INBOX022 - Cindirella (Kabuki Models PU5409) | Coloured Dust

Sunday, June 9, 2013

INBOX022 - Cindirella (Kabuki Models PU5409)


Another, the latest, a figure of Kabuki Models.
Kolejna, najnowsza, figurka firmy Kabuki Models.
It's another figure KABUKI MODELS, which reviews on the blog. This model also belongs to the series of Big Sisters. Figure that I show you, is one of the first cast! Note that the box does not even have photos of painted figures (box art).

To już kolejna figurka firmy KABUKI MODELS, którą recenzuje na blogu. Ten model również należy do serii Big Sisters. Figurka, którą Wam pokażę, jest jednym z pierwszych odlewów! Zwróćcie uwagę, że pudełko nie zawiera jeszcze nawet zdjęcia pomalowanej figurki (box art).


painted by: Jean-Marc Brisset

Cindirella
Code: PU5409

Scale: 54mm
Fabric: urethane resin
Character design: Aurelio Lecis
Sculpture: 
Paul Deheleanu 
Studio paint: Jean-Marc Brisset


 Figure is packed in plastic blister.
Figurka zapakowana jest plastikowy blister.


Inside the pack we can find 13 parts. 
W środku opakowania znajdziemy 13 części.

Figure taken out of the box without any preparation, connection on Blu Tack.

Figurkę wyjąłem z pudełka bez żadnego przygotowania i połączyłem elementy za pomocą Blu Tack. 

Cindirella (Kabuki Models PU5409)
Cindirella (Kabuki Models PU5409)

See how small and delicate details have this figure. We need to glue even strands of hair.
Zobaczcie jak małe i delikatne detale zawiera ta figurka. Kopciuszkowi musimy dokleić nawet kosmyki włosów.


Cindirella (Kabuki Models PU5409)
Cindirella (Kabuki Models PU5409)

Figure almost glued. These photos are missing bird and mouse.
Figurka prawie sklejona. Na tych zdjęciach brakuje ptaszków oraz myszki.

Cindirella (Kabuki Models PU5409)
Cindirella (Kabuki Models PU5409)

A couple of close shots.
Kilka bliskich ujęć.


Cindirella (Kabuki Models PU5409)
Cindirella (Kabuki Models PU5409)

Figure already prepared for painting, waiting for their turn.
Figurka już przygotowana do malowania, czeka na swoją kolej.


She didn't have to wait long :)
I długo czekać nie musiała :)If you are interested in having the figures in your own collection, you can purchase it directly in KABUKI MODELS online store. Look around you, because you can find there are a lot of very interesting models.

Jeśli jesteście zainteresowani posiadaniem tej figurki we własnej kolekcji, możecie zakupić ją bezpośrednio w sklepie internetowym firmy KABUKI MODELS. Rozejrzyjcie się, bowiem można tam znaleźć jeszcze sporo bardzo ciekawych modeli.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.