INBOX026 - Mary Sue (Miniature Factory) | Coloured Dust

Friday, August 16, 2013

INBOX026 - Mary Sue (Miniature Factory)

Resin Mary Sue model from Miniature Factory.
Żywiczny model Mary Sue firmy Miniature Factory.

We get the entire model packed in string-bag.
Model ten dostajemy zapakowany w woreczek strunowy.

Mary Sue (Miniature Factory)

Inside we'll find 30mm base.
W środku znajdziemy podstawkę o średnicy 30mm.


Miniature Factory stick.
Naklejkę firmy Miniature Factory.


And of course model in two elements:
-weapon

Oraz oczywiście model w dwóch częściach :
-broń


-and a figure of friendly woman
-oraz postać sympatycznej pani

Mary Sue (Miniature Factory)
front
Mary Sue (Miniature Factory)
back
The entire model was made really good. Mold lines are invisible and details are well casted. I recommend this model to everyone, who want to paint other type of figure.

Model został wykonany bardzo dobrze. Linie podziału formy nie są widoczne a detale są dobrze odlane. Każdemu, kto chce spróbować swoich sił w nieco innym typie rzeźby polecam ten model.Miniature Factory, is a series of miniatures sculpted by Jacques-Alexandre Gillois.
Miniature Factory, to seria miniaturek wyrzeźbionych przez Jacques-Alexandre Gillois.


Be creative, don't give up,
RatCatcher


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.