
   Uszczelki są gumowe, mogą nie wytrzymać silnego rozpuszczalnika.
   Aero czyszczę zwykłym zmywaczem farb akrylowych WAMOD, lub Clenerem firmy Vallejo albo AK-Interactive. Retardera nie używam, używam jedynie rozcieńczalnika (thinnera) Vallejo: http://coloureddust.blogspot.com/2012/06/modelling-materials-part-1.html i polecam go szczerze, ale tego z napisem "NEW FORMULA".

   Delete
  2. Kilka dni temu nabyłem New Formula Thinner i nie mogę się nachwalić. Genialny specyfik (w porównaniu do starego).

   Delete
 2. Nim kupiłem H&S Ultrę, to ćwiczyłem się na na AD-7704. I w sumie konstrukcja jest bardzo podobna do opisywanego przez Ciebie. W moim aero nie było tylu regulatorów. W zasadzie zaliczyłem "tylko" dwie poważne awarie: złamałem szpic iglicy 0,2mm oraz zerwałem gwint w dyszy. Najciekawsze jest to, że odkręcałem dyszę tak jak zwykle - czyli maksymalnie ostrożnie. Podejrzewam, że gwint się po prostu wypracował. Ot, chiński szajs. W zasadzie największą zaletą tego sprzętu jest to, że nie żal go zniszczyć, a na czymś uczyć się przecież trzeba, prawda? :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dokładnie tak jam mówisz, na czymś się uczyć trzeba :) Dyszę najlepiej dokręcać po prostu palcami, bez użycia klucza. Klucza używam tylko aby odkręcić dyszę - jest zbyt niebezpieczny :)

   Delete
 3. Ja używam TG 180 czyli bardzo podobny tylko zbiorniczek 9 ml - ale faktycznie nigdy nie napełniłem w całości. Osłonkę dyszy mm taką samą i zawsze ją zdejmuję. czyli pokrótce bardzo podobne doświadczenia.

  Muszę spróbować new formula bo na razie używam starej wersji i tutaj pytanko - w czym ułatwia malowanie ??

  A i jeszcze jedno: ja do czyszczenia używam cleanera Vallejo ale raz nie wypłukałem potem go wodą i uszczelki trochę rozpuściło więc jak czyszczę to zawsze w kolejności: woda -> cleaner -> woda i od roku jest ok

  ReplyDelete
  Replies
  1. - stary thiner jest biały jak mleko i gęstszy, nowy wygląda jak woda i nie jest taki gęsty, troche inaczej się w aero zachowuje , od razu zauwazysz różnice. Nowy thiner uzywam rowniez przy malowaniu pędzlem do rozcieńczania farby a nawet washy. Zobaczysz to w najbliższym tutorialu o malowaniu metalików.
   - uszczelki są w "chinolach" gumowe i to jest problem. W aero firmy Harde&Steenbak np są teflonowe....

   Delete
 4. Kurcze mogłeś w tutku napisać także do czego tego aerografu używałeś w sensie jakie elementy figurek np. w skali 28mm można tym pomalować.

  ReplyDelete
  Replies
  1. We wszystkich moich tutorialach jeśli używalem aero to jest to wyraźnie powiedziane. Przy 28mm to używam do:
   - nakładania podkładu
   - nakladanie podstawowego koloru, którego na figurce bedzie najwiecej, to sie najelpiej sprawdza przy SMach 40K
   - do wstepnego rozjasniania np. pancerzy SMów w 40k

   W filmikach np. MORTIMERA znajdziesz znacznie więcej zastosowan aero w 28mm, ale to już czasem jest przerost formy nad treścią moim zdaniem.

   W figurkach 75mm, 54mm aero ma znacznie większe zastosowanie, bo powierzchnie do malowania są większe.

   Delete
 5. Dwie sprawy - "dual action" oznacza regulację ilości farby oraz właśnie "jest powietrze albo nie", a nie regulację przepływu :) Dla porównania "single action" to taki pistolet natryskowy.
  Druga sprawa to ciekawostka - zmywacz Wamod ma ten sam skład chemiczny co dość drogi super-profesjonalny preparat do czyszczenia aerografów firmy Aztec. Trzeba jednak uważać - preparat zawiera toluen (http://pl.wikipedia.org/wiki/Toluen), więc przy czyszczeniu najlepiej używać zbiornika na odpady, broń Boże nie psikać "w powietrze".

  ReplyDelete
  Replies
  1. - co do regulacji cisnienia masz rację, ale poczytaj opisy na aukcjach... wyraźnie z nich wynika, że cisnienie mozna regulować spustem. Właśnie przesiadam się na bardziej profesjonalny aerograf więc sam jestem ciekaw jaka bedzie w tej kwestii różnica...

   - WAMOD'a używam głównie i mam specjalny zbiornik na zlewki. Dorosłem już również do decyzji zakupienia maseczki na twarz do malowania.

   Delete
  2. Potwierdzam regulację ciśnienia, za Aero koło 100 zł mogę spustem regulować ilość powietrza, jak i również ilośc farby. Niestety im tańsze aero tym działa to mniej precyzyjnie.

   PS: Arbaal tam Ci się troszkę teksty przesunęły. Zobacz na wersje angielskie z polskimi, zamieniły Ci się kolejnością. (=

   Delete
  3. Poprawione, dzięki za info.

   Delete
 6. The American version of this airbrush is The Masters series from TCPGlobal. G43 and G44 and the closest to this model. I will recommend using Teflon tape on all air connectors, i even use it on my Harder and Steenbeck and DeVilBiss DAGR. This is not a bad little brush and will get the job done, but once you start using a better airbrush you will realize that this is a cheap brush. I do agree with the recommendation to use it at the start to learn on.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Also, I use Teflon tape as you can see in the pictures. It is necessary for all connections.

   Delete
  2. I'll second djinn24 on this, I bought the Master series Airbrush and Compressor to get started, it was $60 USD from Amazon and it's still all working just fine several months later. Though, I have bought a spare airbrush just in case since then (for $15 on eBay). Eventually, I'm sure I'll get a "good compressor" and brush, for now this is a solid and inexpensive workhorse for learning the ropes.

   There's one or two other pieces of kit I had to pick up as well though, not necessities but they've made my life SO much easier. First, is a cleaning pick that a friend suggested. The second is a glass cleaning station, it's a heavy glass pot with a holder and filter on top that let you seat the airbrush clean it out inside without making a mess. It's heavy glass (I've dropped it on a hard floor without so much as a crack) and it works well as a holder when you're not using the airbrush itself. Together, I think I spent maybe $30 USD on them. I'll get you links if you'd like to see them, I'm not sure what you're using to keep your brush in order but you might like them.

   Delete
  3. Thank you for your comment. Also use a special glass container with stand. In the next few articles I will describe additional things that I use to airbrush.

   Delete
 7. Dzięki za obszerny wpis o aerografach. Myślę, że brakuje takich poradników w polskim internecie figurkowym. Chiński aerograf - moje doświadczenie jest takie, że po roku coś musi się złamać. Od siedmiu lat używam Harder Steinbecka - Evolution, i cenię sobie niezawodność. Jest nie do złamania.

  Przy okazji zapraszam na Figusa - opublikowałem artykuł o figurce 54mm i jej malowaniu, m.in. z zastosowaniem aerografu:
  http://www.figus.pl/tadeusz-kosciuszko-figurka-naczelnika-krok-po-kroku/
  Robię to w ten sposób, że nakładam kontrasty pędzlem i łagodzę przejścia aerografem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wojtek, też właśnie przesiadłem się na H&S Evolution 2in1 stąd kończąc przygodę z "chinolem" postanowiłem przekazać innym moje doświadczenia.

   Bardzo ładne malowanie Kościuszko i obszerny artykuł.

   Delete
 8. Bardzo fajny art, sam od pewnego czasu rozważam zakup tej zabawki, i poszukuję informacji na ich temat. Jednak cały czas nie wiem jak odpowiednio dobrać farbę. Wiem, że są farby przeznaczone do stosowania w aero, jednak chciałbym umieć wykorzystać posiadane farby (np GW lub P3) odpowiednio dobierając jej konsystencję.
  Planowany jest może taki art?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Raczej nie, ale odpowiem Ci prosto:
   1. Kup sobiejedna oryginalna farbkę Vallejo Air lub AK-Interactive
   2. Kup Vallejo Thiner "NEW FORMULA"
   3. Przyjrzyj się konsystencji farby z punktu 1
   4. Uzywając specyfiku z punktu 2 oraz dowolnej farby GW, P3 itd rozrób ją do takiej konsystencji jak farba z punktu 1
   5. Jeśli nawet ja źle rozrobisz (np. będzie za żadka) to regulując ciśnienie i tak będziesz w stanie ją użyc

   Ogólnie to musi byc bardziej konsystencja mleka niż śmietany :)

   Delete
 9. Everybody think that unique product is expensive product and this is not affordable. But truly this is wrong. Less expensive and best air compressor are available in our site. You can find other unique electrical product in our site.

  ReplyDelete
 10. Do you know where we can find spare needle/nozzle for this unit?

  ReplyDelete
  Replies
  1. You need to search on Ebay or place where you bought this airbrush. This is the problem with all chinese airbrushes...
   Buy H&S for example and you will have no problem with spare parts.

   Delete
 11. Thank you. But there is nothing on Ebay for this unit after many searches. Could you recommend other accessories on Ebay which would be compatible, but have a different name?

  ReplyDelete
 12. But I will tell you the problem: My BD-208 airbrush has difficulty spraying Vallejo Primer and Vallejo Air Varnish. 1) To spray the Primer, I have to basically disconnect all the parts in the brush and keep the needle loose. 2) To spray the varnish, I have to thin it down with water or Air Thinner.
  Is this normal for you? My unit says it has 0.3mm needle, which should be big enough for anything.

  ReplyDelete
  Replies
  1. No, it's not normal. Sorry but it's hard to say what is going on...
   You can look for spare parts on Polish portal www.allegro.pl (something like Ebay).

   Delete
 13. Thanks again. But allegro does not have any.
  Do you think the Royalmax or Veda Needle/nozzle on Ebay will work for replacement?
  Could you direct me to correct replacement on Ebay please?

  ReplyDelete
 14. Zakupiłem go i niestety jest coś nei halo. Ma problem z ciągnięciem farby ze zbiornika a jak wleje wody to pieni się na styku osłony dyszy. Można coś z tym zrobić czy do zwrotu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Rozkreć, wyczyść, skreć porządnie, wlej farby o odpowiedniej konsystencji i zobacz jaki będzie efekt.

   Delete