Modelling materials (part 10) | Coloured Dust

Sunday, December 8, 2013

Modelling materials (part 10)

Autumn clean-up in the workshop ...
Jesienne porządki w warsztacie...


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toPrevious articles in this series:
Poprzednie artykuły z tego cyklu:

Modelling materials (part 1) thinner, acrylic paint remover, Cleanser Ipa, matt varnish
Modelling materials (part 2) glue , decal softener, pigments, mediums, liquid green stuff 
Modelling materials (part 3) AK Interactive
Modelling materials (part 4) Surface Primer, Varnishes, Fluorescent Colors, X-27
Modelling materials (part 5) Milliput Standard, Milliput Super Fine,, Maskol, Inks
Modelling materials (part 6) Revell
Modelling materials (part 7) AK Interactive (part II)
Modelling materials (part 8) Secret Weapon, Ak-Interactive
Modelling materials (part 9) PK-PRO Super Glue

I was able to finally buy a glowing pigments. When I read the article on the blog Massive Voodoo, I always wanted try to use them. I bought them as a part of big order from a store PK-PRO.

Udało mi się wreszcie kupić jaskrawe pigmenty. Kiedy przeczytałem artykuł na blogu Massive Voodoo, zawsze chciałem spróbować ich użyć. Kupiłem je dodatkowo w czasie większego zamówienia ze sklepu PK-PRO.

Glowing pigments from PK-PRO
Glowing pigments from PK-PRO
Glowing pigments from PK-PRO
Glowing pigments from PK-PROAs a fan of the products AK-Interactive, I bought a few missing products. Of course, I'll find them a use for the painting of miniatures.

Jako fan produktów AK-Interactive, dokupiłem kilka brakujących mi produktów. Oczywiście znajdę dla nich zastosowanie przy malowaniu figurek.


AK 555 SHIPS WEATHERING SET VOL.1
AK 555 SHIPS WEATHERING SET VOL.1
This set contains the products:
AK-302 Wash for grey decks, 
AK-303 Grey wash for Kriegsmarine ships, 
AK-304 Brown Streaking Grime for Red Hulls.
AK 555 SHIPS WEATHERING SET VOL.1

AK 556 SHIPS WEATHERING SET Vol.2
AK 556 SHIPS WEATHERING SET Vol.2
This set contains the products:
AK-301 Dark wash for wood deck, 
AK-305 Streaking grime for light grey ships, AK-306 Salt Streaks for ships.
AK 556 SHIPS WEATHERING SET Vol.2

AK 504 Dark Rust
AK 504 Dark Rust
Dark orange artist quality oil. Ideal for rust effects, change the tone of an oxidized area, give a piece a rusty aspect or simply mix with other enamel or oil paints.
AK 503 Light Rust
AK 503 Light Rust
Light orange artist quality oil.
AK 502 Shadows for Grey Ships
AK 502 Shadows for Grey Ships
Dark gray artist quality oil. Ideal for wear and fade effects in gray surfaces, change the tone of an area, add depth, give a dark aspect to a part or simply mix with other enamel or oil paints.
AK 501 Dark Grey Fading

AK 501 Dark Grey Fading
Dark gray artist quality oil.
If you are watching what is happening on the modeling scene, you probably already know about the situation in the company AK-Interactive. Mig Jimenez Martin and several of his friends, left the company AK-Interactive. At the moment, Mig created his own company "Mig Jimenez - The ammunition for the modelling." It's looks, like all products from the AK can now be purchased under the new brand. This month, are also available new products.

Jeśli obserwujecie, co się dzieje na modelarskiej scenie, wiecie już zapewne o sytuacji w firmie AK-Interactive. Mig Jimenez Martin oraz kilku jego przyjaciół, opuściło firmę AK-Interactive. W obecnej chwili, Mig stworzył swoją własną firmę "Mig Jimenez - The ammunition for the modelling." Wygląda na to, że produkty AK można od teraz nabyć pod nową marką. W tym miesiącu, są już również dostępne całkowicie nowe produkty.

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.