From the workshop... #16 | Coloured Dust

Monday, December 1, 2014

From the workshop... #16

Winter is coming, you can't hide. Contrary to appearances, I was more lazy in summer and autumn. Now the desire to paint came back and I sit in the workshop when I have the opportunity. I will share with you a few pictures of the currently running projects.

Zima już przyszła, nie da się ukryć. Wbrew pozorom byłem bardziej rozleniwiony latem i jesienią. Teraz chęci do malowania powróciły i przesiaduję w warsztacie kiedy tylko mam taką możliwość. Podzielę się z Wami kilkoma zdjęciami z aktualnie rozpoczętych projektów.

Maciek traditionally loves warm radiators :)
Maciek tradycyjnie uwielbia ciepłe kaloryfery :)


I definitely like playing with busts last time. I practice face painting. Airbrush is the basic tool of work here. These faces I painted using Vallejo paints.

Ostatnio zdecydowanie polubiłem zabawę z popiersiami. Ćwiczę malowanie twarzy. Aerograf jest tutaj podstawowym narzędziem pracy. Poniższe twarze pomalowałem przy użyciu farb Vallejo.


Shelf with busts in my new cabinet.
Półka z popiersiami w mojej nowej gablocie.


I must admit that the more I use the new Vallejo Game Air paint the more I like them. Smells like a good perfume, and paints them great.

Musze przyznać, że czym więcej używam nowych farb Vallejo Game Air tym bardziej je lubię. Pachną jak dobre perfumy, a maluje się nimi wyśmienicie.
Over bust Jon Snow. Practically finished. I prepared a short tutorial on how to make realistic, melting snow to publish it in the near future. Below bust Tywin Lannister.

Powyżej popiersie Jon Snow. Praktycznie już skończone. Przygotowałem krótki tutorial jak zrobić realistyczny, topniejący śnieg. Opublikuję go w najbliższym czasie. Poniżej popiersie Tywin Lannister.Well, back to work :)
No to wracam do pracy :)


Have fun painting,
ARBAL