Sobota w oparach farby cz.2 | Coloured Dust

Sunday, April 7, 2013

Sobota w oparach farby cz.2


The report from the event.
ENGLISH:
On the April 6th, 2013 we met in Toruń, in the Centrum Gier Feniks with a group of 20 people at the unique airbrush workshops. There were 8 compressors “buzzing” in the background throughout the whole meeting which was soooo much fun!

The meeting entitled "Saturday in the fumes of paint part 2" started with over 2 hour presentation done by ARBAL'a  together with Martin and Alfred on such topics as:
- Construction and operation of one-and two-function airbrush
- A few words about compressors
- Dismantling and reassembly of the airbrush
- Cleaning the airbrush
- Discussion over various types of media, types of paints and chemicals ...
- Dilution of the paint
- Latest paints and primers for the airbrush by AK-Interactive
- Comparison of two airbrushes: Chinese production vs. German Harder & Steenback EVOLUTION 2in1
- Paasche monofunctional Airbrush presentation
- Demonstration of painting figures in different scales (applying foundation, pre-deposition of colors, pre-shading)
- Painting camouflage on models and vehicles
- Creating smooth transitions when painting miniatures (coats, leather) and vehicles
- Applying filters
- Painted camouflage with masks made ​​of the "Blu Tack" mass.

Above all the workshop was a great occasion to exchange our experiences  and the goal was fully achieved. The remaining time we spent painting together with airbrushes.

The event could also see new products HobbyZone.
Big Thanks to AK-Interactive and Centrum Gier Feniks for their support and help.

Hope to see even more people at the next workshop!POLISH:
6 kwietnia 2013 roku spotkaliśmy się w około 20 osób na warsztatach w Centrum Gier Feniks związanych z użyciem aerografu. W tle "brzęczało" 8
kompresorów!

"Sobota w oparach farby cz.2" rozpoczęła się 2,5 godzinną prelekcja poprowadzoną przez ARBAL'a oraz Marcina i Alfreda na takie tematy jak:
- budowa i zasada działania aerografu jedno i dwufunkcyjnego
- kilka słów o kompresorach
- rozbieranie i składanie aeorgrafu
- czyszczenie aerografu
- omówienie różnego rodzaju medium, rodzajów farb i chemii...
- rozcieńczanie farb
- pokaz najnowszych farb oraz podkładów do aerografu firmy AK-Interactive
- porównanie 2 funkcyjnego aerografu produkcji chińskiej kontra niemiecki Harder&Steenback EVOLUTION 2in1
- pokaz aerografu jednofunkcyjnego Paasche
- pokaz malowania figurek w różnej skali (nakładanie podkładu, wstępne nanoszenie kolorów, preshadeing)
- malowanie kamuflażu na modelach, pojazdach
- tworzenie łagodnych przejść przy malowaniu figurek (płaszcze, skóra) i pojazdów
- nakładanie filtrów
- malowanie kamuflażu z użyciem masek wykonanych z masy "Blu Tack".

Wszyscy wspólnie wymieniliśmy się swoim doświadczeniem i to było chyba najważniejszym celem tego spotkania. Pozostały czas poświeciliśmy na wspólne malowanie przy użyciu aerografów.

Na imprezie można było również obejrzeć nowe produkty firmy HobbyZone.
Podziękowania dla AK-Interactive oraz Centrum Gier Feniks za wsparcie i pomoc.

Do zobaczenia na kolejnych warsztatach!
  


Have fun painting,
ARBAL