MDF plinths. | Coloured Dust

Friday, May 3, 2013

MDF plinths.

I hope you have seen the photos of ALICE, one of my recent work. Several of you have asked me how I made the plinth with the groove. In the article below I will present you with my idea and generally how I made it.

Mam nadzieję, że oglądaliście zdjęcia ALICE, jednej z moich ostatnich prac. Kilkoro z Was pytało mnie w jaki sposób wykonałem piedestał z wcięciem pod tą figurkę. Poniżej przedstawię Wam mój pomysł i ogólny sposób jej wykonania.

ALICE
1. The first thing you need is a plate-type MDF material. The plates should be of different size and thickness. The plates, which I had, have been cut by a precision mechanical saw. I contacted the company HobbyZone.pl who willingly helped me in making my idea reality. For the symbolic price of 0,25EUR for one plate, they cut out the needed items for me. If you have the need, I think you can go ahead and contact them through their contact page.

Pierwsza rzecz jakiej potrzebujemy to płytki z materiału drewnopochodnego typu MDF. Płytki powinny być różnych wielkości oraz grubości. Płytki, które mam były wycinane przy pomocy bardzo precyzyjnej, mechanicznej piły. Skontaktowałem się w tym celu z firmą HobbyZone.pl, która bardzo chętnie pomogła mi w realizacji mojego pomysłu. Za symboliczną cenę 1zł za jedna płytkę, wycieli dla mnie potrzebne elementy. Jeśli macie taką potrzebę, to myślę, że śmiało możecie się z nimi kontaktować poprzez ich stronę kontaktową.

MDF
2. Tiles of different sizes such as:
- 5x5cm and 4x4cm
- 10x10cm and 9x9cm
we can arrange in different ways to form bases of different shapes.Płytki o różnych wymiarach np:
- 5x5cm oraz 4x4cm
- 10x10cm oraz 9x9cm
możemy je układać na różne sposoby, tworząc różne kształty podstawek.


You can also set the height freely.
Możemy również dowolnie ustalić wysokość.


3. Once we assemble our plinth (almost like building with blocks), we have to combine all the elements with PVA glue. PVA glues MDF  very well. Because the tiles were precut by a precision mechanical saw, they are all perfectly equal and have the exact same sizes. This is very important.

Kiedy już poskładamy naszą podstawkę (prawie jak budując z klocków), wszystkie elementy sklejamy klejem typu wikol. MDF bardzo dobrze skleja się właśnie tego typu klejem. Dzięki temu, że płytki były docięte przez bardzo precyzyjną, mechaniczną piłę, wszystkie są idealnie równe i posiadają takie same wymiary. Jest to bardzo ważne.4. The sides of the plinth are still rough. MDF strongly absorbs water, paints and has a tendency to swell. For this reason, we need to improve the sides of the plinth. The first way is to apply the method from my previous tutorial:  How to make a simple but good-looking socket?

Boki podstawek są jednak chropowate. MDF bardzo mocno chłonie farbę i ma tendencje do pęcznienia. Z tego powodu musimy wykończyć boki podstawki. Pierwszy sposób to zastosowanie metody z mojego wcześniejszego poradnika: How to make a simple but good-looking socket?

Veneer

If we took the plinth with the groove, we need to remove the excess veneer. First, delicately incised with a sharp modeling knife right places.

Jeśli zrobiliśmy podstawkę z wcięciem, to musimy usunąć nadmiar forniru. Ja nacinam najpierw delikatnie odpowiednie miejsca ostrym nożykiem modelarskim.


Then I straighten the edges of the groove using scissors.
Następnie wyrównuję brzegi nacięcia przy pomocy nożyczek.


Another way to prepare the sides of the stand is to use modeling putty. I used  Plasto Bodyputty manufactured by REVELL. By the way, look how easily you can destroy MDF forming uneven terrain on the base.

Innym sposobem na przygotowanie boków podstawki jest użycie szpachli modelarskiej. Osobiście używam szpachli Plasto Bodyputty firmy REVELL. Przy okazji zwróćcie uwagę jak łatwo można niszczyc MDF tworząc nierówności terenu na podstawce. 5. When the glue or modeling putty dries, grind the sides of the stand with fine sandpaper. Focus on smoothing all the edges..

Po wyschnięciu kleju lub szpachli modelarskiej, szlifujemy boki podstawki drobnym papierem ściernym. Wygładzamy szczególnie wszystkie krawędzie.6. The finished plinths can be painted with varnish, or just black acrylic paint. Below are some examples of finished plinths.

Tak wykonane podstawki możemy pomalować bejcą lub po prostu czarną farbą akrylową. Poniżej kilka przykładowych podstawek.This type of plinths, in various configurations can be found in most of my recent work. I realize that the entire process of their creation may look complicated. However, trust me, that the preparation of the base takes me about 30 minutes (including glue drying time). Overall cost are also not high.

Tego typu podstawki, w różnej konfiguracji znajdziecie w większości moich ostatnich prac. Zdaje sobie sprawę, że cały proces ich tworzenia może wyglądać skomplikowanie. Uwierzcie mi jednak, że przygotowanie takiej podstawki zajmuje mi około 30min (wliczając czas schnięcia kleju). Ogólne koszta wykonania, również nie są wysokie.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Painting true metallics.