How to make a scenic base with Skulls? | Coloured Dust

Monday, August 19, 2013

How to make a scenic base with Skulls?

The article describes step by step how I made the scenic base for the 54mm miniature -300 (SPARTAN KING).

Artykuł opisuje krok po kroku jak wykonałem podstawkę sceniczną pod figurkę 54mm -300 (SPARTAN KING).


1. I purchased a resin base from Micro Art Studio (MAS). To do scenic base, as shown below, you can use any other resin bases.

Zakupiłem żywiczne podstawki firmy Micro Art Studio (MAS).  Do wykonania podstawki scenicznej, w pokazany poniżej sposób, można użyć praktycznie każdej innej podstawki żywicznej.


Battle Bases - Micro Art Studio

2. Prepared a plinth like in my tutorial - MDF plinths.
Przygotowałem piedestał zgodnie z poradnikiem - MDF plinths.


Skulls Bases, 50x50mm

3. To strengthen the connection with a resin base and pedestal, I linked them with pins and Super Glue. 
Żeby wzmocnić połączenie podstawki z piedestałem, połączyłem je używając pinów oraz kleju Super Glue.


4. The edges of the stand filled the Milliput.
Brzegi podstawki uzupełniłem masą Milliput.

Milliput Standard

5. Tapeed sides of the pedestal with veneer in accordance to my tutorial:
Okleiłem boki piedestału fornirem zgodnie  z poradnikiem:

How to make a simple but good-looking socket? squared timber + veneer = plinth


6. The edges filled with Vallejo Dark Earth 26.218.
Brzegi wypełniłem pastą Vallejo Dark Earth 26.218.

Vallejo Dark Earth 26.218

7. Prepared fine sand and AK 118 Gravel And Sand Fixer. It's adhesive to fix down all kinds of earth, gravel, small stones, sand, etc to your bases. This special adhesive, with an alcohol base, is much more effective than the traditional white glue (PVA). The white glue tends to leave a plastic finish over the surface giving an unreal aspect and also tends not to expand well through the material. But this adhesive expands rapidly and is adsorbed by the stones and sand saving a lot of time when fixing down rubble for example. This product is easily cleaned using alcohol, can be applied using an airbrush or paint brush and the drying process can be accelerated with a hairdryer or any other type of heat source. Although it's matt when it dries, on smooth surfaces it can leave a light satin mark, however, this can be removed with a matt varnish.

Przygotowałem drobny piasek oraz preparat AK 118 Gravel And Sand Fixer. Jest to idealny produkt o przygotowywania podstawek lub dioram. W tym szczególnym przypadku spełni swoje zadanie. Przeważnie nakładamy rozwodniony klej wikolowy i na niego sypiemy np. piasek. Z tym środkiem działamy odwrotnie. Najpierw sypiemy na podstawkę piasek, kamyczki itp., a następnie najlepiej za pomocą pipety wprowadzamy preparat. Środek ten ma konsystencję wody i po wyschnięciu powinien być całkowicie matowy.


8. I sprinkle sand to align the surfaces. I also wanted to bury part of the skulls. In my idea there were too many skulls.

Wysypałem piasek, by wyrównać powierzchnie. Chciałem również zasypać cześć czaszek. W mojej koncepcji było ich za dużo.9.  Using thr old brush, I removed the excess sand.
Starym pędzlem usunąłem nadmiar piasku.10. I've added a few bigger stones.
Dodałem kilka większych kamyczków.

Scenic bases - be creative! It's all around us ...11. Using a pipette, pour AK 118 Gravel And Sand Fixer on the stand.
Przy pomocy pipety wprowadziłem środek AK 118 Gravel And Sand Fixer na podstawkę.


12. I added a few details in the form of a arrows made ​​from medical needle of 0.4 mm.
Dodałem kilka detali w postaci strzał wykonanych z igły lekarskiej o grubości 0,4mm.


I will show you step by step in the next tutorial on the blog, how I painted this scenic base,.
A jak pomalowałem tą podstawkę, pokaże krok po kroku w następnym poradniku na blogu.

300 (SPARTAN KING)


Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.