Scenic & Basing Kits (part 2) | Coloured Dust

Tuesday, July 1, 2014

Scenic & Basing Kits (part 2)

I'm continue a cycle started some time ago in which I show you miscellaneous to crete scenic bases. It should have a large collection of this type of thing. You need to be a bit of a collector. You never know what's going to help you with future projects and the subsequent implementation of new ideas.

Kontynuuję rozpoczęty jakiś czas temu cykl, w którym pokazuję różności ułatwiające tworzenie podstawek scenicznych. Warto mieć duży zbiór tego typu rzeczy. Trzeba być trochę zbieraczem. Nigdy nie wiadomo co nam się przyda przy kolejnych projektach i przy kolejnej realizacji nowych pomysłów.I'll start unusually for this series of articles, because I'll show you ready scenic base from PK-PRO. The base is made from resin. It only requires gluing and placing her on a pedestal (40x40 mm).

Zacznę, nietypowo dla tego cyklu artykułów, bo od gotowej podstawki scenicznej od PK-PRO. Podstawka wykonana jest z żywicy. Wymaga jedynie sklejenia i umieszczenia jej na piedestale (40x40 mm).


Casting quality is very good. Remove the parts from the packaging, glue and paint ...
Jakość odlewu jest bardzo dobra. Wyjmujemy elementy z opakowania, sklejamy i możemy malować...


The base is ideal for figures in 32mm scale.
Podstawka nadaje się idealnie do figurek w skali 32mm.
Again serving photoetched parts. Runes, numbers, letters, vegetation, barbed wire ... perfect for 32mm scale models. All of this can be found in the Secret Weapon webstore.

Ponownie porcja elementów fototrawionych. Runy, cyfry, litery, roślinność, drut kolczasty... idealne dla modeli w skali 32mm. Wszystko to znajdziecie w sklepie Secret Weapon.


SACK O' CORPSES (CR1036)
The "Sack O' Corpses" includes 4 torsos, 1 loose head, 2 hands, 2 feet, 2 legs, and 2 arms cast in polyurethane resin.

Worek pełen porozrywanych ciał :) 4 korpusy, 1 głowa, 2 dłonie, 2 stopy, 2 nogi i 2 ramiona. Wszystko wykonane z żywicy.

SACK O' CORPSES (CR1036)
SACK O' CORPSES (CR1036)
SACK O' CORPSES (CR1036)

Photo from www.secretweaponminiatures.comPaper laser cut vegetation. I used it, for example in Alice in Wonderland. Simple to use, but preparation requires little skill. Below you see a set of vegetation "Jungle Set". This type of vegetation is offered by many manufacturers.

Papierowa roślinność wycinana laserowo. Wykorzystałem ją np. przy figurce Alice in Wonderland. Prosta w użyciu, ale przygotowanie wymaga niewielkiej wprawy. Poniżej widoczny zestaw roślinności "Jungle Set". Tego typu roślinność znajduje się w ofercie wielu producentów.Have fun painting,
ARBAL