From the workshop... #11 | Coloured Dust

Tuesday, December 3, 2013

From the workshop... #11

News from my workshop...
Aktualności z mojej pracowni ...


Generally, autumn, and winter almost caused me feel like my cat Maciek. I would just lay in a warm place and slept. Do not wanna me to paint ....

Generalnie jesień, a już prawie zima, spowodowała, że czuję się jak mój kot Maciek. Leżał bym tylko w ciepłym miejscu i spał. Nie che mi się malować....


At the workshop I have 3 projects started. But I focused on the bust from Pegasso Models. Playing with the airbrush, always improves mood. I made the initial highlights and shadows using airbrush and Vallejo washes.

Na warsztacie mam 3 rozpoczęte projekty. Skupiłem się jednak na popiersiu Pegasso Models. Zabawa z aerografem, zawsze poprawia humor. Wykonałem wstępne rozjaśnienia oraz cienie przy użyciu aerografu i washy Vallejo.

The Buccaneer (Pegaso Models)

In the next stage, I worked with my old battered brush. It's still useful on such large surfaces. I'm added a large number of shades of green, purples and browns in the shadows. I also try to paint textures of materials.

W kolejnym etapie pracowałem moim starym wysłużonym pędzlem. Ciągle daje radę na takich dużych powierzchniach. Duża ilość odcieni zieleni, fioletów i brązów w cieniach. Uczę się również malowania faktur materiałów czy przebarwień.

The Buccaneer (Pegaso Models)

I have some new stuff from Vallejo. New paint sets "NMM" and "Black and White" looks very good. But inside, I found a very well prepared step by step guide by Studio Giraldez - the key to success. As soon as I'm taking the time I want to test them and provide you my impressions.

Na warsztacie mam trochę nowych produktów Vallejo. Nowe zestawy farb "NMM" oraz "Black and White" wyglądają bardzo dobrze. W środku znalazłem bardzoooo dobrze napisaną instrukcję przez Studio Giraldez - klucz do sukcesu. Jak tylko znajdę czas, mam zamiar je przetestować i zdać Wam relację.


And the 6 new colors of washes:
Oraz 6 najnowszych kolorów washy:

76.523 European Dust
76.519 Olive Green
76.520 Dark Khaki Green
76.522 Desert Dust
76.521 Oiled Earth
76.524 Blue Grey


Na zakończenie, kilka słów od Skrzypasa, który całkiem przypadkiem zakupił moją starą figurkę Space Marine Chaplain with Jump Pack z "drugiej ręki":

Jakieś półtora roku temu kupiłem ten model od mojego mistrza figurkowego i dobrego kumpla. Ładnie pomalowany i bardzo atrakcyjna cena, dostosowałem tylko podstawkę i barwy do swojej armii. Ale nie miałem sumienia zamalować ręcznie malowanej omegi, więc wymieniłem całą lewą rękę. Kilka dni temu natrafiłem na zdjęcia i kawałek historii tego modelu. Fajnie jest poznawać przeszłość swoich modeli, zwłaszcza tych które były dla mnie wyznacznikiem dobrze pomalowanego modelu. Między innymi to dzięki niemu teraz maluję tak jak maluję i chce wciąż lepiej i lepiej. 

Pozdrawiam Skrzypas 

Painted by Skrzypas
Have you ever used up any tips, tutorials or tricks found on Coloured Dust blog to your work? Want your photo published on Coloured Dust blog? If so, send pictures of your pieces to: coloureddust-at-gmail-dot-com
  
Czy kiedykolwiek wykorzystałeś jakiś materiał, tutorial itp. z bloga Coloured Dust  do swoje pracy? Chcesz żebym opublikował Twoje zdjęcie na blogu? Jeśli tak, przyślij mi zdjęcia swojej pracy na email: coloureddust-at-gmail-dot-com

Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.