Tools (part 2) | Coloured Dust

Thursday, June 13, 2013

Tools (part 2)

I continue a small series of articles on the tools that we can meet in a modeller workshop. This time I'll show you another portion of "instruments" out of my drawer.

Kontynuuję niewielki cykl artykułów na temat narzędzi jakie możemy spotkać w warsztacie modelarskim. Tym razem pokażę Wam kolejną porcję "przyrządów" z mojej szuflady.

Do not miss the first part of the series:
Warto zajrzeć do pierwszej częśći cyklu:
Tools (part 1) Drill, Clay Shapers, some-thing

DENTAL TOOLS
(Narzędzia dentystyczne)

DENTAL TOOLS
DENTAL TOOLS

Dental tools are extremely useful for the modeller. Are very resistant to all kinds of solvents and adhesives. They are easy to wash. Once purchased will serve us for years. Appreciate it mainly sculptors. Useful for any type of work with mass Green Stuff or Milliput. You can buy them in stores for dental equipment, modeling stores or on online auction sites.

Narzędzia dentystyczne są niezwykle przydatne dla modelarza. Są bardzo wytrzymałe na wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki czy kleje. Łatwo je umyć. Raz kupione będą nam służyć latami. Doceniają je głównie rzeźbiarze. Przydają się przy wszelkich pracach z masą typu Green Stuff czy Milliput. Można je kupić w sklepach z wyposażeniem dla gabinetów dentystycznych, w sklepach modelarskich czy w portalach aukcyjnych.

NAILFILE
(Pilnik do paznocki)


NAILFILE

Nail files can be bought in any store with cosmetics. They have a different thickness of the abrasive. Their main advantage is a very low price in comparison with the files company Games Workshop.

Pilniki do paznokci mozna kupic w każdym sklepie z kosmetykami. Posiadają różną grubość materiału ściernego. Ich podstawowa zaleta to bardzo niska cena w porównaniu np. z pilnikami firmy Games Workshop.

PIPETTE
(Pipeta)

Revell pipette

REVELL Model-Set
Pipette can be purchased in modeling stores or as a dropper  at any pharmacy. Its advantage and usefulness just met at work with the airbrush. Indispensable for applications thinners or cleaning products, directly to the airbrush.


Pipeta można kupić w sklepach modelarskich lub jako zakraplacz w każdej aptece. Jej zaletę oraz przydatnośc poznałem dopiero przy pracy z aerografem. Niezastąpiona do aplikacji rozcieńczalników czy środków do czyszczenia, bezpośrednio do aerografu.


TWEEZERS
(Pinceta)

TWEEZERS
TWEEZERS

Tweezers is an essential tool when working on models and figurines. There are many types of tweezers. First of different kind of tip and its thickness. Tweezers can be bought at any good model shop or the shop of electronic parts. I do not recommend buying a cheap set of tweezers for about 3EURO available in stores such Castorama. These cheap tweezers are good only  to throw them into trash.

Pinceta jest niezbędnym narzędziem przy pracy nad modelami oraz figurkami. Jest wiele rodzajów pincet. Przedewszystkim różnią się rodzajem końcówki i jej grubością. Pincety mozna kupic w każdym dobrym sklepie modelarskim lub w sklepie z częściami elektronicznymi. Nie polecam kupowania tanich zestawów pincet w cenie około 10PLN dostępnych w sklepach typu Castorama. Takie tanie pincety nadają się jedynie do wyrzucenia.

APPLICATOR
(Aplikator)


All kinds of medical applicators are a very useful tool. If you do not have access to them to fulfill a similar function here own a toothpick or done "some-thing", presented in the first article of this series. The applicator, which showed is specific. It's a little brush, but rather a piece of fluff stuck at the end of a very sharp, plastic toothpick.

Wszelkiego rodzaju aplikatory medyczne są bardzo przydatnym narzędziem. Jeśli nie mamy do nich dostępu to podobną funkcję spełni tu wykałaczka czy własnoręcznie zrobione "coś", prezentowane w pierwszym z artykułów tego cyklu. Ten aplikator, który pokazałem jest specyficzny. To taki mały pędzelek, a raczej kawałek puchu przyklejonego n akońcu bardzo ostrej, plastikowej wykałaczki.


AK Interactive "Dark Steel" pigment


In this tutorial,
How to use "Dark Steel" pigment? I show how you can use applicators.

W tym tutorialu How to use "Dark Steel" pigment? pokazuję do czego może się przydać taki aplikator.

Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.