From the workshop... #10 | Coloured Dust

Sunday, October 13, 2013

From the workshop... #10

Hello! Long ago I have not written on the blog something personal. I owe you a few words of explanation. As you probably noticed in the last two weeks decreased the frequency of new posts on the blog. This is due to lack of time on my part. I changed my job. I fell into the clutches of  big corporation :) But do not worry, I'm not going to abandon my hobby! I just have less time for them. I ask you, therefore, for a little understanding and patience.

Witam! Dawno nie napisałem na blogu nic osobistego. Jestem Wam winien kilka słów wyjaśnień. Jak zapewne zauważyliście przez ostatnie dwa tygodnie zmniejszyła się częstotliwość pojawiania się nowych postów na blogu. Jest to spowodowane brakiem czasu z mojej strony. Zmieniłem pracę zawodową. Wpadłem w szpony korporacji :) Ale bez obaw, nie zamierzam porzucić mojego hobby! Mam na nie jednak znacznie mniej czasu. Proszę Was zatem o trochę wyrozumiałości i cierpliwości.


Over the past 14 days, I'm not painted any figures. However, I have accumulated a lot of new products for reviews for you (some reviews is already finished). The most interesting is a completely new resin pedestals directly from the Secret Weapon.

Przez ostatnie 14 dni, nie pomalowałem żadnej figurki. Nagromadziło mi się jednak sporo nowych produktów, które niedługo dla Was zrecenzuję (kilka recenzji jest już gotowych). Najciekawsze to całkowicie nowe żywiczne piedestały wprost od Secret Weapon.

Secret Weapon - Resin Plinths

For those of you who do not follow my profile on Facebook, I throw in some recent posts:
Dla tych z Was, którzy nie śledzą mojego profilu na Facebook, wrzucam kilka ostatnich wpisów:


New materials in my studio are brilliant paints, structural pastes and gels, a U.S. company GOLDEN ARTIST COLORS. The latest product of the company - High Flow Acrylics - it is really superb and fully versatile paint. Suitable for brush, markers or airbrush (without any dilution!).

W moje ręce wpadły też genialne farby, pasty strukturalne oraz żele, amerykańskiej firmy GOLDEN ARTIST COLORS. Najnowszy produkt tej firmy - High Flow Acrylics - to naprawdę rewelacyjne i w pełni uniwersalne farby. Nadają się do malowania pędzlem, markerami czy aerografem (bez żadnego rozcieńczania!).


Post użytkownika Coloured Dust.

Look out for the new issue of the digital magazine Figure Painter Magazine  I wrote tutorial for this magazine that anywhere else will not be published!

Wypatrujcie nowego numeru cyfrowego magazynu Figure Painter Magazine. Ukaże się w nim tutorial mojego autorstwa, który nigdzie indziej nie będzie publikowany!Have you ever used up any tips, tutorials or tricks found on Coloured Dust blog to your work? Want your photo published on Coloured Dust blog? If so, send pictures of your pieces to: coloureddust-at-gmail-dot-com
  
Czy kiedykolwiek wykorzystałeś jakiś materiał, tutorial itp. z bloga Coloured Dust  do swoje pracy? Chcesz żebym opublikował Twoje zdjęcie na blogu? Jeśli tak, przyślij mi zdjęcia swojej pracy na email: coloureddust-at-gmail-dot-com

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.