Hangar18 - HiDef Photo Backgrounds | Coloured Dust

Thursday, April 4, 2013

Hangar18 - HiDef Photo Backgrounds


A good photo is one of the most important elements of presenting ones work on the Internet. A good camera and lighting is not all. We also need an interesting background. Backgrounds, which will be suitable for shooting figures and will not be the most important element of the image.

Dobrze wykonane zdjęcie to jeden z najważniejszych elementów prezentowania swojej pracy w Internecie. Dobry aparat i oświetlenie to nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze ciekawego tła. Tła, które będzie odpowiednie dla fotografowanej figurki i nie będzie najważniejszym elementem zdjęcia.
For a long time as a background to take photos of my miniatures I used graphics available on the blog Masive Voodoo. However, I came across some reviews of HiDef Photo Backgrounds from Hangar18. I decided to purchase the backgrounds and see how much they are worth.


Przez dłuższy czas jako tła do robienia zdjęć moich figurek wykorzystywałem grafiki udostępnione na blogu Masive Voodoo. Natknąłem się jednak na kilka recenzji HiDef Photo Backgrounds od Hangar18. Postanowiłem nabyć drogą kupna właśnie te tła i samemu przekonać się ile są warte.I chose six pieces, which I found to be the most universal:
Wybrałem sześć sztuk, które uznałem za najbardziej uniwersalne:


HiDef Background Studio Series - Midnight
HiDef Background Studio Series - Green Gold
HiDef Background Studio Series - Concrete
HiDef Background Studio Series - Northern Sky
HiDef Background Studio Series - Slate
HiDef Background Studio Series - GrungeShipment from U.S. to Poland took about 2 weeks. That's a pretty good result. As you can see in the picture below, everything was very well protected.

Przesyłka z USA do Polski leciała około 2 tygodnie. To całkiem dobry wynik. Jak widać na zdjęciu poniżej, wszystko było bardzo dobrze zabezpieczone.

Backgrounds in the box were also secured, rolled up in a thick gray paper.
Tła w środku były dodatkowo zabezpieczone, zwinięte w gruby szary papier.

Everything came to me in perfect condition. No damage or curled edges.
Wszystko dotarło do mnie w idealnym stanie. Żadnych zniszczeń czy pogniecionych brzegów.

In the picture below you can see how the material from which ​​the background is made looks. This is not paper. Its water resistant and fully washable, hard to tear.

Na poniższym zdjęciu możecie zobaczyć jak wygląda materiał, z którego wykonane są tła. To nie jest papier. Jest to materiał odporny na wodę, w pełni zmywalny, trudny do podarcia.

Backgrounds are the size of A3 (Available sizes are also A2!). My old softbox was prepared under the background of A4 size. So I could not use it. The next picture shows how quick it took to prepare a place for taking pictures. I wrapped the VELLEMAN VTLAMP6 lamp with baking paper to soften the light.


Tła są wielkości A3 (Dostępne są również rozmiary A2!). Mój stary softbox przygotowany był pod tła wielkości A4. Nie mogłem więc go użyć. Kolejne zdjęcie pokaże jak, szybko przygotowałem miejsce do robienia zdjęć. Lampę VELLEMAN VTLAMP6 owinąłem papierem do pieczenia, żeby zmiękczyć światło.The first test was performed in daylight with a cloudy sky. Camera in full AUTO settings. Photo was taken without a photobox. I chose four backgrounds for testing. You can see for yourself how it turned out in the pictures below. I'm personally very pleased. Photos are properly lit, shades visible. Of course, the type of background should be selected according to the figures presented. The point is that the background does not catch our eye more than the figure.

Pierwsze testy, dzienne światło przy zachmurzonym niebie. Aparat w ustawieniach pełnego AUTO. Zdjęcia wykonywałem bez użycia photobox. Wybrałem cztery tła do przeprowadzenia testów. Jak to wyszło zobaczcie sami na poniższych zdjęciach. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Zdjęcia są odpowiednio doświetlone, odcienie widoczne. Oczywiście rodzaj tła należny dobrać odpowiednio do prezentowanej figurki. Chodzi o to, żeby tło nie przykuwało naszego wzroku bardziej niż figurka.


Green Gold
Northern Sky
Slate
Misty Grey
Another test is a photo taken at night with artificial lighting by the VELLEMAN VTLAMP6 lamp. Backgrounds continue to present themselves very well. Unfortunately the pictures are not suitable for judging how the figure is painted. The model is underexposed, shades biased. Pay attention to the color of the water on the base.

Kolejny test to zdjęcia wykonane wieczorem przy świetle z lampy VELLEMAN VTLAMP6. Tła nadal prezentują się bardzo dobrze. Niestety zdjęcia nie nadają się do pokazania ich pod ocenę pomalowanej figurki. Model jest niedoświetlony, odcienie przekłamane. Zwróćcie uwagę na kolorystykę wody na podstawce.

Green Gold
Northern Sky
Slate
Misty Grey

After a few weeks of use I can write a few words about the material they are made of. For example, printing is resistant to tearing off adhesive tape. However, it's less resistant to scratches. On the next photo you can see the tiny scratches caused by moving heavy figures with plastic bases (Warhammer) on the material. Unfortunately, such scratches can’t be "regenerated".

P
o kilku tygodniach użytkowania mogę napisać jeszcze kilka słów na temat materiału z jakiego wykonane są tła. Nadruk jest odporny np. na odrywanie przyklejonej do niego taśmy klejącej. Jest jednak mniej wytrzymały na zarysowania. Na kolejnym zdjęciu możecie zobaczyć drobne zarysowania spowodowane przesuwaniem po materiale ciężkich figurek z plastikowymi podstawkami (Warhammer). Niestety, tego typu zarysowań nie da się "zregenerować".
Summing things up, HiDef Photo Backgrounds from Hangar18 is a very good and somewhat innovative product. The backgrounds make it much easier to work on photos of our figurines and models. They are durable and provide us with a lot of color variations. This is not a home made, color print on plain paper - it's much more.

Podsumowując, HiDef Photo Backgrounds od Hangar18 to bardzo dobry i w pewnym sensie nowatorski produkt. Tła, zdecydowanie ułatwiają pracę nad zdjęciami naszych figurek i modeli. Są wytrzymałe i zapewniają nam wiele wariantów kolorystycznych. To nie jest wykonany domową drukarką, kolorowy wydruk na zwykłym papierze - to coś znacznie więcej.Have fun painting,
ARBALP.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Desk Working Lamp (VELLEMAN VTLAMP6)