SPELLCROW - Miniatures, bits and more... | Coloured Dust

Friday, July 19, 2013

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...

For almost two years there I didn't play any games in the Warhammer Fantasy Battle. When I look out for my two armies standing in the cabinet, I want to do something with them.

Od prawie dwóch lat nie rozegrałem żadnej gry w Warhammer Fantasy Battle. Kiedy patrzę jednak na moje dwie armie stojące w gablocie, mam czasem ochotę coś przy nich pomajsterkować.

So I decided to refresh my army of Orcs&Goblins. To this, I bought a bits and figures of the Polish company - SPELLCROW.
 
Postanowiłem więc odświeżyć lekko moją armię Orcs&Goblins. W tym celu zakupiłem trochę bitsów, oraz figurek produkcji polskiej firmy - SPELLCROW.
All products are high quality cast resins. Needs to be cleaned.
Wszystkie produkty są wysokiej klasy odlewem żywicznymi. Wymagają oczyszczenia.


All ordered products reached me safely, securely packed in a cardboard box filled with polystyrene fillers. Each product is packed in a thick plastic string bag.

Wszystkie zamówione produkty dotarły do mnie bezpiecznie, solidnie zapakowane w kartonowe pudełko wypełnione styropianowymi wypełniaczami. Każdy produkt zapakowany jest w gruby, foliowy woreczek strunowy.

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...


Librarium Set (Zestaw Librarium)
Kit contains 6 Opened Books, 6 Closed Books, 4 Skulls and 4 Candles.  Set ideal for use with 28mm scale models. For apostles, psionics, wizards, librarians, even for vehicles!!! Perfect for converting figures for different games.

Zestaw zawiera 6 otwartych ksiąg, 6 zamkniętych ksiąg, 4 czaszki i  4 świece. Zestaw idealny do wykorzystania przy figurkach skali 28m. idealny zestaw do wykorzystania przy tworzeniu podstawek.

Librarium Set (SPELLCROW)
Front.
Visible flash, are so small and delicate that they can be removed with a toothbrush. Using a knife is only needed to cut parts.
 
Widoczne nadlewki, są tak małe i delikatne, że da się je usunąć szczoteczką do zębów. Użycie noża jest potrzebne jedynie do wycięcia elementów.

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Rear

I bought the three types of heads for my orcs.
Zakupiłem również trzy rodzaje główek do moich orków.

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Packed orcs heads.

Armoured Orcs Heads (Orkowe głowy z pancerzem)
Kit
contains 10 Armoured Orcs Heads ideal for use with 28mm scale models. Perfect for converting figures for different games.

Zestaw zawiera 10 sztuk Orkowych głów z pancerzem idealnych do wykorzystania przy figurkach skali 28mm.

Armoured Orcs Heads (SPELLCROW)

Orcs Slayers Heads  (Orkowe głowy zabójców)
Kit contains 10 Orcs Slayers Heads ideal for use with 28mm scale models. Perfect for converting figures for different games.

Zestaw zawiera 10 sztuk Orkowych zabójców (slayers) idealnych do wykorzystania przy figurkach skali 28mm.

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Closeup photo.

Freebooters Orcs Heads (ver. 2)  (Orkowe głowy piratów i korsarzy - wersja 2)
Kit contains 10 Freebooters Orcs Heads (ver. 2) ideal for use with 28mm scale models. Perfect for converting figures for different games.

Zestaw zawiera 10 sztuk Orkowych głów piratów i korsarzy (wersja 2) idealnych do wykorzystania przy figurkach skali 28mm.


SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Closeup photo.

Ork Legs (Nogi orków)
Kit contains 6 Ork Legs ideal for use with 28 mm scale models.
Zestaw zawiera 6 sztuk nóg orków idealnych do wykorzystania przy figurkach skali 28mm.


Orks Crew Torsos (Torsy Orkowej Ekipy)
Kit contains 10 Orks Crew Torsos ideal for use with 28 mm scale models
Zestaw zawiera 10 sztuk torsów orkowej ekipy idealnych do wykorzystania przy figurkach skali 28mm.

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Closeup photo.

Orcs Hands with Close Combat Weapon  (Orkowe ręce z bronią do walki)
Kit contains 12 Orcs Hands with Close Combat Weapon (6 right and 6 left) ideal for use with 28mm scale models.
Zestaw zawiera 12 sztuk orkowych rąk z bronią (6 prawych i 6 lewych) idealnych do wykorzystania przy figurkach skali 28mm.

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Front.
Rear.
Closeup photo.

Also bought a piece of ruines that has been launched in recent weeks. Very positively surprised me with the quality. Interesting textures. This element can be used for example in the game or on the scenic base.
Zakupiłem również kawałek terenu, który został wprowadzony do sprzedaży w ostatnich tygodniach. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie jakość, jego wykonania. Bogate w tekstury powierzchnie. Element do wykorzystania np. w czasie gry lub na podstawce scenicznej.


Ruined Inn (Zrujnowana karczma)
Kit contains 1 corner of Ruined Inn ideal for use with 28mm scale models. The product is high quality cast resin. Needs to be cleaned and painted. design and sculpting: Piotr Pirianowicz

Zestaw zawiera 1 sztukę narożnika Zrujnowanej karczmy. Makieta dla skali 28 mm. Produkt jest wysokiej klasy odlewem żywicznym. Wymaga oczyszczenia i pomalowania. projekt i wyrzeźbienie: Piotr Pirianowicz

SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Front.
SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Rear.
SPELLCROW - Miniatures, bits and more...
Closeup photo.

In summary, SPELLCROW creates a very cool, high quality bits and figures. A freshly ideas. The resin is easy to work with. Customer service fast and efficient - RECOMMEND.

Reasumując, SPELLCROW tworzy bardzo fajne, wysokiej jakości bitsy oraz figurki. Świerze pomysły na elementy. Zastosowana żywica jest łatwa w obróbce. Obsługa klienta szybka i sprawna - POLECAM


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.