INBOX033 - U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures) | Coloured Dust

Wednesday, March 26, 2014

INBOX033 - U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)

Mini diorama U.S. MARINES Iraq 

Scale: 1:35
Material: Resin
Airborne Miniatures


This is a guest post of my friend Peter.
To jest gościnny wpis mojego przyjaciela Piotra.
As I'm currently bored with sc-fi and fantasy minis, I decided to try with the figures in the military climates. As I like to support the Polish sculptors, I decided to buy figures from the company Airborne Miniatures, specializing in making figures of World War II and modern conflicts.

Chwilowo znudzony figurkami sc-fi, fantasy, postanowiłem spróbować swoich sił z figurkami w klimatach militarnych. Jako, że lubię wspierać Polskich rzeźbiarzy, postanowiłem zakupić figurki od firmy Airborne Miniatures, specjalizującej się w robieniu  figurek z II Wojny Światowej i współczesnych konfliktach zbrojnych. 
Mini-diorama with figurines is packed in a cardboard box printed, showing the contents.
Mini diorama z figurkami zapakowana jest w tekturowe pudełko z nadrukiem, pokazującym zawartość.

U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)

Inside we find the elements packed in bag and protected with bubble wrap.
W środku znajdujemy elementy zapakowane w woreczki strunowe i zabezpieczone folią bąbelkową.

U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)

As you can see there is a lot of elements. Figures, base and satellite, are made of different types of resins, but I think it does not affect the method of prepareing before asembling. A little fun can be with separation of components forms from models, but I should get something with it.

Jak widać elementów jest naprawdę dużo. Figurki, podstawa i antena satelitarna, wykonane są z różnego rodzaju żywic, ale myślę, że nie wpłynie to na sposób obróbki przed złożeniem. Trochę zabawy może być z oddzieleniem elementów konstrukcyjnych form od modeli, ale powinienem sobie jakoś z tym poradzić.

U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)

U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)
Sniper
U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)
Second soldier.
U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)
Base.
Figures and elements are cast without bubbles and visible moulding lines.
Figurki i elementy odlane są bez bąbli i widocznych linii podziału form.

U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)
U.S. MARINES Iraq (3511 Airborne Miniatures)
M4 carabine.

39$ is a reasonable price to pay for good quality two figures, scenic base plus extras. I hope that I can finish the model and sometime I'll show you that :)

39 dolarów to rozsądna cena jak za dobre jakościowo dwie figurki i pokaźnych rozmiarów podstawkę plus dodatki. Mam nadzieje, że uda mi się ukończyć model i kiedyś go wam pokażę :)
 


Have fun painting,
Piotr


If you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.