INBOX030 - Spartan (Yedharo Models) | Coloured Dust

Thursday, October 17, 2013

INBOX030 - Spartan (Yedharo Models)SPARTAN

Scale: 1/10
Material: Resin
Yedharo ModelsThe bust, which I'll show you today is the "civilian" version of the bust of Spartan King of the same company. I will not elaborate to much because in the case of this bust, words are not needed. Quality cast almost perfect. Please view all the photos. Many people ask me where to buy this bust - right here: Yedharo Models.

Popiersie, które dzisiaj Wam pokażę, jest "cywilną" wersją popiersia Spartan King tej samej firmy. Nie wiele będę się rozpisywał bo w przypadku tego popiersia, słowa nie są potrzebne. Jakość odlewu prawie idealna. Obejrzyjcie zdjęcia. Wiele osób pyta mnie gdzie można kupić to popiersie - bezpośrednio tutaj:  Yedharo Models.

Spartan (Yedharo Models)
Front of thr box.
Rear of the box.

The bust is made up of three parts. Torso and head are made from resin.
Popiersie składa się z trzech części. Tułów i głowa wykonane są z żywicy.

Spartan (Yedharo Models)

Braid is made of metal.
Warkocz włosów jest metalowy.


And the biggest mystery - what are this balls in his ears?
I największa zagadka - co to za kulki w uszach?


On the right ear is also visible a small hole - casting error.
Na prawym uchu widoczna jest również mała dziurka - błąd odlewu.

Spartan (Yedharo Models)

Spartan is an interesting, simple bust without the bells and whistles. The ideal option at the beginning of the adventure of this type of models. It does not require a lot of work in preparation for painting. The puzzle for me is balls in the ears :) I recommend.

Spartan to ciekawe, proste popiersie bez wodotrysków. Idealna opcja na początek przygody z tego typu modelami. Nie wymaga dużego nakładu pracy w przygotowaniu  do malowania. Zagadką są dla mnie są kulki w uszach :) Polecam.

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.