Led Desk Lamp with Magnifying Glass (VELLEMAN VTLLAMP1W) | Coloured Dust

Friday, September 5, 2014

Led Desk Lamp with Magnifying Glass (VELLEMAN VTLLAMP1W)

Two years ago I've published a review of amp Velleman VTLAMP6 lamp. From that moment many of you has become the happy owners. I can see it in your comments, photos of your jobs, modeling events and workshops. I personally can not imagine working today without thet lamp.

Dwa lata temu opublikowałem recenzję lampki Velleman VTLAMP6. Od tego momentu wielu z Was stało się jej szczęśliwymi posiadaczami. Widać to po waszych komentarzach, zdjęciach waszych miejsc pracy, imprez modelarskich oraz warsztatów. Ja osobiście, nie wyobrażam sobie dzisiaj pracy bez tej lampki.This time fell into my hands another lamp company Valleman - Led Desk Lamp with Magnifying GlassVTLLAMP1W. It's a completely different product. It has a magnifying glass, and the light source is LED. Let's take a closer look to this product.

Tym razem wpadła w moje ręce inna lampka firmy Valleman - Led Desk Lamp with Magnifying Glass - VTLLAMP1W. To całkowicie inny produkt. Posiada szkło powiększające, a źródłem światła są diody LED. Przyjrzyjmy się bliżej temu produktowi.

VELLEMAN VTLLAMP1W

The lamp is packed as always (like other of products of Valleman) in solid carton. It has come to me without any damage.
Lampa zapakowana jest jak zawsze w przypadku produktów firmy Valleman w solidny karton. Dotarła do mnie bez żadnego uszkodzenia.Inside the box, the lamp is placed in Styrofoam. Additionally secured in foil
W środku pudełka, lampa jest umieszczona w styropianie. Dodatkowo zabezpieczona w folię.


Lamp is additionally secured by the wires to not open inside the box.
Lampa, dodatkowo zabezpieczona jest drucikami aby nie otworzyła się w pudełku.


The same, like was with VTLAMP6 lamp, we obtain identical, metal handle, which we can fasten to the desk. The handle is covered with a high quality plastic material.

Tak jak w przypadku lampy VTLAMP6, otrzymujemy identyczny, metalowy uchwyt, który mocujemy do biurka. Uchwyt pokryty jest tworzywem sztucznym wysokiej jakości.If our desk does not allow us to mount this type of handle we can purchase optional stand:
Jeśli nasze biurko nie pozwala nam na zamontowanie tego typu uchwytu to możemy dokupić opcjonalne podstawki:

stand with wheels: VTLAMPST
table stand: VTLAMPST1


As you can see in the picture below, the arm of the lamp is made ​​of metal. In addition, covered with a high-quality plastic. We are here dealing with a different solution than we know from the VTLAMP6 lamp. Adjusting height, or swing arm lamp is very comfortable and smooth.

Jak widać na poniższym zdjęciu, ramię lampy jest metalowe. Dodatkowo pokryte wysokiej jakości tworzywem sztucznym. Mamy tu doczynienia z innym rozwiązaniem niż w przypadku znanej nam lampy VTLAMP6. Regulacja wysokości, czy wychylenia ramienia lampy jest jednak bardzo wygodna i płynna.


Below you can see a metal pin, which we put into the mounting bracket to the desk. The lamp have simple power cord. There we are dealing with no additional power supply. As for me is a big plus.

Poniżej widoczny jest metalowy trzpień, który wkładamy w uchwyt mocujący lampkę do biurka. Z lampy wyprowadzony jest kabel zasilający. Nie mamy tu doczynienia z żadnym dodatkowym zasilaczem. Jak dla mnie to duży plus.The power switch is located on the lamp cover.
Włącznik zasilania znajduje się na obudowie lampy.

Specifications

colour: white
number of LEDs: 64
intensity: 1300 mcd/LED
dioptre: 5 (magnification 2.25x)
LED colour: cold white
colour temperature:   > 6400 K
energy consumption Ec: 6 kWh/1000h
intensity: 370 lm
power consumption: 6 W
dimensions:
arm length: 86 cm
glass: Ø 145 mm
ratings: 230 Vac / 6 W
cable length: 1.5 m
weight: 2950 g

The lamp has a built-in magnifying glass. And this is perhaps its most important feature. Glass allows you to zoom 2,25x and has a diameter of 145mm. The glass is covered with a flap, so that dust-up.

Lampka ma wbudowane szkło powiększające. I to jest chyba jej najważniejsza cecha. Szkło to pozwala na powiększenie 2,25x i ma średnicę 145mm. Szkło jest przykrywane klapką, dzięki czemu nie kurzy się.You should ask yourself one fundamental question - Is the magnifying glass we need to paint figures? In my opinion no, but it can be useful. I know that many people who use for example special glasses with magnifying lenses. For me personally, glass is mainly useful when preparing figures for painting, removing moulding lines of the cast or inequality. Working with glass also requires some habit from us, because the image are "flying" in the frontof our eyes. I think that such a large magnifying glass may be useful more for reduction modelers.

Należy sobie zadać jedno podstawowe pytanie - Czy szkło powiększające jest nam potrzebne do malowania figurek? Moim zdaniem nie, ale może być przydatne. Wiem, że wiele osób korzysta np. ze specjalnych okularów ze szkłami powiększającymi. Mi osobiście szkło to przydaje się głównie w momencie przygotowywania figurki do malowania, usuwania śladów po odlewie czy nierówności. Praca ze szkłem wymaga również przyzwyczajenia, bowiem obraz niejako "pływa" nam przed oczami. Myślę, że taka duża lupa może być przydatna bardziej modelarzom redukcyjnym.


Glass: Ø 145 mmVTLLAMP1W lamp light source is LED. Mounted 64 LEDs are in the cold shade of white.
Żródłem światła lampy VTLLAMP1W są diody LED. Zamontowanych są 64 diody w odcieniu zimnej bieli.And unfortunately (from the point of view of the minis painter's) is the biggest drawback of the VTLLAMP1W lamp. Cool white light with a color temperature> 6400K it's not good for painting. This may not, however, have great importance for reduction modelers and less demanding minis painters. The following photos are comparison of the two type of lighting (photos taken under the same conditions).

I to niestety (z punktu widzenia malarza figurek) jest największą wadą lampy VTLLAMP1W. Zimna biel światła o temperaturze kolorów > 6400K, źle odwzorowuje barwy. Może to nie mieć jednak dużego znaczenia dla modelarzy redukcyjnych i mniej wymagających malarzy figurek. Poniżej porównanie oświetlenia obydwu lamp (zdjęcia robione w takich samych warunkach).

Light from VTLAMP6.
Light from VTLLAMP1W.

Comparison of light from two lamps.
Porównanie światła z dwóch lamp.


The decisive advantage is VTLLAMP1W lamp energy efficiency. 64 LEDs draw only 6W power! Thos lamp (thanks to led light) you can't hear. It's absolutely silent. Users of VTLAMP6 know that it generates gentle, but inoffensive noise. Let us remember that leds rather never burn up. It will therefore not need to replace them after some time.

Zdecydowaną zaletą lampy VTLLAMP1W jest jej energooszczędność. 64 diody LED pobierają jedynie 6W prądu! Lampy tej (dzięki diodą led) nie słychać. Jest absolutnie cicha. Użytkownicy VTLAMP6 wiedzą, iż generuje ona delikatny, ale nieuciążliwy szum. Pamiętajmy, że diody led raczej nam się nigdy nie przepalą. Nie będzie więc potrzeby ich wymiany po jakimś czasie.PLUS:
+ Low power consumption, only 6W
+ Solid construction
+ Useful (in some cases) magnifier
+ Quiet operation

+ niewielki pobór prądu, zaledwie 6W
+ solidne wykonanie
+ przydatna (w niektórych sytuacjach) lupa
+ cicha praca

MINUS:
- Cold white light

- zimne białe światłoObydwie recenzowane lampy możecie zakupić u polskiego dystrybutora firmy Valleman:


ELEKTRON W. Kawczyński, S. Kawczyńska Spółka Jawna
ul. Krochmalna 3
00-864 Warszawa

 Tel./fax: (22) 620-30-80 (w godz. 11-17)
ALLEGRO: elektron_spj


Have fun painting,
ARBAL