INBOX035 - Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures) | Coloured Dust

Friday, May 16, 2014

INBOX035 - Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)

Orohg Broken Fang (WS-11) is one of my awards from II Festival of Miniatures Painting and Sculpture - TORUŃ 2013. It's a 54mm miniaiture from Andrea Miniatures company. It was released in 2008.

Orohg Broken Fang (WS-11) to jedna z moich nagród, zdobytych na II Festival of Miniatures Painting and Sculpture - TORUŃ 2013. Jest to figurka w sklai 54mm, firmy Andrea Miniatures. Została wydana w 2008 roku.Figurine is packaged in a nice gift box wrapped in foil.
Figurka jest zapakowana w ładne, zafoliowane pudełko.

Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)

Inside, the box figure is very securely packed.
W środku pudełka, figurka jest bardzo bezpiecznie zapakowana.

Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)

In the box, as always in the Andrea Miniatures, we can find the "Basic Painting Guide".
W pudełku, jak zawsze w przypadku miniatur Andrea, znajdziemy "Basic Painting Guide".


Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)

On some delicate parts are visible mould lines. White metal, from which the model is made, is very soft. There is therefore no problem with the removal of these small "defects".

Na niektórych elementach widoczne są delikatne linie podziału formy. Biały metal, z którego wykonany jest model, jest bardzo miękki. Nie ma więc problemu z usunięciem tych niewielkich "defektów". 

Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)

The entire set contains 11 pieces.
Cały zestaw zawiera 11 części.

Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)

Polished parts after washing.
Wypolerowane części po umyciu.

Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)

Figure waiting for the surface primer and paint.
Figurka czekająca na nałożenie podkładu i malowanie.


Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)
Orohg Broken Fang (Andrea Miniatures)W Polsce, figurki Andrea Miniatures można zakupić w sklepie VALHALLA. Warto wspierać polski sklep, wspierający imprezy związane z malarstwem figurkowym w naszym kraju.


Have fun painting,
ARBAL