INBOX038 - Post apocalyptic factory ruin (black dog) | Coloured Dust

Saturday, September 13, 2014

INBOX038 - Post apocalyptic factory ruin (black dog)

Post apocalyptic factory ruin

Scale: Non scale
Material: Resin
black dog

This is a guest post of my friend Peter.
To jest gościnny wpis mojego przyjaciela Piotra.Seeking an interesting base for my figure in post-apocalyptic atmosphere, I came across an interesting item from the Czech company Black Dog. Vignette is not assigned to a specific scale - dimensions are 65x65 mm, height - approx. 125 mm.

Poszukując ciekawej podstawki do mojej figurki w klimacie postapokaliptycznym, natrafiłem na ciekawą pozycję od czeskiej firmy Black Dog. Winieta nie jest przypisana do konkretnej skali - wymiary to 65x65 mm, wysokość - ok. 125 mm.Vignette is packed in a standard black box with colored sticker showing the contents.
Winieta zapakowano w standardowe czarne pudełko z kolorową naklejką przedstawiającą zawartość.The scene consists of two elements made of solid resin. The quality of the details is  very good, some elements will require fine-tuning.

Scenka składa się z dwóch masywnych elementów wykonanych z żywicy. Jakość samych detali bardzo dobra, chodź obrzeża elementów będą wymagały dopracowania.

Post apocalyptic factory ruin (black dog)

Yes presents a complex stand.
Tak prezentuje się złożona podstawka.

Post apocalyptic factory ruin (black dog)

Details are quite well casted, no air bubbles .
Detale dosyć dobrze odwzorowane, brak bąbli i niedoróbek.

Post apocalyptic factory ruin (black dog)

Scene with a figure in 1:35 scale for which I made the purchase of this vignette :)
Scenka z figurką w skali 1:35 dla której dokonałem zakupu tej o to winietki :)

Post apocalyptic factory ruin (black dog)


On the market is not easy to find  a lot of scenery in a post-apocalyptic atmosphere. If someone want to be have interesting look of figures, I would recommend a vignette from black dog.

Na rynku nie ma za dużo gotowych scenerii w klimacie postapokaliptycznym. Jeśli ktoś chcę naprawdę ciekawie urozmaicić wygląd swojej figurki, polecam winietę z black dog.

Price: around 20 euro


Have fun painting,
Piotr