How to paint Town Square Base? | Coloured Dust

Wednesday, December 25, 2013

How to paint Town Square Base?

Quick and easy "step by step" about painting scenic base.

Szybki i prosty "step by step" na temat malowania podstawki scenicznej.I started one of the next projects, planned from a long time, Dark Elf from Scale 75

Rozpocząłem jeden z kolejnych projektów. Pomalowanie figurki Dark Elf firmy Scale 75, planowałem już od dłuższego czasu.


I want this base to be simple. I imagined this elf walking a dark, dirty and narrow street of the city. I decided to use one of the ready-made Resin Display Base company's Secret Weapon. This is a finished product which, after unpacking, requires only paint

Nie chciałem, aby podstawka była mocno rozbudowana. Wyobrażałem sobie tego elfa idącego ciemną, brudną i wąską uliczką miasta. Zdecydowałem się użyć jednej z gotowych podstawek żywicznych Resin Display Bases firmy Secret Weapon. To gotowy produkt, który po rozpakowaniu, wymaga tylko pomalowania.

Town Square Base - Secret Weapon

As a primer, I used Vallejo Surface Primer 73.601. I applied it with a brush.
Jako podkładu użyłem Surface Primer 73.601 firmy Vallejo. Naniosłem go przy użyciu pędzla.

How to paint Town Square Base?

As a base color I used Dark Sea Grey 70.991.
Jako kolor bazowy zastosowałem Dark Sea Grey 70.991.

How to paint Town Square Base?

Metal manhole well painted color Black Metal 71.073.
Metalowy właz studzienki pomalowałem kolorem Black Metal 71.073.

How to paint Town Square Base?

The whole base painted wash Black 76.518. Wash perfectly fill all cavities. I waited until the wash dry.

Cała podstawkę pomalowałem washem Black 76.518. Wash idealnie wypełnił wszystkie zagłębienia. Poczekałem, aż wash dokładnie wyschnie.

How to paint Town Square Base?

I added a few extra tones, diluted washes. I waited until wash dry.
Dodałem kilka dodatkowych odcieni, rozwodnionymi washami. Poczekałem, aż washe wyschną.

How to paint Town Square Base?

Stone ground highlighted with dry brush technique: Dark Sea Grey 70.991, Sky Grey 70.989, Wolf Grey 72.047.

Techniką suchego pędzla rozjaśniłem kamienne podłoże: Dark Sea Grey 70.991, Sky Grey 70.989, Wolf Grey 72.047.

How to paint Town Square Base?

I used the following washes to weather old metal manhole. I waited until wash dry.

Użyłem kolejnych washy, aby przybrudzić i postarzeć metalowy właz do studzienki. Poczekałem, aż washe wyschną.

How to paint Town Square Base?

Highlighted metal surfaces colors Gunmetal Grey 70.863 and Silver 70.997.
Rozjaśniłem wystające powierzchnie metalu kolorami Gunmetal Grey 70.863 oraz Silver 70.997.

How to paint Town Square Base?

Finally, I painted the sides of the base color Black 70.950 and secured all by Matt Varnish 70.520.
Na koniec, pomalowałem boki podstawki kolorem Black 70.950 i zabezpieczyłem wszystko matowym lakierem 70.520.

How to paint Town Square Base?

I glued the badge. Left only paint the figure ... :) At the end I will add probably a few shades of pigments on the stones.

Przykleiłem plakietkę. Pozostało już tylko pomalować figurkę... :) Na samym końcu dodam jeszcze prawdopodobnie kilka odcieni pigmentów na kamienie.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.